דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
11 - 6.2
מלווים רפואיים בטיול

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-2

מטרת הפרסום
 
כל מלווה רפואי חייב לשאת תעודה בת תוקף המעידה על הסמכתו:
1.
מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) : בוגר קורס שמשכו 44 שעות;
עבר רענון 20 שעות בתום כל שנתיים ומציג תעודה על כך.
1.1

חובש: בוגר קורס חובשים צבאי או פאראמדיק. האישור לחובש
תקף עד תום 3 שנים משחרורו משירות בצה"ל או כל זמן
שהוא ומציג אישור על כך מיחידתו.
1.2

רופא : עונה על כל הצרכים.
1.3

אחות מוסמכת ונהג אמבולנס במד"א יכולים לשמש כמע"ר רק
במידה ונושאים תעודה המסמיכה אותם לכך. בכל מקרה
הם אינם תחליף לחובש.
1.4

הסתייעות במלווה הרפואי בזמן טיול
2.
מגיש העזרה הראשונה והחובש יכולים להיכלל במסגרת
המלווים המבוגרים ובכפל תפקיד (כדוגמת מלווה חמוש
ומגיש עזרה ראשונה).
2.1

בטיול באזור מיושב רצוף שמוסד החינוך נמצא בו אין
חובה לצרף מלווה רפואי. בכל טיול אחר יש לצרף מלווים
רפואיים.
2.2

בטיול שנדרש שבו אישור של גורמי הביטחון רשאים גורמים
אלו לדרוש מלווים רפואיים מעל למפורט בטבלה בחוזר
מיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך".
2.3

יש לצרף מלווה רפואי לכל רכב המסיע ילדים לטיול שמחוץ
לתחום היישוב.
2.4

יש לצרף חובש (במקום מגיש עזרה ראשונה), גם לטיול המונה
פחות ממאה תלמידים, במקרים אלו:
2.5

בטיול הכרוך בהליכה רגלית רצופה מעל
15 ק"מ ליום
2.5.1


בטיול שמתוכננים במהלכו טיפוס
וגלישה במצוקים (סנפלינג) או גלישה
זוויתית
2.5.2


בטיול שלפי הערכתו ושיפוטו של
מתכננו צפוי לאורך המסלול קושי
ביצירת קשר בשל מרחק או מיסוך או
צפוי קושי בהגעת פינוי רפואי רכוב בשל
חוסר דרכי ישה, או שסביר כי עזרה תגיע
תוך מעל ל- 60 דקות ממועד האירוע.
2.5.3


כל מלווה רפואי (מגיש עזרה ראשונה וחובש) יצויד בתרמיל עזרה ראשונה.
מאחר שיש שוני בהכשרה ובמיומנות של מגיש העזרה הראשונה ושל
החובש, תפורטנה להלן התכולות של תרמילי העזרה הראשונה של שניהם:
3.
תכולת התרמיל של החובש
3.1

1
תרמיל גב
10
משולשים
10
אגדים (גדלים שונים)
20
גזות סטריליות
3
חוסם עורקים
2
חוסם ורידים
1
תחבושת מתילן
2
פדים גדולים
10
סיכות ביטחון
2
תחבושות אלסטיות
10
תחבושות אישיות
2
תחבושות בטן
50
אקמול רגיל בכדורים
20
אגד מידבק
CC 50
כלור הקסידין נוזלי
2 גלילים
פלסטר, 2 אינטש
1
מספריים מאלומיניום לתחבושות
1
מסכת כיס להנשמה (אמבו)
2
צווארון פילדלפיה
1‎+1
צינור לשחרור דרכי אוויר מס' 3‎-2
20
פדי יוד
20
פדי אלכוהול
1
פנס עם סוללות רזרביות ונורה רזרבית
1 ליטר
מימיית מים לחירום
2 ליטר
שקית עירוי הרטמן עם ציוד לעירוי
4 יחי'
מחטי עירוי
5 זוגות
כפפות חד פעמיות
נוסף לתרמיל יצויד כל חובש באלונקה מתקפלת
שתהיה ברכב הטיול.
תכולת התרמיל של מגיש עזרה ראשונה
3.2

1
תרמיל גב
10
אגד 8 ס"מ
1
אספלנית נייר
2 יחידות
חוסם עורקים
1
מספריים לעזרה ראשונה
10
משולש בד
1
סד פלסטיק ליד
10
סיכות ביטחון
20
פד גזה סטרילי "X33"
10
פד יוד
10
פד לחיטוי העור
8
תחבושת אישית
2
תחבושת בטן
2
תחבושת לכוויות
1
נתיב אוויר מספר 2
1
נתיב אוויר מספר 3
5 זוגות
כפפות חד- פעמיות
הערה: על כל בקבוק ועל כל קופסה יצוינו בבירור תוכנם
והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998