ארגון ומינהל
3.
מבנה שנת הלימודים
3.5
לוח החופשות בישיבות התיכוניות בהתש"ס
(נט)3.5‎-9

18.8.99 ו' באלול התשנ"ט פתיחת שנת הלימודים
4.9.99 כ"ג באלול התשנ"ט חופשת שבת "ניצבים וילך"
21.9.99 י"א בתשרי התש"ס תחילת חופשת סוכות
5.10.99 כ"א בתשרי התש"ס גמר חופשת סוכות
16.10.99 ו' במרחשוון התש"ס חופשת שבת "נח"
30.10.99 כ' במרחשוון התש"ס חופשת שבת "וירא"
13.11.99 י' בכסלו התש"ס חופשת שבת ארגון, "תולדות"
27.11.99 י"ח בכסלו התש"ס חופשת שבת "וישלח"
5.12.99 כ"ו בכסלו התש"ס תחילת חופשת חנוכה
12.12.99 ג' בטבת התש"ס גמר חופשת חנוכה
25.12.99 ט"ז בטבת התש"ס חופשת שבת "ויחי"
8.1.2000 א' בשבט התש"ס חופשת שבת "וארא"
22.1.2000 ט"ו בשבט התש"ס חופשת שבת "בשלח"
5.2.2000 כ"ט בשבט התש"ס חופשת שבת "משפטים"
19.2.2000 י"ג באדר א' התש"ס חופשת שבת "תצווה"
4.3.2000 כ"ז באדר א' התש"ס חופשת שבת "ויקהל"
21‎-22.3.2000 י"ד-ט"ז באדר ב' התש"ס חופשת פורים
11.4.2000 ו' בניסן התש"ס תחילת חופשת פסח
30.4.2000 כ"ה בניסן התש"ס גמר חופשת פסח
27.5.2000 כ"ב באייר התש"ס חופשת שבת "בחוקותיי"
ול"ג בעומר
2.6.2000 כ"ח באייר התש"ס יום ירושלים
17.6.2000 י"ד בסיוון התש"ס חופשת שבת "בהעלותך"
30.6.2000 כ"ז בסיוון התש"ס תחילת חופשת הקיץ
3.9.2000 ג' באלול התש"ס תחילת שנת
הלימודים התשס"א


בשאלות אפשר לפנות לרב יהושע נוימן, מפקח ארצי על
החינוך התורני בחמ"ד, טל' 02‎-5604119.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999