הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

4. בחינות
4.3 בחינות בגרות
רשימת המקצועות שמעמדם שונה לצורך
זכאות לתעודת בגרות
(נט)4.3‎-11
להלן רשימת המקצועות שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות:

תחולה
הסטטוס
שם המקצוע
ורמת הלימוד והבחינה
התשנ"ח
בחירה מחייבת
ותרבות כללית
תקשורת, 5 י"ל
התשנ"ח
בחירה מחייבת
ותרבות כללית
תקשורת, 3 י"ל
התשנ"ח
בחירה מחייבת
ותרבות כללית
תקשורת וחברה, 5 י"ל
התשנ"ח
בחירה מחייבת
ותרבות כללית
תקשורת וחברה, 3 י"ל
התשנ"ט
תרבות כללית
מיומנויות התרגום לאנגלית, 2 י"ל
התשנ"ט
בחירה מחייבת
ותרבות כללית
חינוך גופני, 4 י"ל

בשאלות אפשר לפנות אל מר משה דקלו, מנהל אגף הבחינות, טל' 02‎-5602489.


הודעות


חוזר מנכ"ל נט/6, ט"ו בשבט התשנ"ט, 1 בפברואר 1999