ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
תיקון לסעיף (נט) 3.7‎-1 בחוזר "הודעות ומידע"
נט/1(א) - "תשלומים עבור תלמידי חוץ"
(נט)3.7‎-5

לסעיף הנ"ל מצורפים 2 נספחים, ונפלה טעות בנספח 1.אנו מביאים אותו
שוב, בצורתו המתוקנת:
 
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשנ"ט

 
(מדד בסיס מאי 1998 - 155.9 נקודות)
 
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998