חוזר זה בוטל


אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
סוכרת נעורים
2.2‎-6
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

ילדים החולים בסוכרת נעורים מטופלים במרפאות סוכרת ונמצאים
בהשגחה ובמעקב רפואיים. לילד סוכרתי מועדים קבועים במהלך היום
להזרקת אינסולין ולארוחות.
 
האגודה לסוכרת נעורים בישראל מציידת את הילדים בדפי מידע לצוות
בית הספר ובהם פרטים על המחלה ועל כללי ההתנהגות באיזון ובמצב
של היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם).
 
הילד הסוכרתי יכול להשתתף בכל פעילות. התייחסות מיוחדת נדרשת
במצבים מסוימים, כגון במהלך פעילות גופנים מאומצת שבה עלולה
להיגרם ירידה ברמת הסוכר ולפיכך הילד מודרך לאכול חטיף מתוק
לפניה.
 
במהלך בחינות יש לאפשר לתלמיד הסוכרתי לבדוק את רמת הסוכר בדם
ובהתאם למצבו לאפשר לו לאכול או לשתות. יש לשקול אפשרות של
תוספת זמן בגין הפסד הזמן שנגרם לו עקב הטיפול.
 
בטיולים על ההורים להיערך כראוי לקראת השתתפותו של הילד
הסוכרתי בטיול, ובמידת הצורך, על פי שיקול דעתם, לצרף מטעמם
מלווה בוגר לילד הזקוק לכך.ההורים יציידו את הילד הסוכרתי בתיק
ובו כל הציוד הדרוש לו למהלך הטיול, כגון מכשיר למדידת רמת סוכר
בדם, אינסולין, ערכת גלוקגון, שתייה ואוכל, וכן במספרי טלפון
המיועדים להתייעצות בשעת חירום.
 
הנהלת בית הספר תיידע את אחראי הטיול ואת מגיש העזרה ראשונה או
את החובש על השתתפותו של הילד הסוכרתי בטיול.
 


לפרטים ולהדרכה אפשר לפנות אל "האגודה לסוכרת נעורים בישראל", רח'
ז'בוטינסקי 5, תל אביב, טל' 03‎-5445176 ו- 03‎-6413628

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998