תכניות לימודים
9.
נושא מרכז
9.8
הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"
(נט)9.8‎-4

יום עיון - מודל לתכנית בית ספרית בנושא ערכי
1.
נושא "כבוד האדם" איננו נושא לשנתיים בלבד. הנושא טופל בעבר במסגרות
שונות וימשיך להיות מטופל גם לאחר תום השנתיים שבהן הוא יהיה הנושא
המרכז של מערכת החינוך.
 
אנו מבקשים להציג למנהלי בתי הספר העל יסודיים מודל אחד של בית
ספר על יסודי, מקיף, בי"ס "דנמרק" בירושלים, שהוא "בית ספר ברוח
מגילת העצמאות".
 
ביום ג', ט' בשבט התשנ"ט, 26.1.98, בין השעות 10 עד 16.30, יתקיים יום
עיון בבית הספר "דנמרק" בירושלים, ובו תוצג התכנית בשלמותה; תוצגנה
תכניות ללמידת נושאים ערכיים על ידי מנהלת חטיבת הביניים, מרכזת הוראת
התנ"ך, מרכזת הוראת המדעים והאחראית על החינוך החברתי. כמו כן
יתקיימו מפגשים עם מועצות התלמידים של כיתות ט'-י"ב. את הדיון הכללי
יסכמו יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת האגף לחינוך על יסודי.
 
ליום העיון מוזמנים מנהל ואיש צוות מבין בתי הספר המקיפים והעל
יסודיים המתעניינים בנושא. מספר המקומות מוגבל ביותר.
 
המעוניינים להשתתף ביום זה מתבקשים להודיע על כך בפקס' 02‎-5602668,
לדליה גורן, המפקחת על הנושא המרכז השנתי. נא לציין בפנייה את שם בית
הספר, את שמות הנציגים ואת תפקידיהם וכן כתובת, טלפון ופקס'.
 
תחרות עיצוב כרזה - הקו הפתוח
2.
הקו הפתוח והמזכירות הפדגוגית מכריזים על תחרות לעיצוב כרזה שתוכנה
זכויות וחובות בבית הספר בכלל והנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה
לכבד" בפרט.
 
במסגרת הפעילות המלווה את הנושא המרכז יתקיימו בבתי הספר דיונים
שיעסקו בשאלות הקשורות לזכויות ולחובות, הזכות והחובה לכבוד,
תפקידם של בית הספר ושל התלמיד בשמירה על זכויות, הקשר עם ה"קו
הפתוח" ועוד.
 
על בסיס נושאים אלה יוצע לתלמידים המעוניינים להתחרות בעיצוב כרזה
שתיתן ביטוי יצירתי גרפי לרעיונות האלה ותפרסם את "הקו הפתוח" בקרב
התלמידים.
 
הכרזה תהיה בגודל חצי גיליון, ועיצובה נתון ליצירתיות של התלמידים.
 
הטקסט שיופיע על הכרזה הוא:
 

משרד החינוך התרבות והספורט
הקו הפתוח לפניות תלמידים
יחדיו נשמור על זכויות התלמידים במערכת החינוך
להתייעץ, להתלונן, לקבל סיוע או מידע.
פנו אלינו - טל' 003 - 222 - 1800
02‎-5602999
02‎-5602538/9
פקס' 02‎-5603754
המען: דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911


גם את עיצוב הטקסט יבצעו התלמידים.
 
התחרות תתקיים בשני ערוצים:
 
כללי - לכל התלמידים במערכת החינוך
1.
 
לתלמידי מגמות עיצוב בחטיבה העל יסודית, בשיתוף המפמ"ר לעיצוב,
גב' דליה בן אליעזר.
2.
 
בערוץ הכללי תישלח הכרזה הנבחרת מכל בית ספר ל"קו הפתוח לפניות
תלמידים" עד יום י"ב באדר התשנ"ט, 28.2.99.
 
ועדת שופטים מטעם המשרד, שתכלול אנשי חינוך ונציג תלמידים, תבחר
את הכרזה שתהיה כרזת "הקו הפתוח" ותופץ בבתי הספר ברחבי הארץ.
 

לפרטים: הקו הפתוח לפניות תלמידים,
טל' 02‎-5602999 ו- 02‎-5602538


"דרכים של כבוד" ציורי תלמידים
3.
תחום החינוך לבטיחות בדרכים, הפיקוח על הנושא המרכז השנתי והפיקוח
על הוראת האמנות, מקיימים פעילות יצירתית של תלמידים בנושא "דרכים
של כבוד".
 
פרטים ראה בסעיף 5.2‎-2 של חוזר זה.
 
פסטיבל "החג של החגים", דצמבר 98' ינואר 99', חיפה
4.
הרעיון הגלום בנושא "הזכות לכבוד והחובה לכבד" הוא הבסיס המוסרי
לעצם יכולתנו להתקיים כיחידים בתוך החברה. נכבד כדי שיכבדו אותנו.
נקשיב כדי שיקשיבו לנו. נהיה אדיבים כדי שיהיו אדיבים אלינו. נימנע
מאלימות כדי שלא יהיו אלימים כלפינו. נכבד תרבויות ומסורות אחרות
כדי שיכבדו את שלנו.
 
הכבוד ההדדי הזה ימומש בפסטיבל "החג של החגים". הפסטיבל מייצג
את הפסיפס האנושי של חיפה שבה כל בני העדות והדתות, דתיים
וחילוניים, חיים בסובלנות ובשכנות טובה.
 
הפסטיבל מתקיים זו השנה החמישית בשכונת ואדי ניסנאס, והמוקד
שלו הוא מסלול יצירות אמנות המשתלב בסימטאות הוואדי ובחללים
בלתי שגרתיים. נושא הפסטיבל השנה הוא "בית פתוח", והוא עוסק במושג
"בית" על היבטיו השונים הנובעים מקשת התרבויות והמסורות ששימשו
מקור השראה ל 100 האמנים המשתתפים - בני עמים, דתות ועדות שונות.
 
העדות הרפרטואר של "אמנות לעם" ו"סל תרבות" אישרו את תערוכת "בית
פתוח" שמעצם טבעה משתלבת בנושא המרכזי של מערכת החינוך, "הזכות
לכבוד והחובה לכבד". זוהי תערוכה יוצאת דופן, ובה מתחם המגורים של
שכונת ואדי ניסנאס בחיפה משמש זירה מרכזית להצגת היצירות בפיסול,
בציור, בצילום ובעיצוב.
 
המבקרים, מלווים על ידי מנחי בית הגפן, יעברו מסלול מסומן בסימטאות
השכונה (ובמפה המצורפת). הסיור בוואדי דרך יצירות האמנות אמור
לחשוף את משתתפיו למרקם החיים באזור ולתרבויות שונות ומגוונות
וליצור בכך חוויה מרגשת, מרתקת וייחודית.
 
משך הסיור במסלול יצירות האמנות "בית פתוח" הוא כשעתיים. אפשר
להרחיב את הסיור על ידי טיול בן שעתיים נוספות לאתרים המייצגים את
הפסיפס האנושי של חיפה, עיר של סובלנות בינדתית ובינתרבותית, כמו
מערת אליהו הנביא, מנזר סטלה מאריס, פרויקט במרכז הבאהיים העולמי,
מסגד האחמדים שבמרכז הכרמל ו"בית החסד" בעיר התחתית.
 

לפרטים: בית הגפן, רח' הגפן 2, ת"ד 9421, חיפה 35662,
טל' 04‎-8525252 ו- 04‎-8525251, פקס' 04‎-8529166.


מרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות - השתלמויות
5.
המרכז מקיים מגוון השתלמויות מורים בנושא המרכז השנתי מנקודת
המוצא של המקורות היהודיים והישראליים במבט רב תחומי (הגות,
היסטוריה, הלכה, ספרות, מקרא, סוציולוגיה ועוד).
 
גישתו של המרכז פתוחה, ליברלית ופלורליסטית, ועל כן הוא מתמחה
באוכלוסיות יעד חילוניות ודתיות כאחד (אפשרית גם השתלמות משותפת).
 
מבנה ההשתלמות מודולרי, והוא מאפשר התאמה לסדרות הרצאות/סדנאות,
ימי עיון מרוכזים וסמינרים. ניתן לקיים את ההשתלמות בבתי הספר או
במרכז עצמו, בשנת הלימודים או בחופשות.
 
דוגמאות לנושאים
 
תרבות המחלוקת בתלמוד
*  
כבוד בין מורה לתלמיד בספרות המדרשית
*  
כבוד האדם הנברא בצלם - עיון מקראי
*  
כבוד האישה במקורות - יחסי שוויון או היררכיה?
*  
יחס לזר ולשונה - בהלכה, בהגות, בספרות ועוד.
*  
לפרטים אפשר לפנות למרכז יעקב הרצוג, לברכה, בטל' 08‎-8501420/3
או בפקס' 08‎-8580747.
 
מרכז ההסברה - פרסומים בנושא המרכז
6.
ראה סעיף 73 ב"מידע" בחוזר זה.
 
תיק כרזות "גדול כבוד הבריות" - האגף לתרבות תורנית
7.
בתיק 7 כרזות צבעוניות הכוללות גם תמונות.
 
הכרזות עוסקות בנושא המרכז, "הזכות לכבוד והחובה לכבד", כפי שהוא
בא לידי ביטוי במשנה, בתלמוד ובשאר חלקיה של ספרות חז"ל. במרכזן של
הכרזות מובאות מדבריהם של חכמי ישראל בני תקופת המשנה והתלמוד.
 
תכנים: ד"ר יחזקאל כהן. עיצוב וגרפיקה: ורד ביתן.
 
גודל כל כרזה 50*35 ס"מ.
 
המחיר 20 שקלים. מספר קטלוגי 01.088.
 


רכישה בחברת "רכגולד", רחוב המנור 7, תל אביב, טל' 03‎-5180555.
על המחיר הנקוב יש להוסיף 5 שקלים דמי משלוח (המזמין יותר מ 10
תיקים פטור מדמי משלוח). יש להדגיש את המספר הקטלוגי.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/5, י"ג בטבת התשנ"ט, 1 בינואר 1999