ארגון ומינהל
3.
סקרים ואיסוף מידע
3.9
רשימת חוזרי המנכ"ל שיצאו עד כה במתכונת החדשה
(נט)3.9‎-1

רשימת החוזרים בהתשנ"ח
הודעות ומידע והוראות קבע נח/5:  
הודעות ומידע והוראות קבע נח/6:  
הודעות ומידע והוראות קבע נח/7:  
הודעות ומידע - נח8(א) ו-נח/8(ב); הוראות קבע - נח/8(א) ו-נח/8(ב) נח/8:  
הודעות ומידע - נח/9(א) ו נח/9(ב); הוראות קבע - נח/9(א) ו-נח/9(ב) נח/9:  
הודעות ומידע נח/10(א); הוראות קבע - נח/10(א), נח/10(ב),
נח/10(ג) ו-נח/10(ד)
נח/10:  
רשימת החוזרים שיצאו עד כה בהתשנ"ט
הודעות ומידע - נט/1(א) ו-נט/1(ב); הוראות קבע נט/1(א), נט/1(ב)
ו-נט/1(ג)
נט/1:
הודעות ומידע; הוראות קבע - נט/2(א) ו-נט/2(ב). נט/2:הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998