3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
(נט)3.6‎-4
אוח - אינטרנט ומידע חינוכי
1.
אתר האינטרנט של המשרד מתעדכן מדי יום ומוסיף מגוון מידע וחומרים מיחידות
המשרד השונות:
מינהל הפיתוח - בתחום המיפוי והתכנון 1.1
תכנית פיתוח רב שנתית לחידוש מבנים, להתאמות ולשינויים בבתי
ספר קיימים - יעדים ונהלים
הנוהל להגדרת הצרכים לבניית מוסדות חינוך מתקציב הפיתוח לשנת
2000.
שנת 2000 - איך בודקים את המחשב האישי? - מכתב של המשרד לבתי
הספר בנושא והכוונה לאתרי Y2K בארץ ובעולם.
1.2
כתובת אוח: http://www.education.gov.il.


אתרי היחידות של המשרד
2.
אתר האגף לתרבות תורנית: האתר התחדש והוסיף לוח אירועים. הלוח
מציג את האירועים המאורגנים על ידי האגף על לוח שנה, ומאפשר איתור
אירועים לפי סוג האירוע, התאריך והאזור.
2.1
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/toranit.

אתר רשות הספורט, החינוך הגופני והמחול: האתר קיבל פנים חדשות וגם
תכנים חדשים. באתר ספרייה וירטואלית, ביטאון החינוך הגופני, מידע של
התאחדות הספורט, נהלים, תקנות ועוד מידע רב ומגוון. האתר יעניין מנהלי
מחלקות, מורים לחינוך גופני , איגודי ספורט ותלמידים.
2.2
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/sport.

אתר האגף לחינוך יסודי 2.3
קבוצות דיון חדשות במגוון נושאים
"גולשים בקשר" - המידעון האינטראקטיבי של האגף (גיליון 5, ינואר
1999)
חטיבות צעירות - על מסגרת חינוך עצמאית לגיל 8‎-5, הצמודה לבית
הספר ומשמשת חלק בלתי נפרד ממנו
המחלקה למיומנויות יסוד - "ספרה וספר", מידעון המחלקה (גיליון 4,
ינואר 1999), המלצות וקישורים חדשים.
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/yesodi.

אתר אגף הבחינות 2.4
נוהל הרשמה לבחינות המשנה, קיץ התשנ"ט - הרשמה רגילה
ולמאחרים
תקנון ותדריך לנבחן החיצון (האקסטרני) - עדכונים.
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/exams.

אתר מחוז תל אביב: תחרות יצירת כלי לבניית אתרי אינטרנט בעברית.
2.5
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/tel-aviv.

אתר הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו: פרויקטים חדשים בתחום החינוך:
"הכפל הגלובלי" וסמינר בנושא זכויות האדם והילד.
2.6
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/unesco.


אתר אגף המרכזים הפדגוגיים: נקודות מוצא לפיתוח הנושא המרכז
"הזכות לכבוד והחובה לכבד".
2.7
כתובת האתר: http://www.education. gov.il/marpadim.

הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999