דרכי הוראה
6.
ספרי לימוד
6.3
פרסומי האגף לתכניות לימודים בחודשים
אב התשנ"ח-שבט התשנ"ט
(נט)6.3‎-5

מוזיקה לגיל הרך
1.
האזנה למוזיקה, ערכה
הערכה כוללת מדריך לגננת, קלטת אודיאו וערכת תצלומים.
המדריך מיועד למחנכים המעוניינים להפגיש את הילדים עם מוזיקה על סוגיה השונים
ולהעשיר את עולמם באמצעות יצירות מוזיקליות פעילות שתעזורנה לילד לעבור ממצב
של "שומע סביל" למצב של "מאזין פעיל", רגיש, נהנה ונבון.
מפגש של הילד עם אמנות המוזיקה עשוי להניע אותו להקדיש להאזנה ולנגינה חלק
משעותיו הפנויות ולהעשיר את עולמו.
במדריך מבחר של 18 יצירות מתחומי מוזיקה שונים, מלוות בפעילויות המשלבות
האזנה, תנועה, נגינה וציור, הדרכה להפעלת הילדים לפני ההאזנה ליצירה, במהלך
ההאזנה ואחריה, תצלומי ילדים בגן בפעילויות המתוארות במדריך ומילון מונחים.

הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

נושאים בין-תחומיים ביהדות לבית הספר היסודי הממלכתי, על פי המלצות
ועדת שנהר
2.
חגי תשרי - סוכות, לתלמיד ולמורה - ערכה
הערכה כוללת מדריך למורה, מרכז למידה וכרטיסי פעילות.
החוברת "חגי תשרי - סוכות" היא החלק השני בסדרה לחגי ישראל
החלים בחודש תשרי: ראש השנה ויום הכיפורים.
חומרי הלימוד למורים ולתלמידים מייצגים גישה בין-תחומית להוראת
החג. גישה זו משלבת עיון במקורות ספרותיים עתיקים וחדשים עם
פעילויות בתחום המוזיקה והתנועה, באמנות חזותית ובהתבוננות בטבע.
כל אלה מזמינים עיסוק במשמעותם רבת הפנים של החגים וסמליהם
בתרבותנו היהודית.
בנושא סוכות החוברת עוסקת בסוכה על סמליה ועל רכיביה, בארבעת
המינים, בתפילת הגשם וברימון כסמל בעל משמעויות שונות. נושאים
נוספים בחוברת: מקורות לראש השנה ובריאת העולם על פי יצירות
אמנות יהודית-ישראלית.
2.1
הערכה יצאה לאור בשיתוף עם "אורנים" ועם המינהל לחינוך ערכי
בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

פסח, "היום אתם יוצאים בחודש האביב", לתלמיד ולמורה - ערכה
הערכה כוללת מדריך למורה, ערכת תמונות, כרטיסי פעילויות, כרטיסי
מידע, כרטיסי עבודה ומשחק. חומרי הלמידה מייצגים גישה
בין-תחומית להוראת החג. גישה זו משלבת בין עיון במקורות ספרותיים
עתיקים וחדשים, ויש בה גם פעילויות בתחום המוזיקה, בתחום
התנועה, באמנות חזותית ובהתבוננות בטבע. כל אלה מזמנים עיסוק
במשמעותם רבת הפנים של החגים וסמליהם בתרבות היהודית.
הפעילויות המוצעות מאפשרות לתלמידים להכיר ולבדוק מושגים
ורעיונות מרכזיים במסורת של חג הפסח; למשל: רעיון העבדות
והחירות, האביב במשמעויותיו השונות, מדרש ארבעת הבנים, השיר
המצטבר חד גדיא, פסח במהלך הדורות. מושגים ורעיונות אלה מובאים
בהקשר להווייתם בבית הספר הממלכתי, בחברה פלורליסטית.
2.2
הערכה יצאה לאור בשיתוף עם "אורנים" ועם המינהל לחינוך ערכי בהוצאת
"מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.
שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות, פסח, שבועות
השיר הוא כלי ראשון במעלה להעברת מורשת תרבותית מדור לדור.
הוא משותף לכל הגילים, מושר מגיל צעיר ועד ... ומאפשר למי
שהעברית היא שפתו ולמי שהעברית אינה שגורה בפיו לקחת חלק
בחוויה משותפת.
השירון כולל מגוון שירים ופיוטים: שירים שמילותיהם עתיקות ולחנים
מסורתיים, כאלה שמילותיהם מן המקורות אבל לחניהם בני זמננו
וכאלה שהם חדשים.
השילוב של מילים ומנגינה מאפשר למורים להשתמש בחומר בשירה
משותפת כאמצעי ליצור אווירת חג או להעצימה ויכול להיות נקודת
מוצא לעיסוק בחג או לפעילות סיכום חווייתית.
2.3
השירון יצא לאור בשיתוף עם "אורנים" ועם המינהל לחינוך הערכי בהוצאת
"מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

הסדרה "להיות בת מצווה-להיות בר מצווה בעולם החופשי" 3.
מה לי ולמצוות? מדריך למורה
במדריך התמודדות ישירה, רגשית ואינטלקטואלית עם מידת
הרלוונטיות של מושג המצוות לתלמידים שאינם בהכרח שומרי מסורת.
ההתמודדות נעשית באמצעות היכרות עם טקסטים מגוונים - טקסטים
עתיקים וחדשים - ודיון בהם מזווית מקורית מעניינת.
3.1
המדריך יצא לאור בשיתוף עם המינהל הערכי בהוצאת "מעלות",
והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.
פרשת השבוע, ערכה
הערכה כוללת מדריך למורה, מדריך לתלמיד, "מפת דרכים" לפרשת
השבוע וערכה בת 16 תמונות שנושאיהן לקוחים מתוך סיפורי התורה.
העיסוק בפרשת השבוע ייעשה באמצעות "טיול" משותף של תלמיד
ומחנך בדרכי הפרשה האישית ובשביליה, ואלה יובילו למפגשים
מעניינים עם נושאים נבחרים בה. "רשמי המסע" בפרשה יהיו פרויקט
אישי, והוא יוצג בכיתה על פי נטיותיו ורצונו של כל תלמיד.
3.2
הערכה יצאה לאור בשיתוף עם המינהל הערכי בהוצאת "מעלות",
והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.
תורה שבעל פה לחטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי
4.
הלוח העברי
עניינה של החוברת הוא הזיקה בין אורח חיינו כיהודים לבין מערכת השמים וכיצד
זיקה זו באה לידי ביטוי במקורותינו, בלוח השנה שלנו ובסדר חיינו.
בחוברת שלושה חלקים: על הזמן, על הלוח העברי ועל לוח השנה שלנו בהשוואה
ללוחות שנה אחרים: נוצרי ומוסלמי.
החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

לשון, הבעה והבנה לחטיבה העליונה
5.
מש"ב, מאגר מאמרים ממוחשב, משימות בהבנה ובהבעה
במאגר מאה מאמרים מתחומי דעת מגוונים ובנושאים מעניינים ורלוונטיים. לכל
מאמר מתלווים כמה מערכי משימות (כגון חלקי מסגרת, מבנה, כתיבה על סמך
מקורות), ומערך אחד איננו תלוי במשנהו מבחינה דידקטית. מנגנוני חיפוש מאפשרים
למורה ולתלמיד למצוא את המאמר הרצוי הן לפי תוכנו ורמתו והן לפי מערך
המשימות הנחוץ לתרגול. המאגר מסייע בהוראה בכיתה הטרוגנית ומאפשר כתיבת
עבודה בהיקף מצומצם על פי מקבצי מאמרים בעלי תוכן משותף. המאגר מלווה
ומשלים את הספר "דברים ככתבם" שיצא לאור בהוצאת "מעלות".
המאגר ניתן לרכישה באמצעות רכגולד, טל' 03‎-5180555.

ספרות לחטיבה העליונה
6.
עלון למורה לספרות מספר 18
העלון מעלה יצירות בתחום הסיפורת שנושאיהן ותיאור הוויי החיים שבהן לקוחים
מחיי היהודים בגולת אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, תוך כדי המלחמה ואחריה.
תיאורים אלה מייצגים בעלון ש"י עגנון, יצחק בשביס-זינגר ואהרון אפלפלד. ש"י עגנון
ועמליה כהנא-כרמון מעלים תמונות מן ההוויי בארץ לפני קום המדינה ולאחר מכן.
יצירתו של עגנון תופסת מקום נכבד בעלון. המאמרים מתייחסים ליצירות הכלולות
בתכנית הלימודים ומציעים פנים חדשות של קריאה או דרכים חדשות להוראה.
העלון ניתן לרכישה באמצעות רכגולד, טל' 03‎-5180555.

חומרי למידה לחינוך המיוחד 7.
על מזג אוויר ועל אקלים
זהו ספר שלישי בסדרת החוברות "שער למזרח התיכון". החוברת דנה
בהבדל שבין אקלים למזג אוויר, בפעילותו של האדם ביחסי גומלין
אדם-סביבה ובתפרוסת האקלים באזור "ארצות הים התיכון".
החוברת עוסקת במושגים מרכזיים של הנושאים מזג אוויר, טמפרטורה,
משקעים, האקלים לסוגיו ואקלים ים תיכוני.
האקלים הוא אחד הנושאים החשובים בלימודי הגיאוגרפיה. אין זה
נושא קל להוראה, אולם בשל חשיבותו נעשה כאן ניסיון להתמודד עמו
ולהתאימו לאוכלוסיית התלמידים בחינוך המיוחד.
7.1
החוברת יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

היסטוריה של עם ישראל, תקופת הבית השני, לבית הספר הממלכתי
דתי
7.2
מקראה
במקראה ארבעה שערים: "היוונים", "החשמונאים", "הרומאים"
ו"מחורבן בית המקדש ועד עריכת המשנה".
א.
חוברת עבודה לתלמיד
בחוברת מגוון הצעות לעבודה עצמית ולהפעלה כיתתית.
ב.
מדריך למורה
במדריך הצעה לשיעור מבוא להוראת היסטוריה ולקריאת מפה
וכן הרחבה של הרקע ההיסטורי לכל שער, לשימוש המורה
שאיננו בהכרח מורה להיסטוריה (חומר זה יכול לשמש אף
כטקסט לתלמידים בעלי יכולת טובה יותר).
ג.
סרט וידיאו
זהו סרט אנימציה על חמש דמויות מרכזיות מתקופת הבית
השני: אלכסנדר הגדול, יהודה המכבי, הורדוס המלך, רבן יוחנן
בן זכאי ורבי עקיבא.
ד.
המקראה, חוברת העבודה והמדריך למורה יצאו לאור בהוצאת "מעלות",
והם ניתנים לרכישה בחנויות הספרים. סרט הווידיאו ניתן לרכישה
במרפ"ד הארצי, כנפי נשרים 22, ירושלים.

תפילין
זוהי ערכה ללימוד מצוות תפילין ולהבנה לקראת בר-מצווה לתלמידים
מתקשים משולבים מכיתות ו'-ז' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.
הערכה כוללת חוברת משימות לתלמיד, דפי גזירה לחוברת המשימות
ומדריך למורה. בחוברת המשימות קטעי "מודיעין" - הלכות ומנהגים,
משימות לתרגול וסיפורים.
במדריך למורה מבוא עיוני למצוות תפילין ולבר-מצווה והצעות להוראה
ולהפעלה.
7.3
הערכה יצאה לאור בהוצאת "מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.

מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים 8.
עולם של חומר
הספר עוסק בהקניית מושגי יסוד בתחום הטכנולוגיה והמדע, תוך
הדגשת יחסי הגומלין שביניהם. הקניית המושגים מושתתת על תופעות
מתחומי ידע שונים: ביולוגיה, פיזיקה, גיאוגרפיה, חקלאות והיסטוריה.
האדם עומד במרכז התכנית כצרכן המניע את גלגלי הטכנולוגיה, כמדען
החוקר את תכונות החומר, כבעל מקצוע המתאים את תכונות החומר
לצרכיו, כמעצב ומעבד את החומר למוצרים וכמי שאורח חייו מושפע מן
הטכנולוגיה.
נקודות המפגש בין האדם ובין הטכנולוגיה מלוות בדילמות חברתיות,
ולכך ניתן דגש גם בפרקים המתאימים בספר. בספר כ-50 עבודות
וניסויים ופרקי קריאה מלווים בשאלות. בחלק מהפרקים יש הפניות
לשילוב לומדה לעולם החלקיקים וכן הפניות לאתרי אינטרנט לשם
הרחבת הדעת בנושאים שונים. הספר מלווה באיורים ובתצלומים רבים
שמטרתם להקל על התלמיד.
8.1
הספר יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.

בנק שאלות מבחן: חשמל וכימייה
ב"בנק שאלות מבחן" אוסף שאלות בנושא חשמל וכימייה המסווגות
לתכנים ולתוכני-משנה. סידורן בכל תוכן או תוכן-משנה נקבע לפי מידת
הקושי שלהן, מן הקל אל הכבד. מרבית השאלות תואמות את התכנית
החדשה במדע ובטכנולוגיה לחטיבת הביניים. שימוש מושכל בכלי זה
על ידי המורה יעזור לו באיתור קשיים ותפיסות מוטעות אצל תלמידיו
וישמש אותו בתכנון ההוראה ובשיפורה.
8.2
הספר ניתן לרכישה באמצעות רכגולד, טל' 03‎-5180555.

מדעי החיים והחקלאות לחטיבה העליונה
9.
גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבעלי-חיים, מדריך למורה
המדריך ערוך לפי פרקי הספר לתלמיד שיצא לאור בהתשנ"ו בהוצאת מעלות. בכל פרק
מוצגים הרעיונות המרכזיים שעל הפרק, ויש בו מושגים מרכזיים, וכן הערות, הצעות
והרחבות המתייחסות לנושאי הפרק. במסגרת ההרחבות של כל פרק מובאים מאמרים
מן הספרות המקצועית, המלצות והצעות דידקטיות, גרפים, תרשימי זרימה ומעט
איורים. בכל פרק יש תשובות לרוב השאלות המופיעות בספר לתלמיד, וגם במסגרת
התשובות יש תוספת מידע למורה על הנושא הנדון. בכל פרק יש רשימת ספרות
מקצועית להרחבת הידע וכן רשימת אמצעי ההמחשה הקיימים בנושא.
המדריך יצא לאור בהוצאת "מעלות", והוא ניתן לרכישה בחנויות הספרים.


מדריכים למורים 10.
"אליבא דליבה", הרצאות ודיונים בנושא תכנית ליבה
"אליבא דליבה" היא אסופה של חלק מן ההרצאות והדיונים שליוו את
הכנת תכנית ליבה, הצעה לדיון ולניסוי בבית הספר היסודי במסגרת ימי
עיון. בימי העיון השתתפו אנשים מהאגף לתכניות לימודים ומהאגף
לחינוך יסודי, וכן מומחים מהאקדמיה.
בין הנושאים שבחוברת: על עקרונות שביסוד תכנית ליבה בלימודי
ההיסטוריה, בחינוך הלשוני ובחינוך האמנותי; על גישות שונות לנושא
תכנית ליבה; על חידושים בתחום מחקר ההתפתחות הקוגניטיבית; על
יחסי הגומלין בין תכנית ליבה, תרבות וזהות.
10.1
החוברת יצאה לאור בשיתוף עם האגף לחינוך יסודי, בהוצאת
"מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.
קווים לתכנית ליבה בבית הספר היסודי: שיקולי דעת, רעיונות, הצעות
אחת השאלות המעסיקות את מערכת החינוך בשנים האחרונות היא
השאלה על תכנית הלימודים הגרעינית שיש לחייב בה את מערכת החינוך
בישראל. תכנית זו אמורה להתייחס למרכיבים הרצויים המאפיינים את
דמות הבוגרים של מערכת החינוך ואמורה ליצור את הקשר בין התכנים
הדיסציפלינריים והתרבותיים הכלליים לבין המיומנויות והכישורים
הנדרשים לאדם משכיל ומחונך שצריך להשתלב בחברה הישראלית ולהיות
גם אזרח העולם התרבותי.
בין הנושאים שבחוברת: על פיתוח יכולות וכשרים כלליים, על-תחומיים,
קווים ל"אשכולות" של תחומי דעת שונים, הצעת תכנית ליבה בתחומי
לימוד שונים.
10
.2
החוברת יצאה לאור בשיתוף עם האגף לחינוך יסודי, בהוצאת
"מעלות", והיא ניתנת לרכישה בחנויות הספרים.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999