ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
החזרת ימי לימודים בשל שביתת המורים
בתחילת שנה"ל התשנ"ט
(נט)3.5‎-4

להלן פירוט ימי החופשה שהתקיימו ויתקיימו בהם לימודים בגין החזרת
ימי השביתה:
 
בחינוך הקדם יסודי ובחינוך היסודי
1.
יום שלישי, אסרו חג סוכות, כ"ג בתשרי התשנ"ט (13 באוקטובר 98)
- יום אחד (הוחזר)
א.  
יום שלישי, ב' דחנוכה, כ"ו בכסלו התשנ"ט (15 בדצמבר 98) - יום
אחד
ב.  
הימים חמישי ושישי, י"ז י"ח בתמוז התשנ"ט (1 2 ביולי 99),
והימים ראשון ושני, כ' כ"א בתמוז התשנ"ט (4 5 ביולי 99) 4 ימים
ג.  
בחינוך העל יסודי
2.
יום שלישי, איסרו חג סוכות, כ"ג בבתשרי התשנ"ט (13 באוקטובר
98) - יום אחד (הוחזר)
א.  
יום שלישי, ב' דחנוכה, כ"ו בכסלו התשנ"ט ((15 בדצמבר 98) - יום
אחד
ב.  
הימים שני עד חמישי, ז' י' בתמוז התשנ"ט (21 24 ביוני 99) - 4
ימים.
ג.  
במגזר הערבי יוחזרו 6 ימי השביתה בסוף שנת הלימודים: בחינוך הקדם
יסודי ובחינוך היסודי החל מיום חמישי, י"ז בתמוז התשנ"ט (1 ביולי 99),
ובחינוך העל יסודי החל מיום שני, ז' בתמוז התשנ"ט (21 ביוני 99).
3.
עובדי הוראה שהיו בחופשת לידה או במילואים בזמן השביתה יעבדו בימים
האלה אבל יקבלו שכר כממלאי מקום לפי דרגתם וותקם.
4.
ממלאי מקום יומיים, שאינם מקבלים שכר חודשי, יקבלו שכר עבור ימי
ההחזרה בהתאם לעבודתם בפועל.
5.
מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה שהלימודים מתחילים בהן לאחר
סיום השביתה לא יחויבו בהחזרת ימי לימודים.
6.
מורים בחינוך מבוגרים, העובדים במוסדות שלא היו אמורים להתקיים
בהם לימודים בימי השביתה, לא יחויבו בהחזרת ימי לימודים.
7.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמעון הראל, מנהל האגף לכוח אדם בהוראה,
טל' 02‎-5603564.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998