תרבות
10.
ספרות ילדים ונוער
10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער
(נט)10.3‎-3

מפעל הספר הטוב במחיר המוזל, מחזור ב' לשנה זו יכלול 6 ספרים המותאמים
למערכת החינוך, מגני הילדים ועד בתי הספר העל-יסודיים.
אלה הספרים המוצעים:
לגנים: זה קרה ביום סערה, מאת מרים רות.
לכיתות א'-ב': מעשה שקרה בארץ לחם, מאת חגית אהרוני.
לכיתות ג'-ד': המלך שידע הכול, מאת עפרה גלברט-אבני.
לכיתות ד'-ה': זה קרה בגן הציבורי, מאת חוה חבושי.
לכיתות ו'-חט"ב: קיץ אחד על חוף הים, מאת הרברט גונטר (תרגום: יהודית
ברלב).
לעל-יסודי: קטלין, אנא שובי הביתה, מאת סקוט או'דל (תרגום: שלומית
נוה-פרא).
1.
פרטים נוספים נשלחו בחוזר לכל בתי-הספר.
מענק לבית-הספר שתרם תרומה ניכרת לקידום הקריאה החופשית של
תלמידיו
יינתן, כמדי שנה, על ידי קרן הספריות לילדי ישראל, בשיתוף המדור
לספרות ילדים ונוער.
מדובר בבית ספר העוסק בתחומים של קריאה מונחית וקידומה, בהפצת
ספרים במסגרת "הספר הטוב במחיר מוזל" ובשיתוף הורים ומורים בנושאים
של עידוד הקריאה בבית-הספר ומחוצה לו.
מנהל בית הספר יכול להגיש את בית ספרו כמועמד לקבלת המענק, באמצעות
המנחות לספרות ילדים במחוז.
2.

הצעת מועמדים בצירוף דו"ח מפורט על פעולות בית הספר המוצע
תועבר על ידי המנחה ובהמלצתו של מנהל המחוז אל המדור לספרות ילדים ונוער
עד א' בתמוז התשנ"ט (15.6.99).הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999