6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ב'-ו' (חלק 4)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
אחת שתיים ו... ושלוש, לכיתה ו' / ת"ל + מט"ח
24.65 מט"ח חלק 16, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.357/01
28.00 מט"ח חלק 17, לכיתה ו' ( מהדורה משוכתבת ) 2.41.357/02
36.55 מט"ח חלק 18, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת) 2.41.357/03
38.15 מט"ח מדריך למורה, חלק 16 ** 2.41.357/04
28.25 מט"ח מדריך למורה, חלק 17 ** 2.41.357/05
20.95 מט"ח מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)* 2.41.358/00
31.80 מט"ח מארז אבזרים 2.41.359/00
15.25 מט"ח סרגלי שברים 2.41.360/00
10.00 מט"ח פרקי שברים פשוטים / ת"ל 2.41.362/00
פרקי גיאומטרייה לכיתה ו'
7.25 מט"ח נבנה גופים משוכללים, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.41.371/00
    נבנה גופים משוכללים, אבזרים מצולעי קרטון, 2.41.371/01
4.80 מט"ח לכיתה ו' / ת"ל **
10.65 מט"ח נבנה גופים משוכללים, מדריך למורה / ת"ל ** 2.41.371/02
3.20 מט"ח המעגל והעיגול, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.41.374/00
    המעגל והעיגול, מדריך למורה (שוכתב בהתאם
לתכנית
2.41.375/00
26.00 מט"ח הלימודים החדשה, התשמ"ח) / ת"ל **
10.90 מט"ח נפחים, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.41.375/01
11.80 מט"ח המנסרה והפירמידה / ת"ל ** 2.41.375/02
פרקי חשבון לכיתה ו'
2.45 מט"ח דיאגרמות מגוונות, מהדורה חדשה, לכיתה ו' / ת"ל* 2.41.376/00
6.80 מט"ח דיאגרמות מגוונות, מדריך למורה / ת"ל* 2.41.377/00
2.20 מט"ח יחס, לכיתה ו' / ת"ל* 2.41.378/00
2.25 מט"ח יחס, מדריך למורה / ת"ל* 2.41.379/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
ו"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה
להוראה מותאמת / ת"ל + מט"ח
כיתה ב' - מהדורה משוכתבת
5.75 מט"ח בממלכת מסמר 9 2.41.380/00
6.30 מט"ח חיבור וחיסור עד 18 2.41.381/00
6.50 מט"ח המבנה העשרוני - חלק א' 2.41.382/00
7.05 מט"ח המבנה העשרוני - חלק ב' 2.41.383/00
6.35 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש!) 2.41.384/00
7.75 מט"ח מדידת שטח 2.41.385/00
4.95 מט"ח משוואות חיבור וחיסור 2.41.386/00
5.25 מט"ח גימטרייה: בעיות מילולית - המשך 2.41.387/00
7.70 מט"ח כפל 2.41.388/00
6.00 מט"ח הזזה 2.41.389/00
5.40 מט"ח נאזן מאזניים: השעון 2.41.390/00
8.05 מט"ח בעיות השוואה 2.41.390/01
5.55 מט"ח דיאגרמות, חוקי פעולות 2.41.390/02
9.50 מט"ח כפל וחילוק עד 100 2.41.390/03
5.05 מט"ח חשבון במחשבון, ב' 2.41.390/04
19.35 מ"טח מארז אבזרים, לכיתה ב' 2.41.390/05
6.00 מט"ח מבחן סוף השנה 2.41.390/06
5.30 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה 2.41.390/07
47.25 מט"ח מארז לוחות מסמר תשע 2.41.390/08
52.65 מט"ח מארז אבזרים להזזה 2.41.390/09
כיתה ג' - מהדורה משוכתבת
10.20 מט"ח זוויות ומשולשים 2.41.391/00
11.15 מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק
א'
2.41.391/01
7.10 מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור וחיסור, חלק
ב'
2.41.391/02
6.35 מט"ח סיבוב 2.41.391/03
6.80 מט"ח חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה 2.41.391/04
10.40 מט"ח פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך 2.41.391/05
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
7.75 מט"ח מדידת אורך, נפחים 2.41.391/06
5.05 מט"ח חשבון במחשבון, ג' 2.41.391/07
17.50 מט"ח משוואת כפל וחילוק 2.41.391/08
17.50 מט"ח מארז אבזרים 2.41.391/09
5.10 מט"ח הזמן, משקל 2.41.391/10
16.45 מט"ח להשלמה - 5 חשבוניות (ל-5 תלמידים) 2.41.393/00
16.45 מט"ח להשלמה - 200 דיסקיות (ל-5 תלמידים) 2.41.394/00
6.15 מט"ח עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך 2.41.395/00
4.65 מט"ח חילוק חלק א' (חילוק עם שארית) 2.41.396/00
5.30 מט"ח חילוק חלק ב' 2.41.397/00
7.40 מט"ח בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים יסודיים 2.41.397/02
8.35 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה 2.41.397/03
16.45 מט"ח מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים) 2.41.397/04
58.00 מט"ח מארז דסקיות וחשבוניות (ל-5 תלמידים) 2.41.397/05
18.25 מט"ח מארז מדי-זוויות (ל-5 תלמידים) 2.41.397/06
5.70 מ"טח מארז מבחנים לסוף השנה 2.41.397/07
כיתה ד' - מהדורה משוכתבת
7.25 מט"ח ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה 2.41.398/00
7.25 מט"ח מאלף למיליון 2.41.399/00
10.00 מט"ח בעיות מילוליות דו-שלביות (ב) 2.41.400/00
7.60 מט"ח סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9: מספרים ראשונים
ופריקים
2.41.401/00
6.25 מט"ח מחשבון ואומדנות 2.41.402/01
9.50 מט"ח מרובעים 2.41.402/02
11.45 מט"ח שברים בעיגולים 2.41.402/03
7.45 מט"ח כפל מאונך: חילוק ארוך 2.41.402/04
7.40 מט"ח חזקות ודיאגרמות 2.41.402/05
6.45 מט"ח כל האפשרויות (קומבינטוריקה) 2.41.402/06
6.00 מט"ח לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה 2.41.402/10
17.30 מט"ח מבחן סוף שנה לכיתה ד' 2.41.402/12
26.45 מט"ח מארז אבזרים חדש 2.41.402/13
5.90 מט"ח שברים בקבוצות 2.41.402/14
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.50 מט"ח סימטרייה, מבנה תבות 2.41.402/15
7.95 מט"ח מספרים מכוונים 2.41.402/16
כיתה ה' - מהדורה משוכתבת
10.55 מט"ח שברים בריבועים: שברים על הישר - המספרים 2.41.402/17
6.70 מט"ח מצולעים על לוח המספרים: חפיפה 2.41.402/18
4.15 מט"ח ממיליונים והלאה 2.41.402/19
    שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים על 2.41.402/20
6.10 מט"ח הישר - המספרים
2.95 מט"ח ממוצע 2.41.402/21
    שברים - הרחבה וצמצום: חלק של כמות (שברים 2.41.402/22
8.00 מט"ח בקבוצות)
10.75 מט"ח גובה: שטחים 2.41.402/23
    השוואות שברים בעזרת מכנה משותף: חיבור
וחיסור
2.41.402/24
6.40 מט"ח שברים בעזרת מכנה משותף
6.10 מט"ח מערכת צירים: מספרים מכוונים - המשך 2.41.402/25
3.60 מט"ח השבר כמנת שלם בשלם 2.41.402/26
6.50 מט"ח הסתברות 2.41.402/27
6.40 מט"ח סרטוטים ובניות 2.41.402/28
6.30 מט"ח מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, א' 2.41.402/29
6.45 מט"ח מספרים עשרוניים - הכרה, חיבור וחיסור, ב' 2.41.402/30
8.70 מט"ח בעיות מילוליות רב שלביות: מחשבון 2.41.402/31
32.15 מט"ח מארז אבזרים 2.41.402/32
5.45 מט"ח קבוצות 2.41.402/33
כיתה ו' - מהדורה משוכתבת
4.75 מט"ח גופים 2.41.402/34
7.65 מט"ח שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות
עשרוניות
2.41.402/35
    בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות מילוליות 2.41.402/36
8.50 מט"ח רב שלביות
7.10 מט"ח כפל שברים פשוטים 2.41.402/37
31.80 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד 2.41.402/38ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
"עוד אחת" - תכנית להוראת המתמטיקה להוראה
מותאמת / ת"ל + מט"ח
5.35 מט"ח כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים עשרוניים /
ת"ל
2.41.402/39
5.10 מט"ח המעגל והעיגול / ת"ל 2.41.402/40
3.55 מט"ח מחשבון ו' / ת"ל 2.41.402/41
    בעיות התאמה בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים
/
2.41.402/42
6.05 מט"ח ת"ל
6.30 מט"ח חילוק שברים פשוטים / ת"ל 2.41.402/43
6.80 מט"ח חשוב נפחים / ת"ל 2.41.402/44
    אחוזים (הכרה): בעיות של חלק מכמות ובעיות 2.41.402/45
4.30 מט"ח אחוזים / ת"ל
4.95 מט"ח מספרים מכוונים - כפל וחילוק / ת"ל 2.41.402/46
חומרים למתקשים (גשרים)
כיתה ב' - גשרים
4.65 מט"ח בעיות מילוליות - המשך - חלופה 2.41.403/09
5.15 מט"ח כפל עד 20 חלופה 2.41.403/10
4.90 מט"ח כפל - השלמה 2.41.403/11
5.40 מט"ח כפל וחילוק עד 100 - מוכנות 2.41.403/12
5.15 מט"ח בעיות השוואה - חלופה 2.41.403/13
7.00 מט"ח המספרים עד 100 - הכרת המספרים 2.41.403/14
4.45 מט"ח המספרים עד 100 - המבנה העשרוני 2.41.403/15
5.15 מט"ח המספרים עד 100 - חיבור וחיסור 2.41.403/16
כיתה ג' - גשרים
12.60 מט"ח המספרים עד 10,000 - משטחים 2.41.403/17
12.60 מט"ח המספרים עד 10,000 דיסקיות 2.41.403/18
פעילויות חקר והעמקה - גילויים
7.80 מט"ח קוביות משחק - מדריך 2.41.403/19
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
8.20 מט"ח קוביות משחק (כיתות ב'-ד') 2.41.403/20
8.35 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים (כיתות ב'-ד') 2.41.403/21
8.35 מט"ח פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' (כיתות ה'-ו') 2.41.403/22
10.30 מט"ח פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' - מדריך 2.41.402/23
4.75 מט"ח מספרים מחפשים פתרונים (כיתות ד'-ו') 2.41.403/24
4.15 מט"ח מספרים מחפשים פתרונים - מדריך 2.41.403/25
5.85 מט"ח גפרורים (כיתות ב'-ד' ) 2.41.403/26
קומבינטוריקה והסתברות, לכיתות ה'-ו'
11.75 רמות הסתברות, חוברת לתלמיד בכיתה ה' / מל"מ ת"א* 2.41.404/00
    הסתברות ב' - כל האפשרויות (קומבינטוריקה), 2.41.405/00
11.20 רמות לתלמיד בכיתה ו' / מל"מ ת"א*
11.30 רמות קומבינטוריקה, לתלמיד בכיתה ד' / מל"מ ת"א* 2.41.406/00
29.90 רמות הסתברות וקומבינטוריקה, מדריך למורה / מל"מ
ת"א*
2.41.407/00
חשבון והנדסה
14.80 טח"י חשבון פשוט, חלק א' / א' גפנר ** 2.41.901/00
19.30 טח"י חשבון פשוט, חלק ב' / א' גפנר ** 2.41.902/00
7.40 טח"י גיאומטרייה - נא להכיר / ז' שחם ** 2.41.903/00
11.55 טח"י גיאומטרייה - המרחק / צוות ** 2.41.904/00
14.35 טח"י גיאומטרייה - הזווית ** 2.41.905/00
16.25 טח"י גיאומטרייה - ריצופים ופינות ** 2.41.906/00
6.50 טח"י מספרים שליליים ** 2.41.907/00
9.85 טח"י משבצונים - עזרי לימוד / צוות ** 2.41.908/00
8.85 טח"י חשבונייה - עזרי לימוד / צוות ** 2.41.909/00
    שברים פשוטים, א' / לפידות, דוידוביץ 2.41.910/00
12.85 טח"י (מהדורה מעודכנת)
21.50 טח"י שברים פשוטים, ב' ארנון, גפנר (מהדורה מעודכנת) 2.41.911/00
10.20 טח"י שברים פשוטים, ג' / ארנון, גפנר (מהדורה מעודכנת) 2.41.912/00
18.50 טח"י שברים פשוטים, חלק ד', לכיתה ו' / לפידות,
דוידוביץ
2.41.912/01
5.10 טח"י לוח שבר - עזרי לימוד / צוות מתמטיקה ** 2.41.913/00
13.00 טח"י צירי מספרים - סרגלי שברים / צוות מתמטיקה ** 2.41.914/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
5.45 טח"י פרקים בתורת המספרים (ערבית) / לפידות, דוידוביץ
**
2.41.915/00
10.35 טח"י שברים פשוטים, א' (ערבית) / לפידות, דוידוביץ ** 2.41.916/00
6.65 טח"י שברים פשוטים, ב' (ערבית) / ארנון, גפנר ** 2.41.917/00
13.65 טח"י שברים פשוטים, ג' (ערבית) / ארנון, גפנר ** 2.41.918/00
11.35 טח"י הנדסה, ה', ו' (ערבית) / שחם, חטיבה ** 2.41.919/00
19.40 טח"י שברים פשוטים, ד' / ארנון, גפנר ** 2.41.920/00
8.65 טח"י שברים עשרוניים, א' / ארנון, גפנר ** 2.41.921/00
10.65 טח"י שברים עשרוניים, ב' / ארנון, גפנר ** 2.41.922/00
17.35 טח"י שברים פשוטים, ד' (ערבית) / ארנון, גפנר ** 2.41.923/00
9.55 טח"י שברים עשרוניים, א' (ערבית) / ארנון, גפנר ** 2.41.924/00
11.20 טח"י שברים עשרוניים, ב' (ערבית) / ארנון, גפנר ** 2.41.925/00
    שברים פשוטים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר 2.41.926/00
10.05 טח"י (מהדורה מעודכנת)
    שברים פשוטים, ב', תדריך למורה / שניר, גפנר
(מהדורה
2.41.927/00
9.95 טח"י מעודכנת)
    שברים פשוטים, ג', תדריך למורה / שניר, גפנר
(מהדורה
2.41.928/00
9.95 טח"י מעודכנת)
9.95 טח"י שברים עשרוניים, א', תדריך למורה / שניר, גפנר 2.41.929/00
13.70 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג' / ר' חזן, ר' קרול ** 2.41.930/00
25.40 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד -2/
ר' חזון, ר' קרול **
2.41.931/00
    בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 3 / ר' חזון, 2.41.932/00
28.80 טח"י ר' קרול, מ' מוסקוביץ **
    בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 4 / ר' קרול,
2.41.933/00
27.60 טח"י ר' חזון, מ' מוסקוביץ **
    בא בחשבון, לכיתה ג', חוברת לתלמיד - 5 / ר' קרול,
2.41.934/00
18.65 טח"י ר' חזון*
34.25 טח"י בא בחשבון, לכיתה ג', מדריך / ר' קרול, ר' חזון 2.41.935/00
15.00 טח"י בא בחשבון, חוברת מדידות, למורה ולתלמיד 2.41.936/00
19.25 טח"י בא בחשבון, תדריך למורה 2.41.936/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    מתי ומטיקה חלק א', חוברת פעולות, לתלמיד
ולמורה,
2.41.937/02
21.40 טח"י לכיתות א' ו-ב'
2.51
מדעי הטבע
    השעון - זמן ומדידתו, לכיתות ב'-ג' / נ' גולד, 2.51.004/00
27.30 תמיר ר' בר-סימן-טוב **
    השעון - זמן ומדידתו, מדריך למורה / נ' גולד, 2.51.005/00
13.50 תמיר ר' בר-סימן-טוב **
    אור וקול - לראות ולשמוע, לכיתות ה'-ו' 2.51.006/00
35.15 עם עובד (ממ' וממ"ד) / י' צילג*
    אור וקול - לראות ולשמוע, מדריך למורה 2.51.007/00
חינם עם עובד (ממ' וממ"ד) / י' צילג*
    ילד של טבע - מעונה לעונה, חוברת לימוד
והעשרה
2.51.008/00
36.70 מודן בטבע, לכיתות ב'-ג' / ח' זיו, א' ארבל*
    ילד של טבע - מעונה לעונה, מדריך למורה / 2.51.008/01
19.90 מודן ח' זיו, א' ארבל*
    ילד של טבע - מחזור המים והצומח, מדריך
למורה /
2.51.009/01
21.30 מודן ח' זיו, א' ארבל**
    עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה,
חוברת
2.51.010/00
11.35 מט"ח לתלמיד, לכיתות א'-ב' / מט"ח
    עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה, 2.51.011/00
12.70 מט"ח מדריך למורה / מט"ח
    יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים, 2.51.012/00
29.85 מט"ח לכיתות ג'-ד' /מט"ח
    יום יום מים - ספר לימוד בנושא המים, מדריך 2.51.013/00
29.85 מט"ח למורה / מט"ח
39.20 תמיר "חיות חיות" לכיתה ד' / נ' גולד, ו' בר 2.51.014/00
47.50 תמיר "חיות חיות", מדריך למורה / נ' גולד, ו' בר 2.51.014/00
13.70 רמות מבט לאיכות הסביבה - אכפת לי / אונ' ת"א ** 2.51.020/00
    מבט לאיכות הסביבה - אכפת לי, מדריך למורה /
2.51.021/00
11.60 רמות אונ' ת"א **
36.10 עם עובד הגוף המופלא לתלמיד / יצחק צילג 2.51.022/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
חינם עם עובד הגוף המופלא, מדריך למורה / יצחק צילג 2.51.022/01
42.85 ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט 2.51.024/00
23.75 ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט 2.51.024/01
    יצורים חיים וסביבתם, דפי עבודה לכיתות א'-ב' /
2.51.301/00
3.75 גסטליט מט"ל **
6.10 גסטליט יצורים חיים וסביבתם, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.302/00
2.45 גסטליט אדם ובריאותו, דפי עבודה לכיתות ב'-ג' / מט"ל
**
2.51.303/00
6.15 גסטליט אדם ובריאותו, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.304/00
4.20 גסטליט מזרע לזרע, דפי עבודה לכיתות ג'-ד' / מט"ל ** 2.51.305/00
5.75 גסטליט מזרע לזרע, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.306/00
7.70 גסטליט מי אנחנו?, דפי עבודה לכיתות ה'-ו' / מט"ל ** 2.51.307/00
13.35 גסטליט מי אנחנו?, דפי הרחבה / מט"ל ** 2.51.308/00
7.40 גסטליט מי אנחנו?, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.309/00
הסדרה "אני וגופי"
    כיצד אנו נעים?, חוברת לתלמיד, לכיתות ה'-ו' / 2.51.315/00
9.10 גסטליט מט"ל **
5.80 גסטליט כיצד אנו נעים?, כרטיסי הרחבה, לתלמיד / מט"ל
**
2.51.316/00
10.60 גסטליט כיצד אנו נעים?, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.317/00
7.00 גסטליט כיצד אנו נושמים?, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל
**
2.51.318/00
6.35 גסטליט כיצד אנו נושמים?, כרטיסי הרחבה / מט"ל ** 2.51.319/00
10.60 גסטליט כיצד אנו נושמים?, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.320/00
10.45 גסטליט הדם הזורם בגופנו, לתלמיד, לכיתה ו' / מט"ל ** 2.51.321/00
17.05 גסטליט הדם הזורם בגופנו, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.322/00
8.40 גסטליט המזון ואנחנו, דפי עבודה, לכיתה ו' / מט"ל ** 2.51.323/00
22.35 גסטליט המזון ואנחנו, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.324/00
19.80 גסטליט סיורים בחוף הים, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.331/00
    התנהגות צמחים ובעלי חיים, דפי עבודה, 2.51.334/00
2.65 גסטליט לכיתות ג'-ד' / מט"ל **
6.80 גסטליט התנהגות צמחים ובעלי חיים, מדריך למורה /
מט"ל **
2.51.335/00
    טוואי המשי, המשחק ודפי קריאה, לכיתות ג'-ד' /
2.51.336/00
5.45 גסטליט מט"ל **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
6.80 גסטליט טוואי המשי, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.337/00
5.20 גסטליט נלך אל הנמלה, לתלמיד, לכיתות ג'-ה' / מט"ל ** 2.51.338/00
13.60 גסטליט נלך אל הנמלה, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.339/00
2.70 גסטליט מגנטים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / מט"ל ** 2.51.340/00
5.75 גסטליט מגנטים, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.341/00
    מעגל חשמלי ראשון, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' / 2.51.342/00
2.85 גסטליט מט"ל **
5.70 גסטליט מעגל חשמלי ראשון, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.343/00
    חשמל א', שאלות מבחן (בנק פריטים), למורה / 2.51.344/00
7.25 גסטליט מט"ל **
10.45 גסטליט תמיסות, דפי עבודה, לכיתות ה'-ו' / מט"ל ** 2.51.345/00
6.15 גסטליט תמיסות, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.346/00
    אור וצל (אופטיקה), דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / 2.51.347/00
4.05 גסטליט מט"ל **
10.65 גסטליט אור וצל (אופטיקה), מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.348/00
3.20 גסטליט מערכות ודגמים, דפי עבודה, לכיתות ה'-ו' / מט"ל
**
2.51.349/00
10.65 גסטליט מערכות ודגמים, מדריך למורה / מט"ל ** 2.51.350/00
הסדרה "אבנים, אדמה, מים"
1.85 גסטליט אבנים, דפי קריאה, לכיתות א'-ב' / מט"ל 2.51.353/00
10.20 גסטליט אבנים, מדריך למורה / מט"ל 2.51.354/00
10.20 גסטליט אדמה, מדריך למורה, לכיתות ב'-ג' / מט"ל 2.51.355/00
    מים, דפי עבודה, לכיתות ג'-ד' (סט ל-20 2.51.356/00
35.65 גסטליט תלמידים) /מט"ל
9.85 גסטליט מים, דפי הרחבה, לתלמיד / מט"ל 2.51.357/00
10.20 גסטליט מים, מדריך למורה / מט"ל 2.51.358/00
8.95 גסטליט חום, דפי עבודה, לכיתות ד'-ה' / מט"ל 2.51.359/00
10.10 גסטליט חום, מדריך למורה / מט"ל 2.51.360/00
7.05 גסטליט קרח, מים ואדים, לכיתות ד'-ה' / מט"ל 2.51.361/00
17.20 גסטליט קרח, מים ואדים, מדריך למורה / מט"ל 2.51.362/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
מדע בחברה טכנולוגית
לכיתות א'-ב'

11.65 רמות אכפת לי, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/01
13.70 רמות אכפת לי / אונ' ת"א 2.51.362/02
15.30 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/03
26.50 רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/04
15.30 רמות להיות בריא, חלק א', מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/05
26.50 רמות להיות בריא, חלק א' / אונ' ת"א 2.51.362/06
26.55 רמות להיות בריא, חלק ב' / אונ' ת"ל 2.51.362/07
14.55 רמות להיות בריא, מדריך למורה, חלק ב' / אונ' ת"א 2.51.362/08
28.95 רמות עונות השנה, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/09
32.40 רמות עונות השנה / אונ' ת"א 2.51.362/10
17.55 רמות קולט כל העת, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/11
20.25 רמות קולט כל העת / אונ' ת"א 2.51.362/12
12.70 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א 2.51.362/13
11.10 רמות אנחנו לא לבד, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/14
לכיתות ג'-ד'
18.20 רמות זה בוער, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/15
28.60 רמות זה בוער / אונ' ת"א 2.51.362/16
12.80 רמות זה בוער / חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/17
7.30 רמות זה בוער / משחק / אונ' ת"א 2.51.362/18
11.65 רמות נושא בוער / מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/19
13.70 רמות נושא בוער / אונ' ת"א 2.51.362/20
45.90 רמות עם הזרם / מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/21
28.50 רמות עם הזרם / אונ' ת"א 2.51.362/22
12.70 רמות עם הזרם, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/23
36.95 רמות כמו צמח בר / אונ' ת"א 2.51.362/24
18.00 רמות כמו צמח בר, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/25
17.20 רמות כמו צמח בר, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/26
42.70 רמות פארק המים / אונ' ת"א 2.51.362/27ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי

19.15 רמות פארק המים, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/28
20.20 רמות פארק המים, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/29
42.70 רמות הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א 2.51.362/30
20.20 רמות הערוץ חמוץ-מתוק, מדריך למורה/ אונ' ת"א 2.51.362/31
19.15 רמות הערוץ חמוץ-מתוק, חוברת עבודה/ אונ' ת"א 2.51.362/32
35.30 רמות חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א 2.51.362/33
17.95 רמות חיים בין בעלי חיים, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/34
17.20 רמות חיים בין בעלי חיים, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/35
39.85 רמות מתחת לרגלינו / אונ' ת"א 2.51.362/36
19.15 רמות מתחת לרגלינו, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/37
17.25 רמות מתחת לרגלינו, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/38
12.70 רמות לוקחים את המים בידיים / אונ' ת"א 2.51.362/39
11.10 רמות לוקחים את המים בידיים, מדריך למורה / אונ' ת"א
2.51.362/40
לכיתות ה'-ו'
44.00 רמות מידע הולך לעיבוד, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 2.51.362/41
28.00 רמות מידע הולך לעיבוד / אונ' ת"א ** 2.51.362/42
16.70 רמות מידע הולך לעיבוד, חוברת עבודה / אונ' ת"א ** 2.51.362/43
19.95 רמות מידע הולך לעיבוד, משחק ל-5 תלמידים / אונ' ת"א
2.51.362/44
11.65 רמות מתנות מן הזבל, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/45
13.70 רמות מתנות מן הזבל / אונ' ת"א 2.51.362/46
17.50 רמות מתנות מן הטבע / מדריך למורה / אונ' ת"א ** 2.51.362/47
35.65 רמות מתנות מן הטבע / אונ' ת"א ** 2.51.362/48
14.45 רמות מתנות מן הטבע / חוברת עבודה / אונ' ת"א ** 2.51.362/49
20.90 רמות עולם הולך ומתמלא, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 2.51.362/50
36.45 רמות עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א ** 2.51.362/51
16.70 רמות עולם הולך ומתמלא, חוברת עבודה / אונ' ת"א ** 2.51.362/52
16.15 רמות תחנת הכוח, מדריך למורה / אונ' ת"א ** 2.51.362/53
15.10 רמות תחנת הכוח / אונ' ת"א ** 2.51.362/54
15.10 רמות תחנת הכוח, חוברת עבודה / אונ' ת"א ** 2.51.362/55
36.25 רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום / אונ' ת"א
2.51.362/56
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום, למורה / 2.51.362/57
22.95 רמות אונ' ת"א
    בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום / 2.51.362/40
22.95 רמות אונ' ת"א
    בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל ביקום, 2.51.362/41
21.90 רמות מדריך למורה / אונ' ת"א
42.70 רמות מבט אל האור / אונ' ת"א 2.51.362/42
19.15 רמות מבט אל האור, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.51.362/43
20.20 רמות מבט אל האור, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.51.362/44
מדעי הטבע לילדים מחוננים
9.70 מל"מ י-ם לתפוס שביט / מל"מ י-ם ** 2.51.363/00
    מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם,
מקראה /
2.51.363/01
13.55 מל"מ י-ם מל"מ י-ם **
    מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם,
מדריך
2.51.363/02
13.55 מל"מ י-ם למורה / מל"מ י-ם **
    מנופים, המכשירים שאנו משתמשים בהם, אוגדן
דפי
2.51.363/03
7.30 מל"מ י-ם עבודה / מל"מ י-ם **
25.80 מל"מ י-ם תצפיות במזג האוויר / מל"מ י-ם * 2.51.363/04
8.70 מל"מ י-ם מנופים, מערכת מלווה של ארבע רכזות / מל"מ
י-ם
2.51.363/09
מדעי הטבע לחינוך המיוחד
6.40 גסטליט מושגי מרחב, מדריך למורה / מל"מ ת"א ** 2.51.364/00
71.95 גסטליט מושגי מרחב, מערכת לעבודה יחידנית / מל"מ
ת"א **
2.51.364/01
7.00 מל"מ י-ם
אדמה / מל"מ י-ם ** 2.51.365/00
4.75 מל"מ י-ם
זרעים / מל"מ י-ם ** 2.51.366/00
4.75 מל"מ י-ם
גינה / מל"מ י-ם ** 2.51.367/00
5.45 מל"מ י-ם
אבקות לבנות, מדריך למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.368/00
4.00 מל"מ י-ם
נא לחייך, מצלמים, לתלמיד / מל"מ י-ם ** 2.51.370/00
10.15 מל"מ י-ם
נא לחייך, מצלמים, למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.371/00
7.25 מל"מ י-ם
חומרים, אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם ** 2.51.372/00
14.50 מל"מ י-ם
חומרים, למורה / מל"מ י-ם ** 2.51.373/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תצפיות במזג האוויר, לכיתות ג'-ד' ואילך / 2.51.374/00
25.80 מל"מ י-ם מל"מ י-ם **
37.80 מל"מ י-ם חומרים מוצקים / מל"מ י-ם 2.51.375/00
30.60 מל"מ י-ם חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם 2.51.376/00
2.57
לימודי סביבה וחקלאות
6.80 מעלות ארח צמחים בביתך, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.57.300/00
6.60 מעלות הפינה הפורחת, כרטסת, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.57.301/00
7.10 מעלות זרעים נובטים, לכיתה ו' / ת"ל ** 2.57.302/00
20.85 מעלות הגינה שלנו, מהדורה חדשה, לכיתות ד'-ו' / ת"ל ** 2.57.303/00
8.15 מעלות צמחי תבלין, לכיתות ו'-ז' / ת"ל* 2.57.304/00
8.00 מעלות גינה לבית, לכיתות ו'-ט' / ת"ל 2.57.305/00
4.05 מעלות גינה לבית, מדריך למורה / ת"ל 2.57.306/00
2.61
אנגלית
    LET'S READ AND WRITE, AN A ,B ,C 2.61.024/00
    WORKBOOK / L.B. ENGLANDER
29.25 מפ' אונ' (מהדורה מחודשת ומתוקנת)
    *י' ירון HEYDAYS / 2.61.026/00
39.05 אריק כהן לכיתה ה'
    *י' ירון HEYDAYS / 2.61.026/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    SIMPLE STORIES WITH GRAMMAR 2.61.028/00
    EXERCISES, A WORKBOOK / L.B.
ENGLANDER*
34.75 מפ' אונ' לכיתות ה'-ו'
    SIMPLE STORIES WITH
GRAMMAR
2.61.028/01
    EXERCISES / L.B. ENGLANDER*
15.45 מפ' אונ' מדריך למורה
    YOUR TOWN AND MINE / SH.
POSTOL*
2.61.030/00
17.80 מפ' אונ' לכיתה ו'
    YOUR TOWN AND MINE / SH.
POSTOL*
2.61.030/01
20.25 מפ' אונ' מדריך למורהקדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999