תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
השתלמות למורים לאזרחות בהוראת האזרחות
לפי התכנית החדשה
(נט)9.7‎-6

במהלך שנת הלימודים התשנ"ט תקיימנה המדריכות לאזרחות במחוזות
השונים השתלמות בנושא "הוראת האזרחות על פי תכנית הלימודים
החדשה". ההשתלמויות מתקיימות בדרך כלל בימי שני בשבוע, בשעות אחר
הצהריים.
הפיקוח על הוראת האזרחות רואה כהכרחית את השתתפות המורים
לאזרחות בהשתלמות במחוזות, כדי שיכירו היטב את תוכני התכנית
החדשה ואת דרכי הוראתה.

לפרטים נוספים אפשר לפנות למדריכות במחוז
בימי שני בשעות הערב המוקדמות

להלן רשימת המדריכות לאזרחות בחטיבה העליונה:
מס' הטלפון שלה שם המדריכה מחוז
- 052‎-851799
- 04‎-8767394
- 04‎-9820463
- אתי אבו חצירא
- שרה גוטמן
- דינה גפני
צפון
- 04‎-8378839
- 04‎-8257778
- רחל וולך
- גילה וילצ'נסקי
חיפה
- 09‎-7928297
ו- 050‎-510687
- אסתי ברנד מרכז
- 03‎-9658858 - בלהה אלפרסון נגר תל אביב
- 02‎-5346167 - זהבה אנוש מנח"י ירושלים
- 08‎-8552371
- 07‎-6238781
- 07‎-6469022
- ליליאן לוי
- שוש מור
- חיה שמעוני
דרוםהודעות


חוזר מנכ"ל נט/3, י"ב במרחשוון התשנ"ט, 1 בנובמבר 1998