תכניות לימודים
9.
מקצועות הלימוד
9.7
האולימפיאדה השנייה לביולוגיה בנושא
"אקולוגיה בדגש העבודה האקולוגית"
(נט)9.7‎-12

האירוע המסיים של האולימפיאדה לביולוגיה יתקיים במוזיאון ישראל ביום ד', ח'
באדר התשנ"ט (24.2.99), בשעות 16.30‎-13.30.
באולמפיאדה יתחרו כ-10 תלמידי ביולוגיה מכיתות י"ב שהגיעו לשלב הסופי על סמך
הישגיהם בעבודה האקולוגית שהכינו ("הביוטופ") ובמבחן ארצי שיתקיים לתלמידים
שיעברו את השלב הראשון. המשתתפים בשלב הסופי יזכו בפרסים ובציונים על
הישגיהם.
הפרטים פורסמו בחוזר הפיקוח על הביולוגיה התשנ"ט/1 ובחוזר מיוחד שנשלח לבתי
הספר בראשית השנה.

בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לביולוגיה,
הגב' ברוריה אגרסט, טל' 02‎-5603596.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(א), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999