ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב
3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח", אתר האינטרנט של המשרד,
ובאתרי היחידות
(נט)2 3.6

"אוח" אינטרנט ומידע חינוכי
1.
אתר האינטרנט של המשרד מתעדכן מדי יום ומוסיף מגוון מידע
וחומרים מיחידות המשרד השונות:
 
נר ליצחק רבין: לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל פורסמו
באתר דפים לזכרו: קורות חייו, נקודות מרכזיות בפעילותו
הציבורית, חוק יום הזיכרון, דבר השר ועוד. מורים ומדריכים
ימצאו באתר את חוברת הפעילויות המומלצות לקראת יום
הזיכרון, "לא בשמים היא", בהוצאות המינהל לחינוך ערכי.
*  
יש עם מי לדבר במשרד החינוך: אנשי המשרד עונים לשאלות
ולהערות של ציבור הגולשים בנושאים ה"חמים" ביותר במערכת
החינוך, כגון תשלומי הורים, זכויות וחובות תלמידים, תכניות
לימודים, ספרי לימוד ויום לימודים ארוך.
*  
הוראות ביטחון, בטיחות ושעת חירום: כל הנהלים וההוראות
להיערכות מערכת החינוך לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום:
נוהלי בטיחות בבתי ספר ובגני ילדים, הוראות ביטחון בטיולים
ובהסעות, אבטחת מוסדות חינוך ועוד.
*  
עובדות ונתונים על מערכת החינוך: מידע רב ומגוון על-
*  
החקיקה בנושאי חינוך;
-  
הוצאות החינוך;
-  
התפתחות מערכת החינוך: ממוצע השעות לתלמיד, ממוצע
התלמידים לכיתה, סטודנטים באוניברסיטאות, תלמידים
בחינוך המיוחד ועוד;
-  
נתונים לפי מחוזות;
-  
חקיקה ונתונים בנושאי תרבות.
-  
תשלומי הורים: תשלומי החובה והרשות לשנת הלימודים
התשנ"ט, ובכלל זה העלויות המרביות לטיולים, "סל תרבות"
וביטוח בריאות השן.
*  

כתובת "אוח": http://www.education.gov.il.

אתרי היחידות של המשרד
2.
רשות הספורט קולעת לרשת: באתר רשות הספורט אפשר לקרוא
ולהתעדכן בנושאים החמים בספורט בכלל ובספורט הישראלי
בפרט: ביטאון הספורט והחינוך הגופני בהוצאת מכון וינגייט,
תכניות כושר לתלמידים, מידע על תחרות כדורסל בינלאומית
לבי"ס ISF, טבלאות הדירוג ותוצאות ליגת העל בכדורסל
ובכדורעף ו"סל הספורט" הנחיות ונהלים לבקשות תמיכה,
מתקנים וציוד ספורט ב 1999.
*  

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/sport.

אתר האגף לתרבות תורנית: באתר מידע לשמיניסטיות על שירות
לאומי ועל שירות כמורות חיילות במסגרת האגף, קטלוג פרסומי
האגף, רשימת רכזי התרבות התורנית ברשויות המקומיות ומידע
על מרכזים חינוכיים ועל מדרשות ברחבי הארץ. כמו כן אפשר
למצוא באתר מגוון עצום של ציטטות, אמרות והגיגים לחגים
ולמועדים מיוחדים בשנה.
*  

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/toranit.

אתר אגף התכנון: אגף התכנון פרסם באתר האינטרנט עבור
החיילים המשוחררים את רשימת מוסדות החינוך להשכלה גבוהה
המוכרים לפי חוק חיילים משוחררים התשנ"ד, ובכלל זה מכינות
קדם אקדמיות. באתר אפשר למצוא גם את החוק עצמו.
*  

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/planning.

אתר עבודות הגמר: באתר האינטרנט של הפיקוח על עבודות הגמר
ניתן למצוא מידע חדש על הכנת עבודות הגמר באמנות המחול
ובכימייה, לצד המידע על עבודות גמר במקצועות האחרים. המידע
כולל הנחיות להגשת הצעה, מבנה העבודה, ספרות עזר להכנת
העבודה ומדגם של נושאים.
*  

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/avodot-gemer -

אתר השירות הפסיכולוגי חינוכי: גף תכניות סיוע ומניעה מציע מגוון
חומרים על התכניות אקלים בית הספר, חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה,
מניעת התעללות בילדים ועישון, אלכוהול וסמים. החומרים כוללים
מטרות והסברים על התכניות, מאמרים העוסקים בנושאים אלו ואת
רשימת המדריכים של כל תכנית.
 

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/shefi.

כמו כן נוספו אתרים חדשים:
 


תקנון שירות לעובדי הוראה: אתר האינטרנט של לשכת הממונה
על תנאי שירות. ניתן להוריד ולשמור בדיסק המקומי את קובצי
הסעיפים של תקנון שירות עובדי ההוראה. תקנון שירות עובדי
ההוראה הוכן על ידי לשכת הממונה על תנאי שירות עובדי הוראה
והוא מכיל פירוט של תנאי השירות והשכר של עובדי הוראה.
התקנון, המקיף את מכלול הנושאים תוך התייחסות לרובדי
החינוך ולמגזרים השונים, יוכל להיות לעזר לכל העובדים
בחינוך ובהוראה ולכל הגורמים המטפלים בעובדי הוראה.
*  

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/sherut.

אתר האינטרנט של לשכת המדענית הראשית: אתר המיועד לציבור
החוקרים באקדמיות ולכל המתעניין. באתר ניתן למצוא:
*