ארגון ומינהל
3.
מינהל מוסדות חינוך
3.7
תיקון לסעיף 3.7‎-2 בחוזר "הוראות קבע" נט/3
(נט)3.7‎-8

בחוזר "הוראות קבע" נט/ 3 פרסמנו את נוהל "הבחירות לרשויות
המקומיות". המספר שנתנו לסעיף זה שגוי. המספר הנכון הוא 3.7‎-3
(ולא 3.7‎-2). נא לתקן את המספר.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999