חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן
ארגון ומינהל
3.
הסעות
3.3
אי קיום לימודים בשעת אפס כדי למנוע הסעות כפולות
3.3‎-1
1 בדצמבר 1998

תאריך תחולה
 
עדכון

מטרת הפרסום
 

על מנהלי בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר,
באופן שההסעות יוכלו להתבצע באיסוף אחד בלבד וכן בפיזור אחד או
בשני פיזורים לכל היותר. כמו כן לא יקוימו שיעורים בשעת אפס
המחייבים קווי הסעות נוספים או מיוחדים, אלא באישור מנהל המחוז.
 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028/9.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(א), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998