2. אורחות חיים במוסדות החינוך
2.5 עישון, סמים ואלכוהול
תיקונים לחוזר מיוחד ו', התשנ"ח, "נוהל
הטיפול בתלמיד שנמצא מעורב
בשימוש בסמים"
(נט)2.5‎-1

להלן עדכון של נספח ו' בחוזר מיוחד ו', התשנ"ח (עדכון זה מחליף את נספח ו'):
1.
נספח ו': רשימת הגורמים המטפלים בנושא התלמיד המעורב
בשימוש בסמים
א. רשימת קציני נוער ארצית - משטרת ישראל

פלאפון טלפון תפקיד שם ודרגה יחידה
052‎-491162
02‎-5309310
- רמ"ד
נוער
- ק' הדרכה
- סנ"צ סוזי בן-ברוך
- מפקחת אתי כהן
- ברקוביץ (ברקו)
מדור הנוער-
המטה הארצי


הכתובת פקס' פלאפון מס' הטלפון התפקיד שם הקצין המחוז
מוצקין 8,
תל אביב
03‎-5454617
053‎-980608
03‎-5454338
ק'
נוער
סנ"צ זיוה
אגמי כהן
תל
אביב

03‎-5454488
052‎-548786
03‎-5454555
ק'
נוער
פקד יוסי
סקפה
פיכמן 6,
חולון
03‎-6104621
052‎-751353
03‎-6104473
רמ"ח
נוער
רפ"ק דוד
זוארץ
דן
ז'בוטינסקי 122,
רמת גן
03‎-5644333
052‎-535126
03‎-5644226
רמ"ח נוער
רפ"ק אהרון ידין
מוצקין 8,
תל אביב
03‎-5027961
052‎-641031
03‎-5027958
ק' נוער
רפ"ק אירית עמר
הרצל 80,
רמלה
08‎-9279323
052‎-520492
08‎-9279329
ק' נוער
רפ"ק נאוה ברוק
מרכז

09‎-7473540
053‎-523742
09‎-7473385
ק' נוער
פקד רות מזור
שרון
הרצל 206,
רחובות


08‎-9371542
ק' נוער
פקד יצחק אברהם
שפלה
שלומציון
המלכה 14,
חשין 4 (י-ם)

053‎-642941
02‎-6244455
02‎-5391486
ק' נוער
רפ"ק שמעון הרוש
ירושלים

07‎-6464660
052‎-718254
07‎-6464616
ק' נוער
רפ"ק בני
גגולשווילי
דרום

07‎-9938420

07‎-9938406
ק' נוער
מפקח זוהר שפק

07‎-6464490
052‎-965522
07‎-6464468
ק' נוער
פקד אבשלום
בושרי
נגב

07‎-6771566
051‎-203774
07‎-6771567
ק' נוער
פקד סיגלית ימין
לכיש

04‎-8658480
052‎-663844
04‎-8658447
רמ"ח נוער
רפ"ק ניצה כהן
חיפה

06‎-6509314
051‎-525831
06‎-6509320
ק' נוער
פקד לוטי גולן
עמקים

02‎-6279327
050‎-459430
02‎-6279260
ר' ענף
חקירות
סנ"צ אורי וייסקופ
יהודה
ושומרון

03‎-9065495

03‎-9065432
ר' חוליה
רס"מ יהושע מלול

09‎-7922322

09‎-7922333
ר' חוליה
רס"מ איתן לויאן
  02‎-9969499

02‎-9969444
ר' חוליה
רס"ל אמיתי עומסי

02‎-9939480
052‎-870772
02‎-9939467
ר' חוליה
רס"ר דניאל טולדנו
  02‎-5358440

02‎-5358423
ר' חוליה
סמ"ר דורון בן אמו


ב. קציני מבחן מחוזיים


מס' הטלפון שם הקצין המחוז
06‎-6721803 שאול ברקוביץ צפון
04‎-8619577 תמר קניספל חיפה
03‎-9305553 רחל ארזי שיץ מרכז
03‎-5125509 אתי בוקאי תל אביב
1/02‎-5680800 בתיה וידנפלד ירושלים
07‎-6280016 רחל שרביט באר שבע


ג. מפקחים מחוזיים


מס' הטלפון הכתובת השם המחוז
ע: 02‎-5601644
02‎-5601368
ב: 02‎-6434080
פ: 050‎-656021
פקס': 02‎-5601618
רח' כנפי נשרים 22,
מחוז
ירושלים, גבעת שאול,
ירושלים
עליזה
מנדל
ירושלים
(מחוז)
ע: 02‎-5601350
ב: 02‎-6429292
פ: 052‎-864774
כנפי נשרים 22,
ירושלים
לינסיה
מצנר
מנח"י
(ירושלים)
ע: 06‎-6555760
ב: 04‎-9816264
פ: 052‎-637366
מחוז צפון, ת"ד 530,
נצרת עלית
אליעזר
ארט
צפון
ע: 04‎-8353606
ב: 04‎-8256159
פקס': 04‎-8353714
פ: 052‎-256238
מחוז חיפה, רח' חסן
שוקרי, מגדל הנביאים,
חיפה
ד"ר
דליה
לורנץ
חיפה
ע: 03‎-6935038
ב: 09‎-7406711
פדויים 10, הוד השרון
45292
שוקי
נחום
מרכז
ע: 03‎-6935168
ב: 03‎-5348630
פ: 052‎-659338
מחוז תל אביב, בניין
הדר דפנה, שד' שאול המלך,
תל אביב
יפה פס
תל אביב
ע: 07‎-6464299
ב: 07‎-6469296
פ: 07‎-6464249
פ: 052‎-596901
מחוז דרום, רח' הנשיאים
15, באר שבע
מימי
גילוץ
דרום
ע: 03‎-6922840
ב: 03‎-6960884
פ: 052‎-439298
אגף לחינוך התיישבותי,
רח' ארניה 10, הקריה,
תל אביב
אילנה
כץ עוז
התיישבותי
ע: 02‎-5601791
ב: 03‎-9379411
פ: 050‎-654664
היחידה לדמוקרטיה, כנפי
נשרים 22, ירושלים
סלאח
בדיר
ערבי


תיקונים לסעיף ג' בחוזר מיוחד ו', התשנ"ח
2.
בסעיף ג', ס"ק 7 (עמ' 6): במקום "הליך א"ת - סמים" צ"ל "הליך א"ת על תנאי סמים";
בס"ק 8: במקום "הוועדה תחליט על תכנית טיפולית" צ"ל "הוועדה תחליט על תכנית
חינוכית-טיפולית".
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999