תכניות לימודים
9.
הנושא המרכז
9.8
הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
(נט)9.8‎-2

יריד הנושא המרכז השנתי בחנוכה
1.
כפי שהודענו בחוזר הקודם, נקיים השנה את יריד חומרי הלמידה
וההפעלות בחנוכה, בימים ג'-ה', כ"ו-כ"ח בכסלו, 15 17 בדצמבר 1998,
בבנייני האומה בירושלים. בתי ספר הרוצים להציג דרך ייחודית לעיסוק
בנושא מתבקשים לפנות בכתב אל הגב' דליה גורן, המפקחת על הנושא
המרכז השנתי, בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל'
02‎-5603718 או פקס' 02‎-5602668.
 
תיקון טעות בחוברת הרציונל
2.
לצערנו נפלה טעות בחזור המזכירות הפדגוגית ובה הרציונל והמטרות
של הנושא המרכז השנתי "הזכות לכבוד והחובה לכבד" (החוברת
הכחולה): בנספח 4, עמ' 102 -103 חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו" -
ובנספח 5, עמ' 104 חוק "חופש העיסוק" - הודפסה בטעות הגרסה הישנה
של החוקים, משנת 1992. להלן הנוסח המעודכן של 2 החוקים,
משנת 1994. מומלץ לצלם את הגרסה המודפסת כאן ולצרפה
לחוברת הרציונל.
 

השתלמויות בחדרי המורים או לצוותי המורים
3.
בחוזר ספטמבר הומלץ להקדיש את השליש הראשון של שנת הלימודים
לעבודה על הנושא המרכז בחדרי המורים ומתוך נקודת המוצא
והראייה של המורה כאדם וכאיש מקצוע.
 
להלן רשימה של כמה גופים המסייעים בהשתלמויות אלו. אפשר לקיים
השתלמות ישירה לחדר מורים או להכשיר כמה אנשי צוות שיפעילו אחר
כך את חדר המורים שלהם:
 
עמותת "סיכוי", רח' אלפסי 23, ירושלים 92302,
טל' 02‎-5665663, פקס' 02‎-5639185
1)
 
האגודה לזכויות האזרח בישראל, רח' כנפי נשרים 64, ירושלים
91352, טל' 02‎-6521218, פקס' 02‎-6521219
2)
 
"בינה" - המרכז לזהות יהודית ולתרבות ישראל, סמינר אפעל,
טל' 03‎-5342997/513, פקס' 03‎-5346579
3)
 
המרכז להורות ולמשפחה, מכללת סמינר הקיבוצים, דרך
נמיר 149, ת"א 62507, טל' 03‎-6902375, פקס' 03‎-6990269.
4)
 
מרכז "בינה" לזהות יהודית ולתרבות ישראל
4.
מרכז "בינה" מציע מגוון פעילויות לתלמידים ולמורים בנושא "הזכות
לכבוד והחובה לכבד":
 
"לחפש את המשותף, לחיות את השונה", מפגשים מתמשכים
לבני הנוער חילוניים ודתיים, מפגשים דו שבועיים או סמינר מרוכז
*  
זכויות אדם ותקשורת המונים, ימי עיון וסמינרים בנושאים של
ערכים מתנגשים: זכות הציבור לדעת וצנעת הפרט, "מודעה, ידיעה
ודעה" וכו'
*  
הזכות לכבוד - קבלת השונה בחברה רב תרבותית, סמינר
לחטיבה העליונה והשתלמות מורים בשילוב עם מכון "שונות"
*  
יהדות ודמוקרטיה, סמינרים וימי עיון להכרת הדיון היהודי
בערכי כבוד האדם ובקיום חברה דמוקרטית מודרנית
*  
בית מדרש משותף לתלמידים, למורים ולהורים בחברותא,
חוויית לימוד והתמודדות משותפת, עיסוק מכובד בכבוד, מפגש
דו שבועי להורים, למורים ולתלמידים בבית הספר.
*  

לפרטים: סמינר אפעל, רמת אפעל 52960,
טל' 03‎-5342997, פקס' 03‎-5346579.


האגודה לזכויות האזרח בישראל
5.
פעילויות
 
האגודה לזכויות האזרח בישראל מציעה פעילויות שונות המתמקדות
ב"זכות לכבוד והחובה לכבד":
 
הרצאות הבוחנות את נושא הכבוד מארבע נקודות מבט שונות
ומשלימות: היסטורית, פסיכולוגית, משפטית וסוציולוגית/נורמטיבית
1.
 
סדנאות שמטרתן לבחון את המושג של "כבוד האדם" במובן של
"ערך האדם"
2.
 
רב שיח בנושא "כבוד האחר" - מפגש המאפשר את בחינת
המשמעויות השונות של כבוד האדם והבנת תחושת ה"אחר ת"
של בני קבוצות "אחרות" הנובעת מהתייחסות החברה אליהם
3.
 
סדנה שנתית/חצי שנתית בנושא זכויות האדם המיועדת לתלמידים
במסגרת שיעורי בחירה.
4.
 

לתיאום הפעילויות יש לפנות אל דובית אטר,
מנהלת מחלקת החינוך, טל' 02‎-6521218.


פרסומים כלליים ודידקטיים
 
"המקראה לזכויות האדם והאזרח בישראל", בעריכת פרופ'
רות גביזון ואחרים (3 כרכים). המחיר: 90 ש"ח
(כל שלושת הכרכים).
*  
ספר הרעיונות למורה, מאת טלי בן גל, 1993. הפעלות, מערכי
שיעור והצעות לעבודות בית לתלמידים בנושא "זכויות אדם
בישראל". המחיר: 30 ש"ח.
*  
מגירת הזכויות: תכנית חינוכית לבתי ספר יסודיים בנושא
"זכויות האדם". ארבעה פרקים בתכנית: שוויון, פרטיות, חופש
הביטוי והזכות להליך הוגן. בכל פרק מערכי שיעור והפעלות
מעולמם של הילדים. המחיר: 39 ש"ח.
*  
מדריך לאזרח: מדריך לזכויות ולחובות של האדם והאזרח
בישראל, 1997. המחיר: 25 ש"ח.
*  

את כל הפרסומים ניתן לרכוש רק בדואר. יש לשלוח המחאה
למשרדי האגודה בירושלים, ת"ד 35401, ירושלים 91352.


אפשר גם לעיין בספרות זו ובספרות נוספת במשרדי האגודה:
 
ירושלים: רח' כנפי נשרים 64, גבעת שאול, ירושלים, טל' 02‎-6521218
 
תל אביב: רח' ביאליק 12, ת"א, טל' 03‎-5254162
 
חיפה: שד' הנדיב 9, חיפה, טל' 04‎-8348217.
 
האגודה עורכת סדנאות והרצאות בערבית למגזר הערבי. כמו כן, בימים
אלו יוצאת לאור "מגירת הזכויות" בתרגום לערבית. לפעילות במגזר
הערבי יש לפנות לגב' פלסטין בסניף חיפה.
 
מפרסומי האגף לחינוך יסודי בנושא המרכז
6.
החינוך החברתי במחלקה ליזמות ולמשימות חינוכיות במשרדנו הפיק
במסגרת התכנית "דרך ארץ - לחיות בעולם של כבוד הדדי" חומרי למידה
המיועדים למחנכים ולתלמידים בבתי הספר, היכולים לסייע ביישום
הנושא המרכז. הפרסומים כוללים חומר עיוני להעשרה והצעות
יישומיות לדיונים ולפעילויות בחדרי מורים, בכיתות ובגופים הפעילים
בחברת התלמידים. אלה החומרים:
 
להתנהג זה עניין שלם
1)
 
זוהי תכנית חברתית העוסקת בתפיסת זכויות וחובות של כל באי
בית הספר ומבהירה מושגי יסוד דמוקרטיים תוך רכישת
מיומנויות חברתיות בדרך של התנסות מכוונת וביטויים בדרכי
התנהגות נאותות.
 
עולמילים - כוחה של מילה
2)
 
זוהי תכנית חברתית המדגישה את כוחה של המילה, את
המשמעויות המגוונות שהיא נושאת ואת האווירה שהיא יוצרת.
התכנית סוללת דרך להידברות ולהתנהגות תרבותית בעת מחלוקת
וויכוח, ומטפחת את היכולת להשתמש במילה מתוך רגישות
לזולת והתחשבות בדעות השונות.
 
חישוקי כבוד
3)
 
בבסיס התכנית מונח המושג "כבוד", שהוא גרעין החומר והמקור
להתנהגות תרבותית. התכנית נועדה לעורר בתלמיד מודעות,
עירנות ורגישות לנורמות התנהגות בלתי מקובלות ובלתי
תרבותיות בבית הספר ובחברה מתוך רצון לשנותן ולעודד את
התלמיד להכיר בהתנהגויות נאותות, לאמצן ולהשתדל לנהוג על
פיהן.
 
"זכות קדימה לדרך ארץ" - ערכת איורים
4.
 
זוהי תכנית ללמידה חברתית באמצעות איורים וכרזות. ערכת
התמונות באה לקדם התנהגויות נאותות באמצעות הצגת
סיטואציות מציאותיות מעולם הילדים ועיסוק בהן. מול כל איור
מוצעים רעיונות לשיחה ולכתיבה.
 
"גם חרוז עגול את חלקו לתת יכול"
5.
 
זוהי תכנית חברתית בנושא "השונות", המעוררת מודעות
לקיומה של השונות ולקבלתה. התכנית מעודדת את הפרט להכיר
בערך הייחודי שבו ובאחרים ובזכות למימוש ערך זה (ניתן
לרכשה במרפ"ד המשולב בת"א).
 
"דרך ארץ - לחיות בעולם של כבוד הדדי" - קטלוג
6.
 
זהו קטלוג חומרי למידה ופעילויות הממוינים לפי 4 קריטריונים:
 
סוג חומר הלמידה
*  
גיל וקהלי יעד
*  
נושאים
*  
סוג הפעילות.
*  
אפשר להסתייע ברכזים לחינוך חברתי בבתי הספר ובמדריכות
האזוריות לחינוך חברתי לשימוש בחומרים אלה.
 

את הפרסומים ניתן לרכוש מחברת רכגולד,
טל' 03‎-5180555, המנור 7, ת"א 66558.


הצגות ומופעים*
7.
*בתי הספר הדתיים יתייעצו עם הפיקוח לבדיקת התאמת ההצגות ולקבלת חומר
נוסף.
להלן הצעות שאושרו על ידי אמנות לעם והעוסקות בנושא המרכז
השנתי:
 
"בקצה השני של הבית", עם דקל ועופר שקרצ'י. בחור עם תסמונת
דאון ואחיו השחקן המקצועי משוחחים מעל הבמה בגילוי לב על
החיים במשפחה ובסביבה הקרובה עם בן משפחה עם תסמונת
דאון. ההצגה מיועדת לכיתות ד' ומעלה, לחינוך הכללי ולחינוך
המיוחד. להזמנות: טל' 03‎-5346992.
1.
 
"מעלה הקרחות", מאת אפרים סידון, תיאטרון אורנה פורת
לילדים ולנוער. קומדיה סאטירית מוזיקלית זו משקפת את חוסר
יכולתם של אנשים להתמודד עם האחר ועם השונה ולכבד אותו.
ההצגה מיועדת לכיתות א' ו'.
2.
 
"צבע הפנינה", מאת חיים אידיסיס, תיאטרון אורנה פורת לילדים
ולנוער. מאבק בין שתי כיתות בבית הספר הופך לגהינום גזעני
ואלים. ההצגה מיועדת לכיתות ז' י"ב.
3.
 
"שבועת האדרה", מאת חיים אידיסיס. המחזה מתרחש בבסיס
צה"ל, שבו מתבצעת חקירה בעקבות התאבדותו של חייל אתיופי.
המחזה מציע היכרות עם עולמו של העולה החדש, ה"אחר". ההצגה
מיועדת לכיתות ז' י"ב.
4.
 
תיאטרון במעגל: "הברווזון המכוער", אגדה מאת ה"כ אנדרסן
ובעיבוד שלמה אריאל, תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער.
זוהי אגדה קלאסית בלבוש מודרני, מסע של השתנות וגילוי עצמי
מברווזון מכוער ודחוי לברבור נהדר. להקת שחקנים מופיעה
בחלל ללא במה, והילדים יושבים מסביב וחווים חוויה אישית
ומשמעותית. ההצגה מיועדת לילדי הגן וכיתות א' ג'.
5.
 
"עושה הנפלאות", מאת וילאם גיבסון, תיאטרון אורנה פורת
לילדים ולנוער. מחזה פסיכולוגי על הלן קלר העיוורת-חירשת-אילמ
ת ועל מורתה, אן סליבאן, שבזכות עקשנותה הצליחה ללמד את
הלן לקרוא ולכתוב. המחזה מציע את הכרת השונה, בעל הצרכים
המיוחדים, והפוטנציאל הגלום בו. ההצגה מיועדת לכיתות ד' ט'.
6.
 
"נפש טובה", על פי "הנפש הטובה מסצ'ואן" מאת ברטולד ברכט,
בעיבוד רותי שמואלוב, תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער.
המחזה מספר על מלאך המגיע לכפר סיני קטן כדי למצוא נפש טובה
אחת שתעזור לו להמשיך ולהאמין בבני האדם. הוא בוחר בנערה
סינית ענייה, בשם סוי לי, כדי לראות אם טוב לבה יחזיק מעמד גם
בניסיונות קשים, אך עד מהרה מתברר להם כי טוב הלב שלה עלול
לגרום לאבדנה. האגדה הסינית התמימה היא אך לבוש למחזה
המתמודד עם שאלות מהותיות כמו טוב ורע בבני האדם, ו"צדיק
ורע לו, רשע וטוב לו". בסוף ההצגה מתקיים משפט בשיתוף
הילדים. הנאשמת היא סוי לי. השחקנים האחרים משמשים
בתפקידי הקטגור והסנגור, והילדים מתבקשים להביע את דעתם.
ההצגה מיועדת לכיתות ג' ו'.
7.
 
שלושה חברים וטורף, מאת מוטי אברבוך, תיאטרון אורנה פורת
לילדים ולנוער. טורף בעל אלף פרצופים בא לאגם ומאיים לטרוף
את בעלי החיים החיים בו בשקט ובשלווה. הפחד מפני הטורף
משתלט על שלושת החברים, והם מתחילים לחשוד, כל אחד באחר,
שהוא הוא הטורף. החיות נקלעות לשרשרת של מצבים מצחיקים
של אי הבנה, בלבול והחלפת זהויות, עד שהן מוכנות לטרוף זו
את זו. אך הידידות ניצבת מול הפחד, מנצחת אותו, והחברים
חוזרים לחיות בשלום. ההצגה מיועדת לילדי הגן וכיתות א' ד'.
8.
 

להזמנות לתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער:
רח' קלישר 48, תל אביב 65165, טל' 03‎-5106924.


"שיטת חנהל'ה", מאת חגית רכבי ניקוליבסקי, התיאטרון הארצי
לנוער. המחזה מספר על מאבקה של חנהל'ה הנחשדת בפיגור
ומועמדת להוצאה למוסד למפגרים. הבדיקה של הפסיכולוגית
מגלה שלמעשה חנהל'ה היא דיסלקטית, ומכאן ואילך הופך המאבק
למאבק ללימוד הקריאה. הרקע שבו מתרחשת העלילה הוא שנות
השישים. ההצגה מיועדת לכיתות ד' ט'.
9.
 
"גן עדן" - סיפור הנחשול, התיאטרון הארצי לנוער. המחזה
מבוסס על מקרה אמיתי שקרה ב 1967 בקליפורניה. כיתת תלמידים
נסחפת על ידי מורה כריזמטי לניסוי מפחיד בדמוקרטיה,
שבו הופכת הכיתה לעדר דורסני. ההצגה מיועדת לכיתות ז' י"ב.
10.
 
"צו פינוי", התיאטרון הארצי לנוער. נטע מתנדבת במסגרת
מחויבות אישית בביתו של אור, נער נכה הגר בשכונת מצוקה.
המחזה מציג את הפערים בחברה הישראלית. ההצגה מיועדת
לכיתות ז' י"ב.
11.
 

להזמנות לתיאטרון הארצי לנוער: אוגרית 30א', תל אביב 69016,
טל' 03‎-6497760, פקס' 03‎-6497790.


"שימו לב גם אליי", מאת רונן גולדפרב, תיאטרון חני הפקות.
ארבעה ילדים בשכונה אחת מתמודדים עם בעיות בחיי היום יום.
יחד הם מגלים, שעם סובלנות והקשבה לאחר קל יותר להתגבר.
ההצגה מיועדת לילדי הגן וכיתות א' ד'.
12.
 
פיצקה - אגדת אמבטיה, מאת דני ארליך ושרונה שפירא, תיאטרון
חני הפקות. עולם מלא הפתעות מתגלה בחדר האמבטיה לאחר
שנוחתת בו מכשפה קטנה ומציקה עם כפות רגליים גדולות. זוהי
פנטסיה קסומה וצבעונית על קבלת השונה והחריג. ההצגה מיועדת
לילדי הגן ולכיתות א' ג'.
13.
 

להזמנות חני הפקות: ת"ד 13182, תל אביב 61131,
טל' 03‎-5730212, פקס' 03‎-5718767.


"יותם הקסם", על פי סיפורו של יאנוש קורצ'ק, תיאטרון
קומיקיון. ההצגה מתארת את הכנותיו של אנטק, ילד יהודי בעל
דמיון תוסס ורב גוני, לקראת נסיעה החוצה מגטו ורשה. סיפור
העלילה נפרס מ 1939 עד 1942, עת נלקחו ילדי בית המחסה של
קורצ'ק אל תאי הגזים בטרבלינקה. בהצגה משולבת פריסת תפיסת
עולמו של קורצ'ק המחנך. זוהי הצגת יחיד של איתי שגב, בליווי
נגני צ'לו, חליל צד ואקורדיון.
14.
 

להזמנות: תיאטרון קומיקיון, טל' 03‎-6486214, פקס' 03‎-6491911.

"הבחורים בדלת ממול" מאת טום גריפין, תיאטרון הבימה. 4
בחורים חריגים, 2 מהם מפגרים פיגור בינוני, אחד בעל נטייה
לדיפרסיה ואחד סכיזופרן, חיים בדירה משלהם במסגרת הניסיון
לשלבם בקהילה בעיר שדה בארה"ב. המחזה עוסק בהתמודדותם
עם בורותה ועם זרותה של האוכלוסייה הבריאה שהם גרים
בשכנותה. מדריך הקבוצה הוא גם המקשר בינם לבין הסביבה.
ההצגה מיועדת לכיתות ח' י"ב.
15.
 
"שד קטן", מאת דודו דותן, תיאטרון הבימה. דודו דותן ידע שיש
בתוכו "שד קטן" שנמצא שם מאז ילדותו. הוא ידע שהוא חייב
להיפטר ממנו. זוהי הצגת יחיד שבה דודו דותן מספר על חיים
במשפחה הנמצאת במצוקה גדולה. ההצגה מיועדת לכיתות ה' ח'.
16.
 
"הקיץ של אביה", מאת גילה אלמגור, תיאטרון הבימה. זהו
סיפורה של ילדה המתחנכת במוסד ילדים בשל מחלת אמה, ניצולת
שואה, סיפור ההתמודדות של הבת ושל האם בינן לבין עצמן ועם
הסביבה שאיננה מבינה ואיננה מקבלת את החריג ואת השונה.
ההצגה מיועדת לכיתות ד' י"ב.
17.
 
"מלחמת אחים", מאת אילן רונן, תיאטרון "הבימה". המחזה
מבוסס על "מלחמת היהודים" מאת יוסף בן מתתיהו, על הספרות
החיצונית, על ספר האגדה ועל מקורות אחרים. "מלחמת אחים"
היא אירוע תיאטרלי המתאר, בקולאז' של תמונות, את תהליך
ההתפוררות של המדינה היהודית כתוצאה ממלחמות פנימיות
וחיצוניות. במרכז האירוע עומדים מנהיגי התנועה הקנאית
הקיצונית המתסיסים את העם ומדיחים באלימות את המנהיגות
הוותיקה והמתונה ויוצאים למלחמה באויב שאין שום סיכוי
להכריעו. האם עלולה ההיסטוריה לחזור על עצמה בראשית שנות
האלפיים? האם ירושלים עלולה להיות העילה למלחמת אחים
ולחורבן בית שלישי? ההצגה מיועדת לכיתות י"א י"ב.
18.
 


להזמנות: תיאטרון "הבימה", ת"ד 222, תל אביב, 61001,
טל' 03‎-5266633, פקס' 03‎-5266651.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/2, י"א בתשרי התשנ"ט, 1 באוקטובר 1998