ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב א' 2.24.073/00
18.45 מט"ח (חוברות א-ג)*
    הסדרה "לקרוא שיר", מדריך למורה לשלב ב' 2.24.073/01
14.75 מט"ח (חוברות ד-ה)*
53.60 מסדה מיתרים, מקראה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.074/00
21.20 מסדה מיתרים, מדריך למורה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין
2.24.074/01
24.00 מסדה מיתרים, חוברת עבודה, ב' / ד' שטיין, ז' סידי
2.24.074/02
56.55 מסדה מיתרים, מקראה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.075/00
22.35 מסדה מיתרים, מדריך למורה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.075/01
25.15 מסדה מיתרים, חוברת עבודה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין,
ז' סידי
2.24.075/02
58.10 מסדה מיתרים, מקראה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.076/00
22.90 מסדה מיתרים, מדריך למורה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין
2.24.076/01
25.70 מסדה מיתרים, חוברת עבודה ד' / ד' שטיין, ז' סידי 2.24.076/02
58.10 מסדה מיתרים, מקראה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין, ז'
סידי
2.24.077/00
22.90 מסדה מיתרים, מדריך למורה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין
2.24.077/01
25.70 מסדה מיתרים, חוברת עבודה, ה' / ד' שטיין 2.24.077/02
55.65 הד
ארצי+מסדה
מיתרים, מקראה, ו', / מ' ברוך, ד' שטיין 2.24.077/03
    מיתרים, ו', מדריך למורה / מ' ברוך, 2.24.077/04
21.95 הד
ארצי+מסדה
ד' שטיין
    מיתרים, ו', חוברת עבודה / ד' שטיין, 2.24.077/05
25.70 הד
ארצי+מסדה
ז' סידי
ספרות וטיפוח הבנת הנקרא
קשת, תכנית בהבנת הנקרא ספרות, לכיתות ד'-ו' / מט"ח
פירוט התכנית: שלב א' (כיתות ד'-ה')
מי זה? - הכרת המושג דמות

3.20 מט"ח חוברת (פעמון) 2.24.078/01
3.20 מט"ח חוברת (בית) 2.24.078/02
3.20 מט"ח חוברת (פרח) 2.24.078/03
    מדריך למורה (המדריך משותף לחוברות אלה 2.24.078/04
4.85 מט"ח ולחוברות "מה באמת?" ו"חושב או בטוח")
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
"דמות להכיר" - הכרת אפיוני דמויות
8.10 מט"ח חוברת (פעמון) 2.24.078/05
8.10 מט"ח חוברת (בית) 2.24.078/06
8.10 מט"ח חוברת (פרח) 2.24.078/07
12.60 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/08
"מה שבין המילים" - הסקת מסקנות
בקריאה (א, ב)

7.20 מט"ח חוברת - חלק א' (פעמון) 2.24.078/09
7.20 מט"ח חוברת - חלק ב' (פעמון) 2.24.078/10
8.75 מט"ח חוברת - חלק א' (בית - פרח) 2.24.078/11
8.75 מט"ח חוברת - חלק ב' (בית - פרח) 2.24.078/12
10.10 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/13
"מה, באמת?" - הבחנה בין דמיון למציאות
3.20 מט"ח חוברת - דמיוני (פעמון) 2.24.078/14
3.20 מט"ח חוברת - דמיוני (בית) 2.24.078/15
3.20 מט"ח חוברת - דמיוני (פרח) 2.24.078/16
3.20 מט"ח חוברת - מציאותי (פעמון) 2.24.078/17
3.20 מט"ח חוברת - מציאותי (לבית) 2.24.078/18
3.20 מט"ח חוברת - מציאותי (פרח) 2.24.078/19
3.20 מט"ח חוברת - ממשי (פעמון) 2.24.078/20
3.20 מט"ח חוברת - ממשי (בית 2.24.078/21
3.20 מט"ח חוברת - ממשי (פרח) 2.24.078/22
    מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם 2.24.078/23
4.85 מט"ח "חושב או בטוח?"
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
שלב א' (כיתות ה'-ו')
סיפורקע
    הבחנה במאפייני הרקע בסיפור (חוברת א'; 2.24.078/24
9.05 מט"ח לכל הרמות)
4.55 מט"ח תפקידו של הרקע בסיפור (חוברת ב'; לכל הרמות) 2.24.078/25
12.80 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/26
"חושב או בטוח" - הבחנה בין דעה לעובדה
6.35 מט"ח חוברת (פעמון) 2.24.078/27
6.35 מט"ח חוברת (בית) 2.24.078/28
6.35 מט"ח חוברת (פרח) 2.24.078/29
4.85 מט"ח מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם "מה,
באמת?"
2.24.078/30
"מה שבתוך המסקנות" - מבנה המסקנה

5.60 מט"ח חוברת א' (פעמון - בית) 2.24.078/31
8.35 מט"ח חוברת ב' (פעמון - בית) 2.24.078/32
"בעקבות הזמן" - על סדר האירועים
8.10 מט"ח חוברת (פעמון - בית) 2.24.078/33
8.10 מט"ח חוברת (פרח) 2.24.078/34
13.90 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/35
"סופר ומספר" - הכרת דמות המספר
8.10 מט"ח חוברת (פעמון - בית) 2.24.078/36
11.05 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/37
"יש לי רעיון" - איתור רעיון מרכזי בקטע
8.10 מט"ח חוברת (פעמון - בית) 2.24.078/38
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.10 מט"ח חוברת (פרח) 2.24.078/39
17.70 מט"ח מדריך למורה 2.24.078/40
"מה על הפרק?" - סיכום בראשי פרקים
6.25 מט"ח חוברת (בית - פרח) 2.24.078/41
"סיכום שכזה" - סוגי סיכומים
8.05 מט"ח חוברת (פעמון - בית) 2.24.078/42
    מדריך למורה משותף ל"מה על הפרק?" ול"סיכום
2.24.078/43
11.05 מט"ח שכזה"
שלב ב'
זיהוי אפיוני הדמויות

7.00 מט"ח נרקיסים (פעמון) 2.24.078/44
7.00 מט"ח מפתח לגג (פעמון) 2.24.078/45
7.00 מט"ח קובי יודע (בית) 2.24.078/46
7.00 מט"ח השד השחור (בית) 2.24.078/47
7.00 מט"ח כל מה שהיה...לקרשינדו ולי (פרח) 2.24.078/48
זיהוי מאפייני הרקע
7.00 מט"ח מה עשה שוקה בחופש הגדול? (פעמון) 2.24.078/49
7.00 מט"ח הנבוט (פעמון) 2.24.078/50
7.00 מט"ח ביום שרב (בית) 2.24.078/51
7.00 מט"ח אולגה והדרקון הסיני (בית) 2.24.078/52
7.00 מט"ח המסתערים (פרח) 2.24.078/53
7.00 מט"ח הוגו וג'וזפין (פרח) 2.24.078/54
זיהוי סדר האירועים
7.00 מט"ח המרד הגדול (פעמון) 2.24.078/55


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999