ארגון ומינהל
3.
תשלומי הורים
3.11
תשלומי הורים
3.11‎-1


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/5(א), י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999