חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
נוער שוחר מדע
7.8
פעילויות נוער שוחר מדע
(נט)7.8‎-1

פעילות נוער שוחר מדע מתקיימת בכל האוניברסיטאות, במוסדות מחקר
אקדמיים ובמוסדות להשכלה גבוהה, במסגרות של ימי עיון בשעות הבוקר
וחוגים בשעות אחר הצהריים. מטרות הפעילות לפתוח לתלמידים אשנב
לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים של בית הספר ולהציג לפניהם
בעיות שונות במדעים, דרכי חשיבה במדעים ובטכנולוגיה ואת סביבת
המחקר המדעית, על ידי מפגש עם מדענים. הפעילות נתמכת על ידי המחלקה
לנוער שוחר מדע במינהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך התרבות
והספורט. החוגים מיועדים לכל נער ונערה המתעניינים בנושאים אלו, ואינה
תלויה בבחינות כניסה.
בשנת הלימודים התשנ"ט תתקיים פעילות במוסדות האלה:
טלפון שם הרכז המוסד
02‎-6585508 ו-
02‎-6584418
דוד זילכה האוניברסיטה העיברית
07‎-6461086 ו-
07‎-6461087
נחמה רובין אוניברסיטת בן גוריון
03‎-5318207 ד"ר יהודה שלזינגר אוניברסיטת בר אילן
03‎-6408469 ו-
03‎-6423380
שירה שופטי אוניברסיטת תל אביב
04‎-8515202 ד"ר מיכאל
פרידלנדר
חקר ימים ואגמים
04‎-8293100 ד"ר דורון אדלנדינג הטכניון
06‎-6953500 ו-
06‎-6953506
אורי אלון מיג"ל מרכז ידע גליל
08‎-9343945 ו-
08‎-9342970
ד"ר נטע מעוז מכון ויצמן
03‎-9683650 ד"ר צבי וינברג מנהל החקר החקלאי - מכון
וולקני
08‎-9065111 רננה אברון מכללה אקדמית יהודה ושומרון
08‎-8588049 ד"ר ישראל אידלוביץ
מכללת אחוה
02‎-6751128 נח סלמן בית ספר גבוה לטכנולוגיה
09‎-8639341 נטע שפר מכללת זינמן שבמכון וינגייט
06‎-6773749 ו-
06‎-6773748
ד"ר דוד פונדק מכללת עמק הירדן


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר דבורה לנג, המחלקה לנוער שוחר מדע,
המינהל למדע ולטכנולוגיה, טל' 02‎-5603143, פקס' 02‎-5601462.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998