6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ב'-ו' (חלק 5)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    YOUR TOWN AND MINE / SH.
POSTOL*
2.61.030/02
18.75 מפ' אונ' קלטת
    GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZOR
2.61.031/00
42.70 מפ' אונ' לכיתה ה'
    GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZOR
2.61.031/01
16.20 מפ' אונ' מדריך למורה
    GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZOR
2.61.031/02
29.85 מפ' אונ' חוברת עבודה
    GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZOR
2.61.031/03
12.40 מפ' אונ' מדריך למורה לחוברת עבודה
    GOOD COMPANY / L. BELLELI, E.
MAZOR
2.61.031/04
19.20 מפ' אונ' קלטת
    STARTING OUT / Z. TACHER 2.61.032/00
43.60 אריק כהן לכיתה ד'
    STARTING OUT / Z. TACHER 2.61.032/01
52.35 אריק כהן מדריך למורה
    STARTING OUT / Z. TACHER 2.61.032/02
40.40 אריק כהן חוברת עבודה
    STARTING OUT/ Z. TACHER 2.61.032/03
30.05 אריק כהן מדריך למורה, חוברת עבודה
    STARTING OUT / Z. TACHER 2.61.032/04
18.75 אריק כהן קלטת
    ABRA CADABRA, COMIC BOOK, 2.61.033/00
    ACTIVITY BOOK
29.90 מט"ח לכיתות ג'-ד'
    ABRA CADABRA 2.61.033/01
26.25 מט"ח מדריך למורה
    ABRA CADABRA 2.61.033/02
32.10 מט"ח חוברת עבודה
    ABRA CADABRA 2.61.033/03
9.65 מט"ח קלטת
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
  SCOTTS HOORRAY FOR ENGLISH 2.61.034/00
35.80 FORESMAN
א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
    HOORRAY FOR ENGLISH / 2.61.034/01
  SCOTTS א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
36.55 FORESMAN
מדריך למורה
    HOORRAY FOR ENGLISH / 2.61.034/02
  SCOTTS א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
4.05 FORESMAN
חוברת עבודה
    HOORRAY FOR ENGLISH / 2.61.034/03
  SCOTTS א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
17.90 FORESMAN
קלטת
    HOORRAY FOR ENGLISH / 2.61.034/04
  SCOTTS א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
89.50 FORESMAN
כרזות + כרטיסי הברקה, לכיתה
29.85 אריק כהן פט טלשיר, פמלה הלפרין ENGLISH WITH
BENNY /
2.61.035/00
    פט טלשיר, פמלה הלפרין ENGLISH WITH
BENNY /
2.61.035/01
38.15 אריק כהן מדריך למורה
    פט טלשיר, פמלה הלפרין ENGLISH WITH
BENNY /
2.61.035/03
17.90 אריק כהן קלטות לתלמיד
    פט טלשיר, פמלה הלפרין ENGLISH WITH
BENNY /
2.61.035/04
35.55 אריק כהן כרטיסי הברקה, לכיתה
    גדי בוסין, יואל טל ENGLISH WITH A
SMILE /
2.61.036/00
חינם אריק כהן ספר לתלמיד
    גדי בוסין, יואל טל ENGLISH WITH A
SMILE /
2.61.036/01
חינם אריק כהן מדריך למורה
    גדי בוסין, יואל טל ENGLISH WITH A
SMILE /
2.61.036/02
חינם אריק כהן קלטת
    BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN
SESAME /
2.61.037/00
  26.65 OXFORD
    BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN
SESAME /

לכיתה ג' ציון
וגאן ברואר
2.61.037/01
15.25 OXFORD מדריך למורה ציון וגאן ברואר
    קרן נוימן, ג'ולי נבוא TELL ME IN
ENGLISH /
2.61.038/00
46.55 מפ' אונ' לכיתה ג'
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    קרן נוימן, ג'ולי נבוא TELL ME IN
ENGLISH /
2.61.038/01
89.50 מפ' אונ' מדריך למורה  
    קרן נוימן, ג'ולי נבוא TELL ME IN
ENGLISH /
2.61.038/03
17.90 מפ' אונ' קלטת לתלמיד  
    קרן נוימן, ג'ולי נבוא TELL ME IN
ENGLISH /
2.61.038/04
59.65 מפ' אונ' ערכה למורה  
    שושנה פוסטול YOU AND I / 2.61.039/00
45.35 מפ' אונ' לכיתה ה'  
    שושנה פוסטול YOU AND I / 2.61.039/01
29.85 מפ' אונ' מדריך למורה  
    שושנה פוסטול YOU AND I / 2.61.039/02
29.85 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    שושנה פוסטול YOU AND I / 2.61.039/03
17.90 מפ' אונ' קלטת  
    צ' טצ'ר TREASURE CHEST / 2.61.040/00
56.05 אריק כהן לכיתה ה'  
    צ' טצ'ר TREASURE CHEST / 2.61.040/01
29.85 אריק כהן מדריך למורה  
    צ' טצ'ר TREASURE CHEST / 2.61.040/02
29.85 אריק כהן חוברת עבודה  
    צ' טצ'ר TREASURE CHEST / 2.61.040/03
17.90 אריק כהן קלטת  
    צ' טצ'ר TREASURE CHEST / 2.61.040/04
85.90 אריק כהן כרטיסי הברקה  
    הילרי לביא, פרנסין טריט CHANGING
CHANNELS /
2.61.041/00
51.40 אריק כהן לכיתה ו'  
    הילרי לביא, פרנסין טריט CHANGING
CHANNELS /
2.61.041/01
38.15 אריק כהן מדריך למורה  
    הילרי לביא, פרנסין טריט CHANGING
CHANNELS /
2.61.041/02
30.15 אריק כהן חוברת עבודה  
    הילרי לביא, פרנסין טריט CHANGING
CHANNELS /
2.61.041/03
17.90 אריק כהן קלטת  
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    איקה קירשנבאום,
/CHANGING CHANNELS, A
2.61.041/06
    פרנסין טריט  
38.50 אריק כהן חוברת עבודה לתלמידים חלשים  
    איקה קירשנבאום,
/CHANGING CHANNELS, A
2.61.041/07
    פרנסין טריט  
40.10 אריק כהן מדריך למורה לחוברת עבודה לתלמידים חלשים
 
    אילנה רכטמן WONDERFUL PEOPLE / 2.61.042/00
46.55 מפ' אונ' לכיתה ו'  
    אילנה רכטמן WONDERFUL PEOPLE / 2.61.042/01
17.90 מפ' אונ' מדריך למורה  
    אילנה רכטמן WONDERFUL PEOPLE / 2.61.042/02
27.90 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    אילנה רכטמן WONDERFUL PEOPLE / 2.61.042/03
17.90 מפ' אונ' קלטת  
    אילנה רכטמן WONDERFUL PEOPLE / 2.61.042/04
27.90 מפ' אונ' מדריך למורה לחוברת עבודה  
    י' ירון CAT AROUND TOWN / 2.61.043/00
52.05 אריק כהן לכיתות ג'-ד'  
    י' ירון CAT AROUND TOWN / 2.61.043/01
66.45 אריק כהן מדריך למורה  
    י' ירון CAT AROUND TOWN / 2.61.043/02
31.85 אריק כהן חוברת עבודה  
    י' ירון CAT AROUND TOWN / 2.61.043/03
22.90 אריק כהן קלטת  
    ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH / 2.61.044/00
16.75 המחברת לכיתות ג'-ד'  
    ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH / 2.61.044/01
41.35 המחברת מדריך למורה  
    ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH / 2.61.044/02
10.05 המחברת חוברת עבודה  
    ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH / 2.61.044/03
10.05 המחברת קלטת  

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    ח' ויטל COOKIE ISLAND / 2.61.045/00
50.25 המחברת לכיתות ג'-ד'  
    ח' ויטל COOKIE ISLAND / 2.61.045/01
40.20 המחברת מדריך למורה  
    ח' ויטל COOKIE ISLAND / 2.61.045/03
40.20 המחברת קלטת  
    ע' אולשטיין,
BEGINNER'S,FILES/ FILE I
2.61.046/00
    ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע  
41.90 מפ' אונ' לכיתות ג'-ד'  
    ע' אולשטיין,
BEGINNER'S,FILES/ FILE I
2.61.046/01
    ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע  
67.05 מפ' אונ' מדריך למורה  
    ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE
I /
2.61.046/02
    ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע  
27.90 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    ע' אולשטיין, BEGINNER'S FILES, FILE
I /
2.61.046/03
    ת' פוירשטיין, מ' שקולניק, ב' זרע  
16.75 מפ' אונ' קלטת  
    נילי אלמגור CLOSE UP / 2.61.047/00
54.75 ז'ק לכיתות ה'  
    נילי אלמגור CLOSE UP / 2.61.047/01
13.40 ז'ק מדריך למורה  
    נילי אלמגור CLOSE UP / 2.61.047/02
33.50 ז'ק חוברת עבודה  
45.45 מפ' אונ' אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' OCTOPUS / 2.61.048/00
    אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' OCTOPUS / 2.61.048/01
21.40 מפ' אונ' מדריך למורה  

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' OCTOPUS / 2.61.048/02
29.95 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    אורלי ווינר, ג'ודי שמילוביץ' OCTOPUS / 2.61.048/03
21.30 מפ' אונ' קלטת  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן READ IT IN ENGLISH 2.61.049/00
40.65 מפ' אונ' לכיתות ד'  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN
ENGLISH
2.61.049/01
53.50 מפ' אונ' מדריך למורה  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן / READ IT IN
ENGLISH
2.61.049/03
20.35 מפ' אונ' קלטת  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן / WRITE IT IN
ENGLISH
2.61.050/00
33.15 מפ' אונ' לכיתה ד'  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן / WRITE IT IN
ENGLISH
2.61.050/01
53.50 מפ' אונ' מדריך למורה לחוברת העבודה  
    ג'ולי נבו, קרן נוימן
WRITE IT IN ENGLISH
2.61.050/03
20.35 מפ' אונ' קלטת  
    ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, 2.61.051/00
    ב' זרע/ BEGINNERS' FILES 2  
42.80 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתה ה'  
    ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, 2.61.051/01
    ב' זרע/ BEGINNERS' FILES 2  
64.20 מפ' אונ' מדריך למורה  
    ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, 2.61.051/02
    ב' זרע/ BEGINNERS' FILES 2  
27.90 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    ע' אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, 2.61.051/03
    ב' זרע/ BEGINNERS' FILES 2  
42.80 מפ' אונ' קלטת  
    CANDY CAN DO IT, COMPLETE
EDITION
2.61.906/00
30.55 טח"י ספר למתחילים
צ' בן שחר ויהודית סגל
 
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    CANDY CAN DO IT, ACTIVITY BOOK
1/
2.61.919/00
14.50 טח"י ** צ' בן שחר, ג' סגל  
    CANDY CAN DO IT 2, ACTIVITY
BOOK /
2.61.921/00
    **צ' בן שחר, ג' סגל  
13.55 טח"י לכיתה ד'  
    CANDY CAN DO IT 2 ** 2.61.922/00
7.95 טח"י קלטת  
    CANDY CAN DO IT ** 2.61.923/03
    קלטות אודיו (המחיר לכל קלטת)+קלטת  
7.95 טח"י בתרגום לערבית  
38.25 טח"י ג' סגל , ר' קינן, צ' בן שחר SEVEN IN
HEAVEN /
2.61.923/01
    ר' קינן, צ' בן שחר SEVEN IN HEAVEN / 2.61.923/02
17.15 טח"י חוברת עבודה  
    SEVEN IN HEAVEN 2.61.923/03
7.70 טח"י קלטת  
    SEVEN IN HEAVEN 2.61.923/05
35.80 טח"י 4 קלטות וידיאו (המחיר לכל קלטת)  
29.85 טח"י מדריך למורה SEVEN IN HEAVEN 2.61.923/06
2.62 ערבית
45.35 ספ' מעריב
ערבית מדוברת, למתחיל / מ' פיאמנטה ** 2.62.001/00
32.85 ספ' מעריב
דבר ערבית / מ' פיאמנטה ** 2.62.001/01
17.50 מהות ערבית מדוברת, א' / י' בן זאב ** 2.62.002/00
33.10 יסוד ערבית מדוברת, חלק א', למתחילים / י' מורן ** 2.62.004/00
9.00 יסוד ערבית מדוברת (חוברת לעבודה עצמית) / י' מורן
**
2.62.005/00
33.10 יסוד ערבית מדוברת, חלק ב' / י' מורן ** 2.62.006/00
9.05 יסוד ערבית מדוברת, שלב ב', חוב' לעב' עצמית / י'
מורן **
2.62.007/00
    שלבים ראשונים בערבית מדוברת / נ' חטיב, א'
כספי,
2.62.008/00
23.40 דביר מ' חביב אללה **  
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
14.95 טח"י ג'ארכ קאריבכ, חוברת עבודה / ז' גנור ** 2.62.900/00
11.55 טח"י ג'ארכ קאריבכ, שיחון / ז' גנור ** 2.62.901/00
5.55 טח"י ג'ארב קאריבכ, תדריך למורה / ז' גנור 2.62.902/00
49.40 טח"י ג'ארב קאריבכ, 6 קלטות קול / טח"י ** 2.62.903/00
2.71
ציור ואמנות
2.15 מעלות לראות את הנסתר מעינינו, למורה בכיתות ה'- ו' /
ת"ל*
2.71.303/00
    ירושלים כסמל לאחדות ישראל, סדרת שקופיות /
2.71.305/01
84.25 המפ"ה ת"ל **
    אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות בחינוך 2.71.306/00
9.15 מעלות המיוחד / ת"ל **
16.25 רכגולד עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות /
ת"ל **
2.71.307/00
47.55 המפ"ה עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות ** 2.71.307/01
2.72
מוזיקה
49.05 "ארט" חגיגה בצלילים, לתלמיד / ע' טוריאל, ש' גולדשטיין 2.72.001/00
    חגיגה בצלילים, חוברת עבודה / ע' טוריאל, 2.72.001/01
חינם "ארט" ש' גולדשטיין
10.85 מעלות תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח על
המוזיקה **
2.72.300/00
    תו וצליל, דפי עבודה לתלמיד / ת"ל + הפיקוח על 2.72.301/00
4.50 מעלות המוזיקה **
7.15 המפ"ה תו וצליל, קלטת / הפיקוח על המוסיקה ** 2.72.302/00
2.73
בטיחות בדרכים

    מעשה שהיה במעבר חצייה, לגן הילדים 2.73.001/00
39.05 כתר ולכיתות א'-ב' / נ' הראל **
37.45 רכגולד בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג'-ד' / אסתי עצמוני 2.73.002/00
21.40 רכגולד בצעד זהיר ובטוח, מדריך למורה / אסתי עצמוני 2.73.002/01
    משפחה על גלגלים, לכיתות ה'-ו' (מארז ספרים) /
2.73.300/00
23.35 מט"ח מט"ח*
16.95 שקד ROAD SAFETY / MARSHA BOREN ** 2.73.301/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.74 טכנולוגיה לבית הספר היסודי
36.90 רמות בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.74.308/00
19.40 רמות בשביל המוצרים, חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.74.309/00
17.25 רמות בשביל המוצרים, מדריך למורה / אונ' ת"א 2.74.310/00
10.60 מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', חוברת / ת"ל +
מט"ח
2.74.311/00
    בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד', מדריך למורה / 2.74.312/00
10.60 מט"ח ת"ל + מט"ח
8.30 מט"ח מערכת החשמל בבית, ה'-ז', חוברת / ת"ל + מט"ח 2.74.313/00
    מערכת החשמל בבית, ה'-ו', מדריך למורה / 2.74.314/00
8.30 מט"ח ת"ל + מט"ח
9.35 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב', חוברת / ת"ל + מט"ח 2.74.315/00
12.95 מט"ח משהו זז כאן, א'-ב', מד"ל / ת"ל + מט"ח 2.74.316/00
    רואים סמלים וסימנים, חוברת לתלמיד, 2.74.317/00
9.80 מט"ח לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח
12.80 מט"ח רואים סמלים וסימנים, מד"ל / ת"ל, מט"ח 2.74.317/01
9.50 מט"ח כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח 2.74.318/00
17.25 מט"ח כיף של מכונות, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 2.74.319/00
16.12
הסדרה חומרים ותהליכים
8.65 מט"ח הכול מנייר לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 2.74.320/00
10.80 מט"ח מה עושים? מדפיסים? לכיתות ב'-ג' / ת"ל +
מט"ח
2.74.321/00
9.55 מט"ח סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.74.322/00
8.75 מט"ח מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.74.323/00
13.85 מט"ח חומרים ותהליכים, מדריך למורה / ת"ל + מט"ח 2.74.324/00
35.80 המפ"ה חומרים ותהליכים, קלטת וידיאו / ת"ל 2.74.325/00
10.35 מט"ח מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח 2.74.326/00
5.90 מט"ח יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח 2.74.327/00
10.40 מט"ח נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.328/00
8.00 מט"ח מה באריזה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.329/00
5.55 מט"ח פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה' - ו' / ת"ל, מט"ח 2.74.330/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
2.77 בריאות וחינוך תזונתי
    אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה
ובריאות /
2.77.001/00
49.05 בר אור ערה חיטין
    אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה
ובריאות,
2.77.001/01
22.65 בר אור מדריך למורה / ערה חיטין
8.30 מעלות במזונותינו מרכיבים שונים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל ** 2.77.300/00
    לאכול בכיף, לכיתות הנמוכות של ביה"ס היסודי / 2.77.302/01
15.90 מעלות ת"ל **
11.05 מעלות דרך הגב / ת"ל 2.77.302/22
חינוך תזונתי לחינוך המיוחד
    לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות והגבוהות של
החינוך
2.77.303/00
15.90 מעלות המיוחד / ת"ל **
2.79 נושאים מיוחדים
79.70 רכס נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי * 2.79.279/00
    נושא אישי - ערכה לפיתוח, לומד עצמאי, מדריך 2.79.279/01
79.70 רכס למורה *
עלייה וקליטה
10.00 רכגולד ושבו בנים לגבולם ** 2.79.300/00
כישורי חיים
    כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ג'-ד', לבית
הספר
2.79.301/00
28.90 מעלות הממלכתי / ת"ל + שפ"י
    כישורי חיים, מדריל למורה, לכיתות ג'-ד', 2.79.302/00
35.50 מעלות לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
    כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו', 2.79.303/00
27.60 מעלות לבית הספר הממלכתי / ת"ל + שפ"י
    כישורי חיים, מדריך למורה, לכיתות ה'-ו', 2.79.304/00
32.95 מעלות לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
27.00 טח"י כישורי חיים, תדריך למורה וליועצת, לכיתה ב' 2.79.900/01קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999