אורחות חיים במוסדות החינוך
2.
בריאות
2.2
איסור השימוש במצביעי לייזר (LASER POINTERS)
במוסדות החינוך
2.2‎-7
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

מצביעי הלייזר זוכים לפופולריות גדולה אצל תלמידים, גם בשל הירידה
הניכרת במחיריהם.
 
אלומת אור לייזר הפוגעת בעין אדם עלולה ליצור ריכוז אנרגיה גבוה
מאוד, ועצבי הראייה באזור נקודת המוקד עלולים להיפגע ללא תקנה,
תוך פגיעה קשה בראייה. לפיכך השימוש במצביעי לייזר על ידי תלמידים
בבתי ספר, בגני ילדים, במתנ"סים, באולמות ספורט ובשאר מוסדות
החינוך אסור בהחלט.
 


לפרטים ולקבלת חומר הסברה אפשר לפנות לגב' קנדל שי אלה
במשרד לאיכות הסביבה, טל' 03‎-6413628.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998