ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
ימי זיכרון ממלכתיים בשנת הלימודים התש"ס - תיקון
(נט)3.5‎-10

בסעיף (נט)3.5‎-6 של חוזר "הודעות ומידע" נט/5 פרסמנו את ימי הזיכרון הממלכתיים
בשנת הלימודים התש"ס, ונפלה טעות בתאריך הלועזי של יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל. התאריך הנכון הוא 9 במאי 2000.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999