בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
שעת חירום
5.4
תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך
(נט)5.4‎-2

תרגיל התגוננות אזרחי ארצי יתקיים בכל מוסדות החינוך ביום חמישי, ב'
באדר התשנ"ט, 18 בפברואר 1999.
1.
מטרת התרגיל היא תכנון, ארגון ושיפור ההיערכות והכוננות של מערכת
החינוך לקיום לימודים בשעת חירום או באירוע חירום תוך העמקת שיתוף
הפעולה בין הרשות המקומית/המוסד החינוכי לבין צה"ל/פיקוד העורף,
משטרת ישראל וארגוני החירום.
 
יום תרגיל ההתגוננות האזרחית במוסדות החינוך יכלול את
הפעולות האלה:
2.
בכל מוסדות החינוך (בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים)יבוצע
תרגיל כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים ושהייה בהם (כ 20 דקות)
ויציאה דרך דלתות ופתחי החירום. הכניסה למקלטים/למרחבים
המוגנים תיעשה בעת שהתלמידים יימצאו בכיתות הלימוד.
2.1
 
התרגיל יתחיל בשעה 11.30, עם השמעת אות אזעקה ארצי או מקומי.
על מנהלי בתי הספר לוודא שהתלמידים יימצאו בכיתות לפני הצפירה
ולא יאוחר מהשעה 11. אם, מסיבה כלשהי, לא תישמע הצפירה, יבוצע
התרגיל 10 דקות לאחר השעה שנקבעה, לאחר השמעת אות אזעקה
מוסכם מראש במוסד החינוך: צלצול בפעמון או כל אות אזעקה אחר,
לפי החלטת מנהל המוסד.
2.2
 
אירועים כמו כיבוי שרפה, טיפול בפצועים וסריקות לאיתור תלמידים
יטופלו על ידי צוותי החירום של בית הספר.
 
השהייה במקלט/במרחב המוגן תימשך מספר רב של דקות, ויש להיערך
לכך מבחינה ארגונית פדגוגית. יש לקבוע בכל מוסד אות מוסכם לסיום
התרגיל לאחר השהייה במקלט/במרחב המוגן.
 
התרגיל ייערך אך ורק בהתאם לקיבולת המקלוט הקיימת במוסד,
ויש לבצע תרגיל שני לאותם תלמידים שלא תורגלו עקב מחסור במיגון.
2.3
 
עד יום התרגיל ייערכו כנסים, הדרכות ורענונים למורים ולתלמידים
בנושאי אב"ך, כיבוי אש, עזרה ראשונה, חומרים רעילים והתנהגות
במצבי חירום.
2.4
 
סדרי ההדרכה והתרגיל יתואמו ישירות על ידי הקב"טים של
הרשויות עם הנהלות בתי הספר.
 
ביום התרגיל לא תיערך שום פעילות חוץ בית ספרית.
2.5
 
תרגילים משולבים
3.
בכמה בתי ספר ייערכו תרגילים משולבים בשיתוף עם צה"ל, עם משטרת
ישראל, עם שירותי הכיבוי, עם מד"א ועם הרשות המקומית. כמו כן
יתורגלו כמה בתי ספר לחלוקת תרופות לאוכלוסייה.
3.1
 
בתרגילים האלה יתורגלו התלמידים עם מסכות אב"ך, ותיערך הדרכת
אב"ך על ידי מאלש"חיות (מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום חיילות).
בבתי הספר האלו יופעלו כוחות חילוץ של צה"ל/פיקוד העורף, כוחות
כיבוי שרפות וחילוץ של שירותי הכבאות וכוחות רפואה של מד"א.
חלק מהתלמידים ישמשו כפצועים וכמפונים.
3.2
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר זאב רותם, מנהל גף שעת חירום במשרדנו,
טל' 02‎-5603001/2.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999