תכניות לימודים
9.
הנושא המרכז
9.8
הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
(נט)9.8‎-3

יריד חומרי למידה והפעלות
1.
יריד חומרי למידה והפעלות בנושא המרכז השנתי, "הזכות לכבוד והחובה
לכבד", יתקיים בחופשת חנוכה,בימים ג'-ה', כ"ו-כ"ח בכסלו התשנ"ט,
15‎-17.12.98 (היריד יתקיים ביום ג' על אף העובדה שיום זה נקבע
כאחד מימי הלימודים המוחזרים עקב השביתה).

 
היריד יתקיים בבנייני האומה בירושלים, ויוצגו בו מגוון רחב של חומרי
למידה, הצעות להפעלות, סדנאות שיעסקו בדרכים ליישום הנושא בכיתות,
הצגות ומופעים בנושא וכן סיורים בירושלים בהיבטים הקשורים לנושא.
 
האירוע המרכזי יתקיים ביום ד', במעמד רעיית נשיא המדינה, הגב' ראומה
וייצמן. הסעות ללא תשלום תופעלנה מקריית שמונה ועד באר שבע.
 
קבוצות של אנשי חינוך בנות 20‎-15 איש לפחות ממקומות מרוחקים, אשר
יתארגנו לנסיעה לביקור ביריד, תוכלנה, במידת האפשר, להיעזר במיניבוסים.
 

בקרוב תישלח כרזה לכל מוסדות החינוך ובה פרטים על התכנית ועל ההסעות.
פירוט ולוחות זמנים למופעים ולסיורים יתפרסמו בעיתונות.


יום עיון למנהלי בתי ספר על יסודיים - מודל לבניית תכנית
בית ספרית לטווח ארוך: בית ברוח מגילת העצמאות

2.
בחודש ינואר יקיימו הפיקוח על הנושא המרכז השנתי, האגף לחינוך על
יסודי וביה"ס "דנמרק" בירושלים יום עיון שבו יוצג מודל לחינוך ערכי בבית
ספר מקיף (כיתות ז'-י"ב). נקודת המוצא היא שהנושא השנתי "הזכות לכבוד
והחובה לכבד" איננו נושא לשנתיים בלבד אלא הוא צריך ויכול לשמש בסיס
לתכנית הלימודים ולבניית האקלים הבית ספרי לשנים רבות. בית הספר
"דנמרק" בנה תכנית מקיפה שתוצג ביום זה על ידי הצוות ועל ידי התלמידים.
 
המעוניינים להשתתף יודיעו על כך בפקס' 02‎-5602668 לדליה גורן, ולפונים
יישלחו פרטים. ליום העיון מוזמנים מנהל ואיש צוות אחד מכל בית ספר.
מספר המקומות מוגבל. בתי ספר נוספים שבנו מודל הכולל את תכנית
הלימודים ובניית האקלים הבית ספרי ברוח ערך מוביל מתבקשים לפנות
בדחיפות לדליה גורן, המפקחת על הנושא המרכז השנתי, טל' 02‎-5603718.
 
תחרות בכתיבת עבודות אישיות - מרכז יובילר
3.
כבכל שנה, יקיים גם השנה מרכז יובילר, בשיתוף עם הפיקוח על הנושא המרכז
השנתי, תחרות בכתיבת עבודות אישיות בנושא המרכז השנתי לתלמידי כיתות
ה'-י"ב.
 

פרטים, כולל דפי קריטריונים וטופסי השתתפות, ניתן לקבל במרכז יובילר, בית
הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905.


במרכז יובילר הוכן ספר בנושא "הזכות לכבוד והחובה לכבד", ובו שני
חלקים:
 
רשימת נושאים אפשריים לכתיבת עבודות
א.
רשימת מקורות המותאמת לרשימת הנושאים.
ב.
 
את הספר ניתן לרכוש במרכז יובילר, על פי הכתובת שלעיל.
תכניות מלי"ץ בנושא המרכז
4.
מלי"ץ מציעה תכניות שונות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים
לקיום שיח יהודי ודמוקרטי על תרבות, חברה וזכויות האדם. זהו שיח ערכי
העוסק בשאלות רלוונטיות במעגלים השונים של החיים ומתייחס לתיאוריות
אתיות שונות, תוך שימת דגש על המורשת היהודית לדורותיה ועל ההגות
הליברלית המערבית, שני עולמות תרבותיים המשפיעים באופן מובהק על
החברה הישראלית. אלה התכניות:
 
"ניגונים" - סדנאות הורים וילדים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
*
ימי עיון וסמינרים לתלמידי החינוך העל יסודיים בבתי הספר או בירושלים
*
 
"אדם לאדם" - תכנית לימודים שנתית לתלמידי כיתות ט'
*
 
"ניגונים בחדרי המורים".- השתלמויות מורים תהליכיות או חד פעמיות.
*
 

לפרטים: מלי"ץ, מחלקת ישראל, רח' ישי 19, ירושלים, טל' 02‎-6734441,
03‎-6203334/5, 04‎-8256111 ו- 07‎-6230681.


פארק הקופים
5.
"פארק הקופים" ביער בן שמן מציע פרויקט שנתי במסגרת הנושא המרכז
"הזכות לכבוד והחובה לכבד". הפרויקט עוסק בנושא "אני והסביבה", ודן
בקשרי הגומלין העדינים שבין כל אחד מאתנו והסובב אותו - החי, הצומח
והקהילה האנושית. מרכיבים אלה של הסביבה תלויים זה בזה, ופגיעה באחד
גוררת פגיעה באחרים. הקופים משמשים ראי מרתק להבנת הנושא.
 
מטרות הפרויקט
 
הגברת מודעות התלמידים לבעיות הסביבה
*
 
פיתוח מיומנות של שיתוף פעולה עם הסביבה, יכולת העבודה בצוות, סבלנות
וסובלנות כלפי הזולת
*
 
פיתוח יכולת התמודדות עם בעיות ועם קבלת החלטות.
*
 

לפרטים אפשר לפנות אל משרדי הפארק, טל' 08‎-9285888.

תערוכה - הנוער מדמה את המדינה בעוד עשרים שנה
6.
בשנת היובל למדינת ישראל הציע הפיקוח על הנושא המרכז השנתי לתלמידי
כיתות י' בכל המגזרים להשתתף בפרויקט מיוחד במינו ולמעלה מעשרים
קבוצות נענו לאתגר: התלמידים נתבקשו "לחלום" ולתאר כיצד תיראה מדינת
ישראל בעוד עשרים שנה בנושא שהם בחרו להתמודד אתו ולהציגו.
התלמידים בחרו בשאלות מרכזיות העולות בחברה הישראלית: פערים
בחברה, ניכור, אלימות, קיטוב בין מגזרי אוכלוסיות, מלחמה ושלום
ותקוות לעתיד.
כל קבוצות התלמידים התעמקו בנושא שבחרו, למדו אותו, הגדירו את
הבעיות והחליטו כיצד לתארו וכיצד להציגו בעיצוב תלת ממדי, במיצב.
המיצבים הוצגו כתערוכה בכנס "החינוך במבחן הזמן",והיום התערוכה
מוצגת בבית יגאל אלון בגנוסר.
צוות המדריכים של בית יגאל אלון הכין תכנית חינוכית הקשורה לתערוכה
ולנושא המרכז השנתי.
מומלץ לבתי הספר להגיע לביקור ולהדרכה בתערוכה.

לפרטים: מוזיאון "אדם בגליל", קיבוץ גנוסר 14980,
טל' 06‎-6722905 ו-06‎-6721495, פקס' 06‎-6722910.


תיקון ברשימת חברי ועדת ההיגוי לנושא המרכז
7.
הנציגות האחראיות לנושא המרכז השנתיבמחוז חיפה הן:
 
04‎-8353698
(ע)
נורית שטיינברג, טל'
04‎-8480203
(ב)

052‎-379008
נייד:

04‎-8353714
04‎-8353787
פקס':

04‎-8353794/5
(ע)
נחמה אדלשטיין, טל'
04‎-8751338
(ב)

052‎-854331
נייד:

04‎-8353787
04‎-8353714
פקס':

 
הכתובת למכתבים: משרד החינוך התרבות והספורט, רח' חורי 2, מגדל
הנביאים, חיפה.
 
ההצגה "בקצה השני של הבית" - תיקון טעות
8.
בחוזר "הודעות ומידע" נט/ 2, סעיף 9.8‎-2, תת סעיף 7, פרסמנו מידע על ההצגה
"בקצה השני של הבית". לצערנו נפלה טעות במספר הטלפון להזמנת ההצגה.
המספר הנכון הוא 03‎-5346922.
 הודעות


חוזר מנכ"ל נט/4, י"ב בכסלו התשנ"ט, 1 בדצמבר 1998