ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
מהלך שנת הלימודים התש"ס (לוח חופשות)
(נט)3.5‎-3

פתיחת שנת הלימודים: 1.
בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודים,
בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה: הלימודים יתחילו
ביום רביעי, כ' באלול התשנ"ט (1 בספטמבר 1999).

ראש השנה: 2.
ערב ראש השנה,ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון,
כ"ט באלול התשנ"ט וא'-ב' בתשרי התש"ס (12‎-10 בספטמבר 1999).
הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התש"ס (13 בספטמבר 1999),
בשעה הראשונה לפי מערכת השיעורים הקבועה.

יום הכיפורים: 3.
ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני,
ט' ו-י' בתשרי התש"ס (20‎-19 בספטמבר 1999).
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התש"ס (21 בספטמבר 1999),
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

סוכות: 4.
ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התש"ס
(24 בספטמבר 1999), עד יום ראשון, כ"ג בתשרי
(3 באוקטובר 1999).
הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התש"ס (4 באוקטובר
1999), לפי מערכת השעות הקבועה.

חנוכה: 5.
מיום ראשון, כ"ו בכסלו התש"ס (5 בדצמבר 1999), עד יום
שישי, א' בטבת התש"ס (10 בדצמבר 1999).
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התש"ס (12 בדצמבר
1999), לפי מערכת השעות הקבועה.

ט"ו בשבט: 6.
ט"ו בשבט יחול בשנת הלימודים התש"ס בשבת.


פורים: 7.
הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר ב' התש"ס (21‎-20 במרס 2000).
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר ב' התש"ס (23
במרס 2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פסח: 8.
מיום שלישי, ו' בניסן התש"ס (11 באפריל 2000),
עד יום שישי, כ"ג' בניסן התש"ס (28 באפריל 2000).
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בניסן התש"ס (30 באפריל
2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום העצמאות: 9.
יום רביעי, ה' באייר התש"ס (10 במאי 2000).
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"ס (11 במאי
2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

ל"ג בעומר: 10.
יום שלישי, י"ח באייר התש"ס (23 במאי 2000).
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"ס (24 במאי
2000), בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום ירושלים: 11.
יום שישי, כ"ח באייר התש"ס (2 ביוני 2000).
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך
ובעליית בני נוער לבירת ישראל. תלמידים שאינם נוטלים
חלק בתכניות אלה ילמדו על פי מערכת השעות הקבועה.


חג השבועות: 12.
ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי שישי ושבט
ה',ו',ו-ז' בסיוון התש"ס (10‎-8 ביוני 2000).
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"ס (11 ביוני
2000). בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פגרת הקיץ: 13.
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון,
כ"ט בסיוון התש"ס (2 ביולי 2000).
בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ובכיתות י"ג-י"ד, תתחיל פגרת הקיץ
ביום רביעי, י"ח בסיוון התש"ס (21 ביוני 2000).

ימי צום: 14.
* צום גדליה: יום שני, ג' בתשרי התש"ס (13 בספטמבר 1999).
* עשרה בטבת: יום ראשון, י' בטבת התש"ס (19 בדצמבר 1999).
במוסדות שבהם התלמידים צמים יסתיימו הלימודים בתום השיעור הרביעי.

חופשת המפקחים: 15.
חופשת המפקחים תתחיל ביום ראשון, י"ג בתמוז התש"ס, (16
ביולי 2000), ותסתיים ביום ראשון, י"ג בתמוז התש"ס,
(16 באוגוסט 2000).

תחילת שנת הלימודים התשס"א: 16.
שנת הלימודים התשס"א תיפתח ביום שישי, א' באלול התש"ס
(1 בספטמבר 2000).

בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר,
הממונה על תנאי שירות של עובדי הוראה, טל' 02‎-5603820.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998