תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
השתלמות למורים לאזרחות בחטיבת הביניים
(נט)9.7‎-10

במהלך שנת הלימודים התשנ"ט תקיימנה המדריכות לאזרחות במחוזות
השונים השתלמות ל"הוראת האזרחות" בחטיבת הביניים. ההשתלמויות
מתקיימות בדרך כלל בימי רביעי בשבוע, בשעות אחר הצהריים.
הוראת האזרחות בחטיבת הביניים מתבססת על הספר "מסע אל
הדמוקרטיה הישראלית" תוך שילוב שיטות הוראה מגוונות.

לפרטים נוספים אפשר לפנות למדריכות במחוז בימי רביעי
בשעות הערב המוקדמות.


להלן רשימת המדריכות לאזרחות בחטיבת הביניים:
מס' הטלפון שלה
שם המדריכה
המחוז
מס'
- 06‎-6920274
- 04‎-9823571
- 06‎-6560650
- כהן אסתר
- בולוס רודינה
- דראושה אחמד
צפון
1.
- 04‎-8385868
- 04‎-8625867
- 04‎-9880110
- וולף מקי
- סמור נביל
- מאור שרה
חיפה
2.
- 09‎-8610278
- 03‎-9218645
- יצחקי שושי
- קופל ציפי
מרכז
3.
- 02‎-9961518
- 09‎-9504403
- 03‎-6774694
- מאור ורדה
- הראל ארזה
- חורש רוזן פריאל
ארצי
4.
- 02‎-6711551
- 02‎-6432240
- גורני עדה
- גלעדי מיקי
מנח"י
ירושלים
5.
- 07‎-6469022
- שמעוני חיה
דרום
6.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999