ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
ימי זיכרון ממלכתיים בשנת הלימודים התש"ס
(נט)3.5‎-6

יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ע"ה: יום חמישי, י"א במרחשוון
התש"ס (21 באוקטובר 99').
1.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שלישי, כ"ז בניסן התש"ס (2 במאי
2000).
2.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל: יום שלישי, ד' באייר התש"ס (9
ביוני 2000).
3.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999