תרבות
10
ספרות ילדים ונוער
10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער
(נט)10.3‎-2

בימים אלה מופיעה חוברת ב' (98) לשנת התשנ"ט של
"ספרות ילדים ונוער".
1.
בחוברת דברים שנאמרו בחלוקת פרס זאב על ידי מקבלי הפרס וחבר
השופטים, מאמרי מחקר בספרות ילדים, ביקורת על ספרים חדשים
והמדורים הקבועים.
 
החוברת נשלחת למנויים בלבד. מנויים שלא חידשו את חתימתם
מוזמנים לעשות זאת.
 
פרס זאב
2.
זו השנה ה 28 שבה מחולק פרס זאב לספרות ילדים. הפרס משותף
למדור לספרות ילדים ונוער ולאגודה למען החייל, הקרן להנצחת אהרון
זאב ז"ל. 40 ספרים שיצאו לאור בשנתיים האחרונות הוגשו לוועדת
הפרס לשנת התשנ"ט. זכו בפרס ארבעה סופרים:
 
רות קולודני בקי, על ספרה "אם תלכי עמי", בהוצאת יד בן צבי
ועם עובד
-  
נורית זרחי, על ספרה "חוש העסקים שלי", בהוצאת הקיבוץ
המאוחד
-  
יעל מדיני, על ספרה "הילד שלא הכרתי", בהוצאת דני ספרים
-  
תמי שם טוב, על ספרה "רק בשביל מילי", בהוצאת הקיבוץ
המאוחד.
-  
בחבר השופטים היו מר גרשון ברגסון, ד"ר מירי ברוך וד"ר סלינה משיח.
 
חלוקת ספרי מרים ילן שטקליס
3.
גם השנה יחלק המדור לספרות ילדים ונוער כ 2000 ספרים לתלמידים על
פי רשימות שתתקבלנה ממנהלי המחוזות, וזאת על פי צוואתה של
המשוררת מרים ילן שטקליס, המורה על חלוקת ספריה בכל שנה לילדים
מעוטי יכולת.
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות למדור לספרות ילדים ונוער,
טל' 02‎-5603801.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999