דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
הביטחון בטיולים במערכת החינוך -
5 - 6.2
דרישות כוחות הבטחון לליווי חמוש בטיולים

1 בדצמבר 1998
תאריך תחולה
 
החלפת חוזר מיוחד ו'
תשנז פרק 7, חוזר
תשנח/1 סעיף 7,
חוזר תשנח/6 סעיף
5.3‎-1, חוזר תשנח/7
סעיף 6.2‎-3


חוזר זה בוטל
מטרת הפרסום
 

המלווים החמושים יענו על אחד מהתנאים האלה:
1.
כל מי שמורשה או שמוצע לשאת כלי ירייה על-פי חוק כלי יריה.
1.1
 
מתנדב פעיל של המשמר האזרחי (פירוט ראה בסעיף 6 - 6.2 להלן, "ניפוק
נשק לאבטחת טיולים" תת-סעיף 18).
1.2
 
נושא נשק אישי ברשיון על פי חוק כלי ירייה: כל אזרח הנושא נשק ברשיון
כדוגמת הורה, מורה וכו'.
1.3
 
מי שהוכשר לשימוש בכלי נשק המנופק על-ידי המשטרה ועבר מטווח ב-24
החודשים האחרונים: הורה, מורה, אח בוגר וכו' המתנדבים לליווי
ואשר יקבלו לשם כך נשק מהמשטרה.
1.4
 
מלווה חמוש שנשלח מטעם חברת שמירה/אבטחה בשכר.
1.5
 
כלי נשק ארוכי קנה המותרים לשימוש:
2.
ככלל כלי הנשק המונפקים ע"י המשטרה הם מסוג "קרבין", והם מותרים
לשימוש.
2.1
 
מותרים רק כלי נשק שדומים להם נמצאים בשרות הצבא/משטרה.
2.2
 
בשל בעיות בטיחות אסור להשתמש בנשק מסוג "עוזי" לליווי טיולים.
2.3
 
אסור להשתמש בכלי נשק צה"לי בליווי טיולי מוסדות חינוך, אלא אם
מדובר באיש צבא קבע המלווה את אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה.
2.4
 
אזור 1 - אזור שבאחריות צה"ל
3.
כל טיול באזור 1 זה מחייב הגשת בקשה ללשכות לתיאום טיולים של
משרד החינוך התרבות והספורט המופעלות ע"י החברה להגנת הטבע עד
21 יום לפני הטיול. טיול בתחום זה מחייב מלווים חמושים בנשק ארוך
קנה, ובכלל זה בעת נסיעה מיישוב ליישוב, להוציא את האזורים שבגינם
הותרו הקלות ומפורטים בהמשך.
3.1
 
בכמה גזרות בתוך אזור 1 אפשר צה"ל נשיאת אקדחים בלבד; בכך הוא
צימצם את האזור המחוייב בנשיאת נשק ארוך קנה( פרוט ראה בסעיפים
6‎-4 להלן).
3.2
 
אסור בהחלט לקיים טיולים בכל אתר, מסלול או שטח שאינו בריבונות
ישראלית מלאה (שטחי A באוטונומיה, האי נהריים ואזור צופר בערבה).
3.3
 
באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה,אסור לקיים פעילות לילה רגלית וטיולי
שטח ליליים מחוץ לתחום הישובים.
3.4
 
צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד הצפון
4.
אזור 1, המחייב נשיאת נשק ארוך קנה במרחב הצבאי של פיקוד הצפון,
צומצם. המידע המפורט נמצא בידי לשכות התאום של משרדנו המופעלות
על ידי החברה להגנת הטבע.
4.1
 
מרבית אזור רמת הגולן אינו מחייב נשיאת נשק ארוך קנה. יש חובת
נשיאת נשק ארוך קנה מצפון וממזרח לאזור שגבולותיו הם:
4.2
 
בצפון: מצומת הבניאס, לאורך ציר הנפט עד לצומת ווסט, לאורך כביש
959, עד לצומת בראון (הר בנטל).
4.2.1
 
במזרח: מצומת בראון ודרומה, לאורך כביש 98, עד צומת חמת גדר.
4.2.2
 
חובת נשיאת נשק ארוך קנה קיימת אך ורק צפונית לכביש הצפון, בקו
שמראש הנקרה ועד מרגליות ובאזור שמצפון לכביש עוקף כפר
גלעדי-צומת המצודות- צומת הבניאס.
4.3
 
במובלעות הבאות ניתן לשאת אקדחים בלבד: ראש הנקרה, מטולה - נחל
עיון.
4.4
 
צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד המרכז
5.
בעמקי הירדן ובית שאן, מכביש 98 מצפון ועד נחל בזק, יש היתר לליווי
חמוש באקדחים בלבד.
5.1
 
בבקעת הירדן מותרת הנסיעה ללא עצירות בכביש 90 - מנחל בזק בצפון
ועד לעין גדי בדרום ובכביש 508 - מהיישוב מעלה אפרים ועד צומת
הבקעה (האנדרטה) - באפיון הזה:
5.2
 
רכב לא ממוגן.
5.2.1
 
מלווים חמושים באקדח.
5.2.2
 
ברכב שבו עד 30 תלמידים - מלווה חמוש אחד.
5.2.3
 
ברכב שבו מעל 30 תלמידים - 2 מלווים חמושים.
5.2.4
 
באזור יהודה ושומרון:
5.3
 
הסעות התלמידים בטיולים תהיינה על-פי הכללים האלה:
5.3.1
 
התנועה ברכב ממוגן אבנים - אלא אם נקבע אחרת.
א.
 
הליווי החמוש יהיה באמצעות נשק ארוך קנה, אלא אם כן נכתב במפורש
"אקדח".
ב.
 
ברכב שבו עד 15 נוסעים יימצא מלווה חמוש אחד.
ג.
 
ברכב שבו מעל 15 נוסעים יימצאו 2 מלווים חמושים.
ד.
 
מותרת נסיעה ללא עצירות תוך נשיאת אקדח בלבד, על פי מפתח הליווי
באיו"ש, בכבישים האלה:
5.3.2
 
כביש 1 - מצומת אלמוג לירושלים (ללא רכב ממוגן).
א.
 
כביש 443 - ירושלים - רמות - הר שמואל - גבעת זאב - בית חורון -
מודיעין.
ב.
 
הנסיעה לסוסיא מערד ומיער יתיר מותרת ללא רכב ממוגן ותוך נשיאת
אקדח בלבד, על פי מפתחות הנשק באיו"ש.
5.3.3
 
צמצום "אזור 1" במרחב פיקוד הדרום
6.
בפיקוד הדרום כמעט כל המרחב מורשה בתנועה המאובטחת באקדחים
בלבד.
6.1
 
להלן השטחים שחובה לשאת בהם נשק ארוך קנה:
6.2
 
ממזרח לכביש הערבה ועד אילת, למעט הכניסה לתחום היישובים (כגון עין
יהב).
6.2.1
 
מקו הגבול עם מצרים ומזרחה, בקו דמיוני, ברוחב 3 ק"מ.
6.2.2
 
לאורך הגבול המצרי - 3 מובלעות שמותר לנוע בהן רק עם אקדח:
עזוז-ניצנה-קדש ברנע, מאילת עד מחסום נטפים והעיר אילת.
6.2.3
 
בשטחים הפתוחים הכלולים ברצועה, ברוחב של כ - 5 ק"מ מהקו המפריד
בין הרשות הפלשתינית ברצועת עזה לבין ישראל (צומת יד מרדכי - כביש
34 עד צומת גבים - כביש 232 עד לצומת אבשלום; איתור מדויק בלשכות
התאום).
6.2.4
 
אזורים 2 ו3- שבאחריות המשטרה
7.
מוסד חינוכי המטייל באזור שבאחריות המשטרה מחוייב בהשגת בקשה
לתאום בלשכות המחוזיות לפחות 14 יום לפני היציאה. הפטורים
מפורטים ב- 7.4 וב7.5- להלן.
7.1
 
מלווה טיולים באזור שבאחריות משטרת ישראל יהיה חמוש בנשק מסוג
אקדח.

7.2
 
לכל 50 תלמידים יהיה מלווה חמוש אחד, למעט הנסיבות האלה:
7.3
 
בהתפצלות לכמה כלי רכב יהיה מלווה חמוש בכל כלי רכב.
7.3.1
 
בהתפצלות לקבוצות יהיה לכל קבוצה מלווה חמוש.
7.3.2
 
אזור 2
7.4
 
טיול בשטח מיושב פטור מתיאום ומליווי חמוש, ובכלל זה הנסיעה
מיישוב ליישוב.
7.4.1
 
טיולים בשטחים פתוחים ובירושלים המזרחית יש לתאם עם לשכות
התיאום ויש לשאת בהם נשק מסוג אקדח.
7.4.2
 
טיולים לרובע היהודי ולכותל המערבי במסלולים ייחודיים, בהתאם
לתיאום ועמידה בנוהל, ישוחררו מחובת נשיאת נשק לאחר קבלת אישור
בלשכות התאום.
7.4.3
 
אזור 3
7.5
 
טיולים בשטח עירוני ובנוי פטורים מתאום וליווי חמוש.
7.5.1
 
טיולים באזורים פתוחים פטורים מחובת נשיאת כלי נשק.
7.5.2
 
טיול בשטחי אש או טיול הכולל לינה מחויב בתיאום גם באזורים 2 ו3-.
הבקשה תוגש 21 יום לפני הטיול.
7.6
 
טיול בשטח המיושב של היישוב שבו מתגוררת הקבוצה המטיילת אינו
מחייב תאום ומלווים חמושים.
7.7
 


פרטים מלאים אפשר לקבל בלשכות התיאום ובחדר המצב של משרד
החינוך התרבות והספורט המופעלים על ידי החברה להגנת הטבע,
טל' 02‎-6222211
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/4(ג), י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998