6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות א' (חלק 1)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

1. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
1.11 תורה
    להתחיל מבראשית, חוברת לתלמיד (2 רמות
קושי)
1.11.001/00
9.10 מט"ח לכיתות א'-ב' (ממ"ד) / מט"ח כל חוברת
    להתחיל מבראשית, חוברת דוגמה למורה 1.11.002/00
9.10 מט"ח (2 רמות קושי) (ממ"ד) / מט"ח כל חוברת
12.60 מעלות יציאת מצרים ומתן תורה / ת"ל ** 1.11.301/00
37.70 מעלות יציאת מצרים ומתן תורה, תיק תמונות / ת"ל ** 1.11.301/01
8.15 מעלות מגילת אסתר, מדריך לגננת ולמורה / ת"ל ** 1.11.302/00
15.45 מעלות סיפורי האבות וסיפורי יוסף, בראשית, לגיל הרך /
ת"ל **
1.11.304/00
    סיפורי האבות וסיפורי יוסף, אוסף תמונות
לתצוגה
1.11.305/00
18.95 מעלות בכיתה / ת"ל **
    על המקרא ועל הוראתו, לקט מאמרים, חוברת ב',
1.11.306/00
12.55 רכגולד למורה / ת"ל
1.12 תורה שבעל-פה
    אפתעה בילקוטי (הסידור) - דפדפת לכיתה א'
(ממ"ד) /
1.12.300/00
13.95 מעלות ב"א + ת"ל **
1.21 קריאה וכתיבה והבנת הנקרא
    נקרא בקלות, לכיתה א' טיפולית - חינוך מיוחד /
1.21.010/00
42.80 ספר לכול תמר מטלון
8.55 ספר לכול נקרא בקלות, מדריך למורה / תמר מטלון 1.21.010/01
תמונות ברצף וכרזות לכיתה
51.60 יסוד בחזרה לאלף בית / חוה צ'רנוב, סנסנה רוזנברג* 1.21.042/00
    בחזרה לאלף בית, מדריך למורה / חוה צ'רנוב, 1.21.042/01
26.40 יסוד סנסנה רוזנברג*
    הכול קורה לי, חוברת להוראת קריאה משמעותית 1.21.043/00
12.25 מודן בכיתה א' / ח' בר*
12.25 מודן הכול קורה לי, מדריך למורה / ד' קול, ח' בר* 1.21.044/00

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח
52.55 מט"ח סדרת פעילויות 1.21.045/00
4.20 מט"ח מדריך למורה 1.21.045/01
24.20 מט"ח חוברת תשובות 1.21.045/02
6.55 מט"ח דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים) 1.21.045/03
צעד צעד, א, לכיתות א'-ב'/מט"ח
(מהדורה מעודכנת)
35.05 מט"ח מארז 5 ספרונים 1.21.046/00
35.05 מט"ח מארז 5 ספרונים (חוברת עבודה) 1.21.046/01
100.75 מט"ח מארז 5 קלטות 1.21.046/05
9.00 מט"ח מדריך למורה ל"צעד צעד", א'-ג' 1.21.046/06
יש לי סוד - אני קורא! לכיתות א'-ב'
חינוך מיוחד, ממ'/מט"ח
8.05 מט"ח יש לי סוד, הבחנה שמיעתית - חוברת 1.21.047/00
8.05 מט"ח יש לי סוד 1 - חוברת 1.21.047/01
8.05 מט"ח יש לי סוד 2 - חוברת 1.21.047/02
8.05 מט"ח יש לי סוד 3 - חוברת 1.21.047/03
8.05 מט"ח יש לי סוד 4 - חוברת 1.21.047/04
8.05 מט"ח יש לי סוד 5 - חוברת 1.21.047/05
8.05 מט"ח יש לי סוד 6 - חוברת 1.21.047/06
8.05 מט"ח יש לי סוד 7 - חוברת 1.21.047/07
8.05 מט"ח יש לי סוד 8 - חוברת 1.21.047/08
8.05 מט"ח יש לי סוד 9 - חוברת 1.21.047/09
8.05 מט"ח יש לי סוד 10 - חוברת 1.21.047/10
8.05 מט"ח יש לי סוד 11 - חוברת 1.21.047/11
8.05 מט"ח יש לי סוד 12 - חוברת 1.21.047/12
8.05 מט"ח יש לי סוד 13 - חוברת 1.21.047/13
8.05 מט"ח יש לי סוד 14 - חוברת 1.21.047/14
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.05 מט"ח יש לי סוד 15 - חוברת 1.21.047/15
8.05 מט"ח יש לי סוד 16 - חוברת 1.21.047/16
8.05 מט"ח יש לי סוד 17 - חוברת 1.21.047/17
8.05 מט"ח יש לי סוד - תכנית כתיבה 1.21.047/18
13.50 מט"ח סיפורים שקראתי במחשב - חוברת 1.21.047/19
48.35 מט"ח מארז כרטיסי הברקה 1.21.047/20
12.05 מט"ח מדריך למורה 1.21.047/21
    חוברת א': דפים לתלמיד לראשית הקריאה / 1.21.048/00
24.90 ליטף נ' אלטלף
    חוברת ב': דפים לתלמיד לביסוס תהליך רכישת 1.21.048/01
17.55 ליטף הקריאה / נ' אלטלף
    חוברת ג': דפים לתלמיד לטיפוח הקריאה והבנת 1.21.048/02
16.10 ליטף הנקרא / נ' אלטלף
29.30 ליטף ליטף, מדריך למורה / נ' אלטלף 1.21.048/03
24.50 מסדה
קריאה קלה, חוברת א', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי
1.21.049/00
21.60 מסדה קריאה קלה, חוברת ב', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי
1.21.050/00
24.45 מסדה קריאה קלה, חוברת ג', כיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי
1.21.051/00
    קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות, א', ב' / נ' לוין 1.21.052/00
13.80 מסדה י' לוי
7.65 מסדה קריאה קלה, מדריך למורה , לחוברות, א', ב', ג' 1.21.052/01
21.70 דביר כיף לקרוא ולכתוב, חוברת א', לכיתה א' / ציפורה הן 1.21.053/00
21.70 דביר חוברת ב', לכיתה א' / ציפורה הן
21.70 דביר חוברת ג', לכיתה א' / ציפורה הן
חינם דביר מדריך למורה, לכיתה א' / ציפורה הן 1.21.053/01
    "לקרוא בכיף", סדרת סיפורים ללומד המתחיל 1.21.301/00
    ולמתקדם, לכיתות א', ב' (בסדרה 20 מקבצים
14.30 טח"י ובכל מקבץ 4 חוברות) / מט"ח, ת"ל כל מקבץ
1.22 ידיעת הלשון
41.85 אחיעבר אנו קוראים ומשחקים / ת' פיש (נחשון) ** 1.22.001/00
    אנו קוראים ומשחקים, מדריך למורה / 1.22.002/00
3.15 אחיעבר ת' פיש (נחשון) **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
50.95 מט"ח מילוני, מילון מצויר לילדים / ש' פלס, ש' אריאלי
**
1.22.005/00
10.30 מט"ח מילוני, דפי עבודה, לכיתה א' / ש' פלס, ש' ריק ** 1.22.006/00
49.15 מעלות משחקים במילים, מארז משחקים / ת"ל ** 1.22.300/00
    בלי סודות - מהדורה משוכתבת (חוברות 1‎-10) / 1.22.301/00
7.80 מט"ח א' ווהל, נ' לימור כל חוברת
1.23
הבעה בעל פה ובכתב
    סוד גלוי, תכנית מוכנות לקריאה בגן
    ובכיתה א' / מט"ח*
    פירוט התכנית
    פגישת היכרות - דפים להיכרות עם התלמיד 1.23.001/01
32.50 מט"ח (מארז ל-20 תל') **
95.40 מט"ח מארז קלטות שמע ** 1.23.001/02
60.10 מט"ח מארז לטיפוח הלשון (מארז כיתתי) ** 1.23.001/03
4.35 מט"ח פגישת היכרות - דוגמה למורה ** 1.23.001/04
    חוברות עבודה: 1. ברחוב; 2. ביום הולדת 1.23.001/05
9.70 מט"ח 3. בסופרמרקט; 4. ערב טוב ** כל חוברת
19.25 מעלות אוריינות בכיתה א' / ת"ל 1.23.300/00
35.80 המפ"ה איך כותבים פיל, קלטת וידיאו / ת"ל 1.23.301/00
20.55 מעלות אוריינות בכיתה א' (גם) באמצעות מחשב / ת"ל 1.23.302/00
1.24
ספרות - מקראות
23.30 מסדה אלפוני, חלק שני, מקראה / נ' פרסקי, צ' וילנסקי
**
1.24.001/00
    מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, מקראה 1.24.002/00
59.80 עם עובד לכיתה א' / א' כהן **
    מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, חוברת עבודה
/
1.24.003/00
14.70 עם עובד א' כהן **
    מפגשים - לגעת במילים, לחיות שיר, מדריך
למורה /
1.24.004/00
4.50 עם עובד א' כהן **
חינם מט"ח ילדים בכביש / א' יפתח * 1.24.005/00
33.75 מסדה האלפון שלנו / נ' פרסקי, צ' וילנסקי ** 1.24.006/00


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999