דרכי הוראה
6.
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
6.2
טיול ברובע היהודי בירושלים ללא ליווי חמוש
(נט)6.2‎-2

כללי
1.
במגמה לעודד את אנשי מערכת החינוך - מנהלים, מורים ותלמידים - לבקר
בבירת ישראל - ירושלים ובמקומות הקדושים, נערכו משרד החינוך התרבות
והספורט והמשרד לביטחון פנים, באמצעות משטרת ישראל, לתת מענה ביטחוני
למטיילים ברובע היהודי ובכותל המערבי.
1.1
 
הוגדר מסלול היקפי ברובע היהודי ובכותל המערבי, אשר יאובטח על ידי
כוחות משטרה. המטיילים במסלול זה לאחר תיאום עם לשכות התיאום
המחוזיות יהיו פטורים מנשיאת נשק. נוהל זה ייכנס לתוקף החל מ כ"ו
במרחשוון התשנ"ט, 15 בנובמבר 98.
1.2
 
המסלול המתואם
2.
מסלול הנסיעה
2.1
 
הגעה לחניית האוטובוסים המאובטחת בחניון הר ציון (הכניסה דרך רמזור
צומת גי בן הנום ומשם ברח' חטיבת ירושלים לחניון).
 
מסלול ההליכה
2.2
 
המסלול לכותל: מהחניון לשער הר ציון, לרח' הפטריארכיה
הארמנית ולרובע היהודי - לרח' משמרות הכהונה, לרח' תפארת
ישראל , לישיבת פורת יוסף ולמדרג ות המובילות לכותל
המערבי.
2.2.1
 
מסלול החזרה לחניון: חזרה בנתיב ההגעה לכותל או יציאה
משער הבורס קאים (מערבית ימינה לשער האשפות) והליכה
לאורך הטיילת מחוץ לחומות - עד לחניון.
2.2.2
 
המסלול כולו משולט בשלט "טיולי בתי ספר - מסלול הכותל."
2.3
 
שיטת התיאום
3.
האחראי בבית הספר יגיש בקשה ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ 14 יום
ממועד קיום הטיול. הבקשה תכלול פרטים מדויקים: כתובת, מס' טלפון ומס'
טלפון נייד של האחראי על הטיולים.
3.1
 
הבקשה תכלול פרטים על אזור הטיול, על מספר המשתתפים ועל מועד הטיול,
תוך ציון "מסלול הכותל".
3.2
 
הלשכה לתיאום טיולים תעביר ריכוז יומי לידיעת "תחנת דוד" במשטרת
ירושלים. קודם לכן היא תסמן כי מדובר במסלול הטיול בכותל המערבי
ותוודא כי ההנחיות הנדרשות מהאחראי על הטיול מובנות וברורות ומספר
הטלפון הנייד של האחראי על הטיול נכון ומעודכן.
3.3
 
היחידה לפיקוח טיולים במינהלת הטיולים תבצע פיקוח ובקרה על ביצוע
ההנחיות של נוהל זה.
4.


בשאלות ניתן לפנות למינהלת הטיולים במשרד,
טל' 02‎-5603005/6 פקס' 02‎-5602882.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998