דרכי הוראה
6.
אמצעי הוראה
6.1
סדרת הספרים "תכנון לימודים בית ספרי בחדר המורים"
(נט)6.1‎-1

סדרת הספרים "תכנון לימודים בית ספרי בחדר המורים" נועדה לספק
חומרים להשתלמויות בחדרי מורים בבתי ספר השואפים לאוטונומיה
פדגוגית.
 
הסדרה פותחה והופקה בידי היחידה לתכנון לימודים בית ספרי, ביזמתו
ובמימונו של האגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי של משרד החינוך התרבות
והספורט.
בסדרה שני ספרים ראשונים: האחד נועד למורים המשתלמים בחדרי מורים
ובמסגרות אחרות, ובו התרגילים בליווי המנגנון הדידקטי, והאחר נועד
למנחים את ההשתלמויות, ובו הסברים וחומר רקע.
כל ספר מחולק לארבעה שערים: המצע החינוכי בבית הספר, מבנה
הלימודים, המבנה הארגוני והערכה בית ספרית.
מחיר הספר למשתלם ולמנחה: 25 ש"ח.


לרכישה אפשר לפנות אל חברת "רכגולד", רח' המנור 7, ת"א,
טל' 03‎-5180555, פקס' 03‎-5180233.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998