תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
רשימת המדריכים לתושבע"פ, התשנ"ט
(נט)9.7‎-8

להלן רשימת המדריכים לתושבע"פ, מחוזיים וארציים, הפועלים מטעם המפמ"ר
לתושבע"פ בחינוך הדתי בשנת הלימודים התשנ"ט.

המדריכים יפעלו במחוזות בשני המישורים שלהלן, בהתאם לתכנון עבודה
שנתי שנקבע על ידי המפמ"ר:
על פי יזמה של המדריך, בהתאם לתחומים שהוא מופקד עליהם
1.
על פי פנייתם של המנהל, מרכז התושבע"פ ומורים לתושבע"פ אל המדריך,
בהתאם לצורכי בתי הספר.
2.
מס' הטלפון של המפמ"ר לתלמוד ולתושבע"פ, הרב שמעון לוי, הוא 02‎-5604122.

להלן שמות המדריכים, כתובותיהם הפרטיות ומספרי הטלפון שלהם בבית, ימי
העבודה שלהם בהדרכה, המחוז שבו כל מדריך פועל והמגזר החינוכי שהוא
רשאי לפעול בו (יסודי או עי"ס):

ימי
העבודה
בהדרכה
מס' הטלפון
הכתובת הפרטית
שם
המדריך
סוג ביה"ס
המחוז
מס'
3 - א',
ד', ה'
08‎-8583836
052‎-552313
מרכז שפירא
79411
אריה
שלום
מפקח
יסודי-עי"ס
ארצי
1.
1 - ב'
02‎-6423536
חיד"א 12,
י ם 96464
אפרים
גולדשמיט
על יסודי
ישיבות
ארצי
2.
1 - ד'
02‎-6418625
בית וגן 82,
י ם 96427
שלמה
פולק
מחשבים
בתושב"ע
ארצי
3.
1 - א'
02‎-6424019
הפסגה 18, י-ם
דוד
קוסמן
מקיפים
ארצי
4.
2 - ב', ד'
02‎-6420729
בית וגן 29,
י ם 96425
מאיר בן
ישר
יסודי
ירושלים
5.
2 - ב', ג
02‎-6510376
אגסי 6/15
ירושלים
יעקב יוסף
כהן
יסודי
ירושלים
6.
1 - א'
02‎-9933444
ת"ד 6714, אפרת
מאיר
שורש
יסודי
ירושלים
7.
4 א', ב',
ד', ה'
03‎-9222247
אלתר מיהוד 4,
פ"ת 49355
צביה
לבובי
יסודי
תל אביב
8.
1 - ד'
03‎-5341131
עין חנוך 13,
גני תקוה
מאיר
אביטן
יסודי
תל אביב
9.
1 - ד'
03‎-5400497
המלכים 95,
רמת השרון
יוחנן
בצלאלי
יסודי
תל אביב
10.
6 - א' ו'
08‎-9450754
מנוחה ונחלה
1/13,
רחובות 76209
אלכסנדר
ירס
מנחה
מחוזי
מרכז
11.
1 - א'
09‎-7714531
פרץ 18, רעננה
ברוך
גימיני
יסודי
מרכז
12.
2 -.א',
ד'
08‎-9412073
נגרא 53,
רחובות 76566
עזרא
מדמון
יסודי
מרכז
13.
2 - א',
ד'
09‎-8987015
050‎-556480
אבני חפץ,
ד"נ צפון שומרון
44861
יצחק קינד
יסודי
מרכז
14.
2 -א', ה'
09‎-7922293
כרמי קדם
831/א, קדומים
יואב
שרעבי
יסודי
מרכז
15.
3 - א',
ד', ה'
09‎-8332067
גבע 9/12, נתניה
שמואל
כהן
יסודי
מרכז
16.
1 - ג'
08‎-9436615
הגפן 2,
יבנה 81543
ישראל
שרון
יסודי
מרכז
17.
2 - א', ג'
03‎-9225878
סלומון 8,
פ"ת 49310
נתן צולמן
על יסודי
מרכז
18.
1 - ד'
09‎-7929234
ישיבת קרני
שומרון 49855
איתי כהן
יסודי
מרכז
19.
2 - א', ג'
08‎-8596329
העצמאות 32,
גדרה
שמעון
גבריאל
יסודי
מרכז
20.
1 - א'
02‎-6434952
בית וגן 73, י ם
משה גרז
מפקח
מרכז יסודי
21.
2 - ג', ד'
06‎-6396180
הלל יפה 16,
רמת צבי
זכרון יעקב
30900
ברוך
ברנס
יסודי וחט"ב
חיפה
22.
2 - א', ג'
04‎-8620001
בצלאל 10,
חיפה 33537
ברוך
שטין
יסודי
חיפה
23.
1 - ד'
04‎-9976437
מורן 3,
ת"ד 2427,
מעלות 21510
בנימין
חפדי
מנחה מחוזי
צפון
24.
1 - ב'
06‎-6960318
050‎-505680
מושב יהונתן,
רמת הגולן
12415
ישי
סמואל
מנחה מחוזי
צפון
25.
1 - ב'
08‎-8584401
מרכז שפירא
79411
אליהו
ביטון
על יסודי
דרום
26.
1 - ג'
07‎-6815946
אבן שמואל 80,
ד"נ שדה גת
יצחק הלר
על יסודי
דרום
27.
1 - א'
07‎-9945047
החיד"א 9,
ת"ד 437, נתיבות
שלמה
ביתן
יסודי
דרום
28.
1 - ב'
07‎-6414597
התלמוד 2,
באר שבע
אהרן
מרציאנו
יסודי
דרום
29.
1 - ד'
07‎-6422060
הצבי 6/41,
באר שבע
שמעון
אוחיון
יסודי
דרום
30.
1 - ג
07‎-6753434
דליות 3, אשקלון
שמעון
גבאי
חט"ב
דרום
31.
4 - א, ב,
ד, ה
08‎-9474662
גורדון 39,
רחובות
דב הלל
על יסודי
התיישבותי
32.
1 - ב
02‎-6514574
חיים ויטל 18,
ירושלים
אפרים
כהן
על יסודי
התיישבותי
33.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998