בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.
שעת חירום
5.4
מבצע החלפת ערכות מגן (ברדסים) לילדי בתי הספר היסודיים
(נט)5.4‎-3

מבצע רענון ערכות המגן לכלל אוכלוסיית המדינה נמשך בתחנות השירות
לערכות מגן.
1.
כיום קיימים בידי האוכלוסייה מאות אלפים של "ברדסים" ערכות שאינן
מתאימות לקבוצת הגיל 8 - 12 המחזיקה בהן.
2.
בכוונת פיקוד העורך, בשיתוף עם משרד החינוך התרבות והספורט, להחליף
לתלמידי כיתות ג' ו' (גילאי 8 12) את הברדסים לערכות מגן מתאימות.
במקביל תיבדקנה כל הערכות הנמצאות בידי התלמידים האלו, ובמידת
הצורך יוחלפו פריטים לא תקינים או פריטים שפג תוקפם.
3.
המבצע ייערך החל מתחילת ינואר 99 בכל מחוז על ידי המחוז הצבאי
ובאחריותו ובתיאום ובתכנון משותף עם הקב"ט המחוזי של משרדנו ועם
קב"ט הרשות המקומית.
4.
המבצע ייערך בכל הרשויות, אך יופעל בו זמנית ברשות אחת בלבד בכל מחוז.
בכל רשות מקומית יופעל המבצע בבית ספר יסודי אחד בלבד, ולאחר סיומו
יועבר לבית ספר אחר, עד סיום ההפעלה בכל בתי הספר באותה רשות.
5.
בכל בית ספר יופעלו 2 צוותים של חיילים אשר יטפלו בשתי כיתות במקביל
(בין השעות 9 - 13). הטיפול בכל כיתה יארך כ 40 דקות.
6.
מועדי המבצע יתואמו עם מנהלי בתי הספר.
7.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר זאב רותם, מנהל גף שעת חירום במשרדנו,
טל' 02‎-5603001/2.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999