בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
בטיחות
5.1
מיטות קומתיים במקומות לינה לתלמידים
5.1‎-13
1 בינואר 1999

תאריך תחולה
 
חדש

מטרת הפרסום
 

במסגרת טיולים, מחנות או כל פעילות אחרת התלמידים לנים באכסניות
נוער, בבתי הארחה ובמקומות שיש בהם מיטות קומתיים.
 
מאחר שקיימת סכנה של נפילה מגובה בזמן שינה או משחק, יש להתקין
מעקה בגובה 23 25 ס"מ מבסיס המיטה העליונה ובגובה של 12 ס"מ מעל
המזרן משני צדי המיטה לפחות (אם המיטה צמודה לקיר ניתן להסתפק
בצד אחד).
 
העלייה למיטה הגבוהה תהיה בעזרת סולם יציב ומקובע למסגרת המיטה.
 
מנהל המוסד החינוכי או המסגרת החינוכית יוודא עם מקום הלינה
שנקבע אם יש בו מיטות קומתיים, ואם יש עליו לוודא שהותקנו בהן
מעקים כנדרש.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ציון שבת, מנהל תחום הבטיחות
והזהירות בדרכים במשרד, טל' 02‎-5602268.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/5(א), י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999