3. ארגון ומינהל
3.5 מבנה שנת הלימודים
לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים
והערביים בשנה"ל התש"ס
(נט)3.5‎-7
לוח החופשות והחגים בבית הספר הדרוזיים בהתש"ס
1.
חופשות רשמיות 1.1
חופשת החורף
17 יום, החל מיום שישי, ט"ו בטבת התש"ס (24.12.99), עד יום
ראשון, ב' בשבט התש"ס (9.1.2000), ועד בכלל.
א.
חופשת האביב
21 יום, החל מיום שלישי, ו' בניסן התש"ס (11.4.2000), עד יום
שני, כ"ו בניסן התש"ס (1.5.2000), ועד בכלל.
ב.
חג העצמאות
יום רביעי, ה' באייר התש"ס (10.5.2000).
ג.
חופשת הקיץ ד.
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום
שבת, כ"ח בסיוון התש"ס (1.7.2000).
-
בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת מורים
ובכיתות י"ג-י"ד תחל חופשת הקיץ ביום רביעי, י"ח בסיוון
התש"ס (21.6.2000).
-
שנת הלימודים התשס"א (2001‎-2000) תיפתח ביום שישי, א' באלול
התש"ס (1.9.2000).
החגים 1.2
החגים הדרוזיים
נבי סבלאן:
יום שישי, כ"ט באלול התשנ"ט (10.9.99).
נבי אלחדר: 2 ימים, שלישי ורביעי, י"ח-י"ט בשבט התש"ס
(25‎-26.1.2000).
נבי שועיב: חל בחופשת האביב.
חג אלאדחא (הקרבן): 5 ימים, שני עד שישי, ו'-י' באדר ב' התש"ס
(13‎-17.3.2000).
א.
החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)
חג אלפטר: 3 ימים (כנראה מ-8.1.2000)
חג אלאדחא (הקרבן): 5 ימים (כנראה מ-13.3.2000)
1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1421): יום אחד (כנראה
6.4.2000).
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה 15.6.2000).
ב.
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
ראש השנה: ימים שבת וראשון, א'-ב' בתשרי התש"ס (11‎-12.9.99).
יום כיפור: יום שני, י' בתשרי התש"ס (20.9.99).
סוכות: היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התש"ס
(25.9.99), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"ב בתשרי התש"ס
(2.10.99).
פסח: חל בחופשת האביב.
שבועות: יום שישי, ו' בסיוון התש"ס (9.6.2000).
ג.
החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)
ד.

אורתודוקסים קתולים, פרוטסטנטים
ומרונים
החג
בחופשת החורף בחופשת החורף חג המולד
ז' בשבט התש"ס
(14.1.2000)
בחופשת החורף ראש השנה
י"ב בשבט התש"ס
(19.1.2000)
בחופשת החורף חג ההתגלות
בחופשת האביב בחופשת האביב יום שישי הגדול
בחופשת האביב בחופשת האביב פסחא
ה' בסיוון התש"ס
(8.6.2000)
כ"ז באייר התש"ס
(1.6.2000)
עלייה השמימה
ט"ו-ט"ז בסיוון התש"ס ח'-ט' בסיוון התש"ס שבועות
(18‎-19.6.2000) (11‎-12.6.2000)
הערות
בתי ספר מעורבים, שבהם אחוז התלמידים הלא דרוזים הוא מעל 25% , ואינם
פועלים לפי הלוח שלעיל, יכולים לנהוג לפי ההסדר של איחוד חגים, והתאמת
חופשות החורף והאביב, בתנאי שיישמר מספר ימי הלימוד הדרושים (220 ימים
בבתי"ס יסודיים, 211 ימים בבתי"ס על יסודיים העובדים 6 ימים בשבוע, 184
ימים בבתי"ס יסודיים, 176 ימים בבתי"ס על-יסודיים העובדים 5 ימים
בשבוע).
1.
כל שינוי בלוח החופשות והחגים מחייב תיאום עם היחידה לחינוך דרוזי ואישור
הממונה על תנאי שירות עובדי הוראה.
2.
לפרטים נוספים ולתיאום אפשר לפנות למר סאלח אלשייך,
מנהל היחידה לחינוך דרוזי, טל' 04‎-8353688.
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בהתש"ס 2.
חופשות רשמיות 2.1
חופשת החורף
16 יום, החל מיום ו', ט"ו בטבת התש"ס (24.12.99), עד יום שבת,
א' בשבט התש"ס (8.1.2000), ועד בכלל.
א.
חופשת האביב
14 יום, החל מיום ה', כ"ג באדר ב' התש"ס (30.3.2000), עד יום ד',
ז' בניסן התש"ס (12.4.2000), ועד בכלל.
ב.
יום העצמאות
יום אחד, יום ד', ה' באייר התש"ס (10.5.2000).
ג.
חופשת הקיץ ד.
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום
שבת, כ"ח בסיוון התש"ס (1.7.2000).
-
בחט"ב, בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים ובמוסדות להכשרת
עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום י"ח בסיוון התש"ס
(21.6.2000).
-
שנת הלימודים התשס"א (2001‎-2000) תיפתח ביום שישי, א' באלול
התש"ס (1.9.2000), בכל מוסדות החינוך.
החגים 2.2
החגים היהודיים (למורים היהודיים) א.
ערב ראש השנה: יום ו', כ"ט באלול התשנ"ט (10.9.99),
מהשעה 12.
-
ראש השנה: הימים שבת ויום א', א'-ב' בתשרי התש"ס,
(11‎-12.9.99).
-
ערב יום כיפור ויום כיפור: הימים ג' ו-ד', ט'-י' בתשרי התש"ס
(19‎-20.9.99).
-
הערה
בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום
הכיפורים חייבים בהחזר יום לימודים באחת מהחופשות.
סוכות: - היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בתשרי התש"ס
(25.9.99).
-
 - היום האחרון של החג: יום שבת, כ"ב בתשרי התש"ס
(2.10.99).
פסח:  Z - היום הראשון של החג, יום ה', ט"ו בניסן התש"ס
(20.4.2000).
-
 - היום האחרון של החג: יום ד', כ"א בניסן התש"ס
(26.4.2000).
שבועות: יום ו', ו' בסיוון התש"ס (9.6.2000). -
החגים המוסלמיים ב.
ראשית השנה ההג'רית 1421: יומיים, מ-30 ל"ד'י אלחג'א". -
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד. -
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה), 27
ברג'ב: יום אחד.
-
מ-1 ברמדאן - חודש צום 1420: בתי הספר יפעלו במתכונת
שיעורים מקוצרת:
-
-
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" לבתי הספר
שאוכלוסיית התלמידים שלהם היא מוסלמית
או שאחוז הילדים המוסלמים בהם הוא מעל
25%  יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30, וכל
שיעור יקוצר ב-10 דקות.
-
ההפסקות תהיינה רגילות, וניתן לקצר כל
הפסקה עד 10 דקות. ההפסקה של 5 דקות בין
שיעור לשיעור תישאר כרגיל.
-
גני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת
הרמדאן יסיימו את לימודיהם עם תום השיעור
השישי בבית הספר. גני ילדים שאינם צמודים
לבתי הספר יתחילו את לימודיהם בשעה 8,
ויסיימו בשעה 12.30.
-
בגני הילדים שהגננות בהם אינן מוסלמיות יפעל
הגן במתכונת רגילה, אולם יאפשר להורים
המעוניינים בכך להוציא את ילדיהם בשעה
12.30.
-
בתי ספר שירצו להתחיל את יום הלימודים
מאוחר יותר בימי הצום יגישו בקשה להנהלת
המחוז, ולאחר תיאום עם ועד ההורים ועם
הרשות המקומית תיבדק הבקשה לאור התקנות
הקשורות בכך.
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל
מהיום ה-30 לתחילת רמדאן.
-
עיד אל אד'חא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג. -
החגים של העדה האחמדית
נוסף לחגים המוסלמיים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים
במועדים האלה:
ג.
יום הרפורמה המובטח: יום א', י"ד באדר א' התש"ס
(20.2.2000).
-
יום המשיח המובטח: יום ה', ט"ו באדר ב' התש"ס
(23.3.2000).
-
יום החליפות: יום ה', כ"ו באייר התש"ס (27.5.2000) -
החגים הדרוזיים ד.
יום נבי סבלאן: יום ו', כ"ט באלול התשנ"ט (10.9.99). -
חג הנביא אליהו, עייד אל ח'דר: יום ג', י"ח בשבט התש"ס
(25.1.2000).
-
חג הנביא שועייב: 4 ימים, החל מיום ב', י"ט בניסן התש"ס
(24.4.2000).
-
עיל אל אד'חא: ערב החג וארבעת ימי החג. -
החגים של העדה הבהאית ה.
ראש השנה (נורוז): יום אחד, י"ד באדר ב' התש"ס
(21.3.2000).
-
רדואן: 3 ימים. -
הצהרת הבאב: יום אחד, ב-5 לחודש ג'מאדי אוול. -
הולדת הבאב: יום אחד, 1 במוחרם. -
הולדת בהא אללה: יום אחד, 2 במוחרם. -
עליית בהא אללה: יום אחד. -
מות הבאב על קידוש השם: יום אחד, 22 בשעבאן. -
החגים הנוצריים המשותפים לכל העדות
בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח
המועדים כדלהלן:
ו.

יוונים אורתודוקסים
ארמנים
הקתולים הלאטינים,
האנג'לים והמארונים
החג
י"ז בתשרי התש"ס
(27.9.99)
ד' בתשרי התש"ס
(14.9.99)
חג
הצלב
3 ימים:
כ"ח ו-כ"ט בטבת וא' בשבט
התש"ס
(6‎-8.1.2000)
ארמנים: 3 ימים:
י"א-י"ג בשבט התש"ס
(18‎-20.1.2000)
3 ימים:
ט"ו-י"ז בטבת
התש"ס
(24‎-26.12.99)
חג
המולד
ז' בשבט התש"ס
(14.1.2000)
כ"ג בטבת התש"ס
(1.1.2000)
ראשית
השנה
י"ב בשבט התש"ס
(19.1.2000)
כ"ח בטבת התש"ס
(6.1.2000)
התגלות
ב' בניסן התש"ס
(7.4.2000)
י"ח באדר ב' התש"ס
(25.3.2000)
הבשורה
(למעט העדה
האנג'לית)
י"ח בניסן התש"ס
(23.4.2000)
י"א בניסן התש"ס
(16.4.2000)
יום ראשון
של הדקל
כ"ב בניסן התש"ס
(27.4.2000)
ט"ו בניסן התש"ס
(20.4.2000)
יום "ח'מיס
אלאסראר"
כ"ג בניסן התש"ס
(28.4.2000)
ט"ו בניסן התש"ס
(21.4.2000)
יום שישי הגדול
כ"ד בניסן התש"ס
(29.4.2000)
י"ז בניסן התש"ס
(22.4.2000)
שבת האור
3 ימים:
כ"ה-כ"ו בניסן התש"ס
(30.4‎-2.5.2000)
3 ימים:
י"ח-כ' בניסן התש"ס
(23‎-25.4.2000)
פסחא
ה' בסיוון התש"ס
(8.6.2000)
כ"ז באייר התש"ס
(1.6.2000)
עלייה השמיימה
יומיים:
ט"ו-ט"ז בסיוון התש"ס
(18‎-19.6.2000)
יומיים:
ח'-ט' בסיוון התש"ס
(11‎-12.6.2000)
שבועות
חגים ייחודיים
הקתולים
ז.
כניסת המשיח אל ההיכל: כ"ו בשבט התש"ס (2.2.2000) -
מר בוטרס: כ"ו בסיוון התש"ס (29.6.2000). -
האורתודוקסים
כניסת המשיח אל ההיכל: ט' באדר א' התש"ס (15.2.2000) -
הקדוש ג'רייס: א' באייר התש"ס (6.5.2000). -
המארונים
מאר מארון: ג' באדר א' התש"ס (9.2.2000) -
מאר שרבל: ז' בתמוז התש"ס (20.7.2000). -
האנג'לים
יום רביעי של האפר: א' באדר ב' התש"ס (8.3.2000).
חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד: מאר ג'רייס: ב' בכסלו התש"ס
(16.11.99).
ח.
בשאלות אפשר לפנות ללשכת הממונה על החינוך לערבים, טל' 02‎-5601070.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999