6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ז'-ט' (חלק 2)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
36.10 חורב פרקי ספרות, לכיתה ח' / ר' צדקה ** 3.24.023/00
32.20 חורב פרקי ספרות, לכיתה ח', מדריך למורה / ר' צדקה ** 3.24.023/01
31.50 מודן ספרות יפה, מקראה לכיתה ז' / ד' קרח שגב, ו'
וינברג*
3.24.028/00
    ספרות יפה, חוברת עבודה לתלמיד, לכיתה ז' / 3.24.029/00
26.75 מודן ד' קרח-שגב, ו' וינברג*
28.65 מודן ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח שגב, ו' וינברג* 3.24.030/00
    דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי, חוברת לתלמיד 3.24.031/00
11.95 מט"ח בחטה"ב (הממ') / מט"ח*
    דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי , מדריך למורה / 3.24.032/00
11.40 מט"ח מט"ח*
    דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, חוברת לתלמיד 3.24.033/00
9.50 מט"ח חטה"ב (ממ') / מט"ח
    דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב, מדריך
למורה /
3.24.033/01
9.05 מט"ח מט"ח
30.80 מודן ספרות יפה, מקראה לכיתה ח' / ד' קרח-שגב, ו'
וינברג*
3.24.034/00
28.00 מודן ספרות יפה, מדריך למורה / ד' קרח-שגב, ו'
וינברג*
3.24.035/00
22.80 מט"ח תעודה וזהות, השואה בראי הספרות / מיכל
פפובסקי
3.24.037/00
    תעודה וזהות, השואה בראי הספרות, מדריך
למורה /
3.24.037/01
22.80 מט"ח מיכל פפובסקי
22.75 אן' אם' סי' לחן ושיר, קלטת + חוברת / ת"ל 3.24.322/00
30.90 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל * 3.24.323/00
19.70 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל * 3.24.323/01
28.60 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל* 3.24.323/02
21.25 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל 3.24.323/03
30.90 מעלות מגוון, מקראה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל 3.24.323/04
36.15 מעלות מגוון, מדריך למורה, לכיתה ט' / ת"ל 3.24.323/05
29.60 מעלות מראות, מקראה, לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל* 3.24.323/06
33.15 מעלות מראות, מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.24.323/07
16.35 מעלות שורות ושירים, מקראה לכיתות ז'-ט' / נט"ע ** 3.24.323/08
32.10 המפ"ה מי הגנב?, קלטת וידיאו, לכיתה ט' / ת"ל 3.24.324/00
4.15 מעלות המשל, לכיתה ז' (ממ' וממ"ד) / ת"ל ** 3.24.326/00
11.35 מעלות אמנות התיאטרון, מדריך למורה / ת"ל 3.24.327/01
42.45 מודן עלי ספרות, לכיתה ח' / מירה לוינגר וברכה
אביקסיס
3.24.500/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
42.45 מודן עלי ספרות, לכיתה ט' / מירה לוינגר וברכה
אביקסיס
3.24.501/00
73.85 אורט קוראים ספרות, מקראה - שירה, סיפורת, מסה 3.24.600/00
6.00 טח"י סופרים מספרים, תדריך למורה 3.24.901/00
3.40 טח"י העז והגדי, תדריך למורה / דורון, בנימיני 3.24.906/00
3.40 טח"י שתי הספות, תדריך למורה / י' בנימיני 3.24.907/00
3.75 טח"י מעשה בנעליים, תדריך למורה / ה' רז' 3.24.908/00
3.31 היסטוריה
    בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז' / 3.31.001/00
51.35 ספרי
ת"א
אלי בר נביא ואביעד קליינברג
    בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז', מדריך
למורה/
3.31.001/01
20.00 ספרי
ת"א
אלי בר נביא ואביעד קליינברג
    המאה ה-19 - העולם של אתמול, לכיתה ח' / 3.31.002/00
41.60 ספרי
ת"א
ברוריה בן ברוך
    המאה ה-19 - העולם של אתמול, מדריך למורה / 3.31.002/01
21.40 ספרי
ת"א
אייל נווה
    תולדות ישראל והעמים, חלק ב', לכיתה ז'
הטרוגנית
3.31.316/00
51.25 מעלות (ממ'), מהדורה מורחבת ומתוקנת / ת"ל **
    תולדות ישראל והעמים, דפי עבודה לחלק ב', 3.31.317/00
11.85 מעלות מהדורה מתוקנת / ת"ל **
    תולדות ישראל והעמים, קלטת ושקופיות נלוות
לחלק
3.31.318/00
18.90 המפ"ה ב', כולל מדריך למורה / ת"ל **
    תולדות ישראל והעמים, מדריך למורה לחלק ב', 3.31.319/00
30.25 מעלות מהדורה מתוקנת / ת"ל **
    תולדות ישראל והעמים, חלק ג', לכיתה ח'
הטרוגנית /
3.31.319/01
40.95 מעלות ת"ל **
13.00 מעלות תולדות ישראל והעמים, חלק ג', חוברת עבודה /
ת"ל **
3.31.319/02
13.75 מעלות תולדות ישראל והעמים, חלק ג', מדריך למורה /
ת"ל **
3.31.319/03
    היסטוריה בצלילים, 2 קלטות נלוות לתולדות
ישראל
3.31.319/04
18.75 המפ"ה והעמים, ג' / ת"ל*
    היסטוריה בראי האמנות - הרנסנס האיטלקי,
ערכת
3.31.320/00
48.70 מעלות תמונות ומדריך למורה/ת"ל
45.50 המפ"ה הרנסנס האיטלקי, סדרת שקופיות/ת"ל 3.31.320/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
34.15 מעלות משמרנות לקידמה, לכיתה ח' / ת"ל 3.31.323/00
    שיעורים בהיסטוריה, ב', לתלמיד בכיתה ז' (ממ') / 3.31.321/00
42.85 מעלות ת"ל **
35.15 מעלות משמרנות לקדמה, לכיתה ח' / ת"ל 3.31.323/00
12.25 מעלות ראשית הציונות, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל ** 3.31.332/00
    ממלחמה למלחמה בתולדות אירופה והיהודים 3.31.334/00
12.40 מעלות (1918‎-1945), לכיתה ט' (ממ') / ת"ל **
    האימפריאליזם ומלחמת העולם הראשונה, לכיתה
ט'
3.31.335/00
6.70 מעלות (ממ') / ת"ל **
9.75 מעלות לא על מגש של כסף, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.336/00
10.60 מעלות הציונות במבחן המעשה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.337/00
6.65 מעלות ארה"ב ובריה"מ, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל ** 3.31.339/00
    20 השנים הראשונות של מדינת ישראל, לתלמיד, 3.31.339/01
10.95 מעלות לכיתה ט' (ממ') / ת"ל **
    היהודים בארצות האסלאם בתקופת השלטון
העותומני,
3.31.346/00
18.50 מעלות לכיתה ח' (ממ"ד) / ת"ל **
39.50 מעלות מדור לדור ג', ממ"ד/ת"ל 3.31.346/01
    היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני,
מקראה,
3.31.346/02
24.60 מעלות לחינוך המיוחד, ממ"ד/ת"ל
    היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני, 3.31.346/03
9.85 מעלות חוברת עבודה, לחינוך המיוחד, ממ"ד/ת"ל
29.75 מעלות תולדות ההתיישבות בראי האחר / ת"ל 3.31.347/00
35.05 מעלות מדור לדור ב' (ספר מקובץ), לכיתה ז' (ממ"ד) /
ת"ל
3.31.349/00
    מסע אל העבר - מימי הביניים ועד העת החדשה, 3.31.350/00
61.45 מט"ח לכיתה ז' ( ממ') / ת"ל, מט"ח
9.40 טח"י ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, א' / א' שירן 3.31.900/00
9.40 טח"י ארץ מולדת, תדריך לחט"ב, ב' / א' שירן 3.31.901/00
3.32
אזרחות
    דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב /
3.32.001/00
25.70 גרפאור ד' דורון*
    דרך החוק - מן החקיקה ועד לאכיפה, לחטה"ב,
3.32.002/00
7.50 גרפאור למורה / ד' דורון*
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
38.05 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, לכיתה ח' / ת"ל 3.32.300/00
18.25 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מעטפת עבודה /
ת"ל
3.32.301/00
17.00 מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, מדריך למורה /
ת"ל
3.32.310/01
3.33
חינוך חברתי
9.85 גסטליט יחסי אנוש, א', מדריך למורה / נט"ע ** 3.33.300/00
9.85 גסטליט יחסי אנוש, ב', מדריך למורה / נט"ע ** 3.33.301/00
9.85 גסטליט סגנונו של במאי, מדריך למורה / נט"ע ** 3.33.302/00
18.40 גסטליט לחוד וביחד, מדריך למורה / נט"ע ** 3.33.303/00
70.55 רמות בחירת מקצוע ותכנון קריירה (ערכה למורה) /
נט"ע **
3.33.304/00
3.35
גיאוגרפיה
    הנגב, ים המלח והערבה - דרום הארץ, תיק
מפות /
3.35.008/00
13.30 צ'ריקובר א' פטקין**
41.75 מט"ח "אנשים במרחב", כיתה ח' 3.35.025/00
21.45 מט"ח "אנשים במרחב", מדריך למורה 3.35.025/01
21.45 מט"ח "אנשים במרחב", חוברת פעילויות 3.35.025/02
    כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, 3.35.026/00
51.25 כתר לכיתות ז'-ט' / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
    כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, 3.35.026/01
5.35 כתר מדריך למורה / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
16.30 מעלות אירופה לכיתה ח' / ת"ל ** 3.35.304/00
5.75 מעלות אירופה, ילקוט מפות / ת"ל ** 3.35.305/00
31.05 מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד / ת"ל 3.35.306/00
20.40 מעלות כדור הארץ במסלולו, לכיתות ז'-ט' / ת"ל ** 3.35.307/00
4.75 מעלות כדור הארץ במסלולו, דפי עבודה / ת"ל ** 3.35.308/00
8.65 מעלות כדור הארץ במסלולו, מדריך למורה / ת"ל 3.35.308/01
    גיאוגרפיה של החקלאות, מהד' חדשה, לכיתה
ז' /
3.35.309/00
15.55 גסטליט מל"ל **
13.95 גסטליט גיאוגרפיה כללית של ארץ ישראל, לכיתה ט' /
מל"ל*
3.35.311/00ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    פרקים בגיאוגרפיה של ארצות הברית, לכיתה ט' /
3.35.312/00
24.95 גסטליט מל"ל **
14.35 מעלות תעשיות וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.313/00
19.25 מעלות צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.314/00
46.00 מט"ח יישובים במרחב / אסתר רפ 3.35.400/00
48.80 אורט אדם ונוף / זיוה מקסימוב, איריס גריידר 3.35.600/00
15.75 טח"י גיאוגרפיה ז', תדריך למורה / כנען, צרפתי 3.35.900/00
    הנגב, ספר לתלמיד, לכיתות ז'-ט' / ר' פבריקנט, 3.35.901/00
33.00 טח"י ח' נעמן **
    הנגב, לכיתות ז'-ט' (תרגום לערבית) / ר'
פבריקנט,
3.35.902/00
23.35 טח"י ח' נעמן **
28.00 טח"י הנגב, מדריך למורה / ר' פבריקנט, ח' נעמן 3.35.903/00
32.95 טח"י ההר המרכזי וירושלים, לתלמיד / בני נעמן 3.35.904/00
39.55 טח"י ההר המרכזי וירושלים, מדריך למורה / בני נעמן 3.35.904/01
24.80 טח"י מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה, מדריך למורה 3.35.905/00
3.36 מדעי החברה
25.35 מט"ח בחמישה קולות, ספר לתלמיד / דני רבינוביץ 3.36.001/00
13.95 מט"ח בחמישה קולות, מדריך למורה / דני רבינוביץ 3.36.001/01
17.10 מט"ח בחמישה קולות, קובץ מאמרים / דני רבינוביץ 3.36.002/00
    בחמישה קולות, בחרוזי המסבחה, קלטת וידיאו / 3.36.003/00
76.05 מט"ח דני רבינוביץ
8.40 טח"י ישר ולעניין, א', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית 3.36.901/00
6.85 טח"י ישר ולעניין, ב', תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית 3.36.902/00
    אנו שופטים, תדריך למורה (חדש) / ד' עמית, 3.36.903/00
7.85 טח"י א' סוקולוב
4.95 טח"י כלכלה, תדריך למורה / ד' עמית 3.36.906/00
    אני לא כזה (סובלנות), מדריך / 3.36.907/00
10.70 טח"י א' מזור, ג' דנה, י' זלמנסון, ה' ספרא
3.37 תקשורת וקולנוע
29.15 מט"ח לקרוא עיתון ועוד איך, לכיתות ז'-ח' 3.37.001/00
13.65 מט"ח לקרוא עיתון ועוד איך, מדריך למורה 3.37.001/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
29.60 מעלות לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 3.37.300/00
16.65 מעלות סיפורי מסך / ת"ל 3.37.301/00
12.40 מעלות חופש הביטוי / ת"ל 3.37.302/00
    יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים
קצרים,
3.37.303/01
7.25 מעלות מדריך למורה (ממ') / ת"ל
    ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות, 3.37.304/01
11.35 מעלות מדריך למורה (ממ') / ת"ל
41.75 מט"ח עושים סרט / מיקי כהן 3.37.400/00
149.80 מט"ח צופים ויוצרים, מדריך למורה + 2 קלטות/מיקי
כהן
3.37.400/01
3.41 מתמטיקה וגיאומטריה
    גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א' / 3.41.001/00
51.35 אורי ספר לימוד לחטיבת הביניים / נירה חטיבה
    גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, חלק א', 3.41.001/01
חינם אורי מדריך למורה / נירה חטיבה
14.40 יבנה חשבון לתלמיד, חלק שביעי (לחינוך המיוחד) / ש'
בורק
3.41.009/00
61.25 סברן אלגברה, לכיתות ח'-ט' / מירון טימור* 3.41.010/00
21.90 סברן אלגברה, לכיתות ח'-ט', מדריך למורה / מירון
טימור*
3.41.011/00
100.15 אורט דרכים בהוראת המתמטיקה, מדריך למורה / נעמי
ציזיק
3.41.600/01
  מל"מ/ רואים ועושים גיאומטרייה 3.41.800/00
22.05 מכון ויצמן
  מל"מ/ גיאומטריה ומבחן, מדריך למורה 3.41.801/01
25.80 מכון ויצמן
  מל"מ/ מחשבים וחינוך מתמטי, מדריך למורה 3.41.802/01
42.80 מכון ויצמן
לראות מתמטיקה / מט"ח
15.50 מט"ח המשער הגיאומטרי - משולשים, מדריך למורה 3.41.401/01
    המשער הגיאומטרי 2 - משולשים, קובץ 3.41.401/02
15.40 מט"ח דפי-עבודה לתלמיד
15.50 מט"ח המשער הגיאומטרי -מרובעים, מדריך למורה 3.41.402/01
    המשער הגיאומטרי - מרובעים, קובץ 3.41.402/02
9.90 מט"ח דפי עבודה לתלמיד
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    המשער הגיאומטרי - מעגלים, קובץ דפי 3.41.403/02
9.90 מט"ח עבודה לתלמיד
5.95 מט"ח ממספרים למשתנים, מדריך למורה 3.41.404/01
9.90 מט"ח ממספרים למשתנים, חוברת לתלמיד 3.41.404/02
5.95 מט"ח כללי התאמה, מדריך למורה 3.41.405/01
9.90 מט"ח כללי התאמה, חוברות לתלמיד 3.41.405/02
5.95 מט"ח העמקה במושג הפונקציה, מדריך למורה 3.41.406/01
9.90 מט"ח העמקה במושג הפונקציה, חוברת לתלמיד 3.41.406/02
9.90 מט"ח שאלות מילוליות במשתנה אחד, חוברת לתלמיד 3.41.407/02
5.95 מט"ח פונקציה ריבועית, מדריך למורה 3.41.408/01
9.90 מט"ח פונקציה ריבועית, חוברת לתלמיד 3.41.408/02
5.95 מט"ח לספר ולצייר, מדריך למורה 3.41.409/01
9.90 מט"ח לספר ולצייר, חוברת לתלמיד 3.41.409/02
9.90 מט"ח פונקציה קווית וביטויים תואמים, חוברת לתלמיד 3.41.410/02
5.95 מט"ח השוואה של פונקציות, מדריך למורה 3.41.411/01
9.90 מט"ח השוואות של פונקציות, חוברת לתלמיד 3.41.411/02
9.90 מט"ח פונקציות בשני משתנים, חוברת לתלמיד 3.41.414/02
לרמה א' - הסדרה "פרקי מתמטיקה"
37.55 מכון ויצמן על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.368/00
43.35 מכון ויצמן על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.371/01
33.25 מכון ויצמן על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות **
3.41.371/02
22.80 מכון ויצמן על תבניות וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.371/04
86.85 מכון ויצמן גיאומטרייה, חלק א', מדריך למורה/מל"מ
רחובות
3.41.372/01
48.60 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות ** 3.41.377/00
62.75 מכון ויצמן גיאומטרייה, מהדורה מועשרת / מל"מ רחובות
**
3.41.378/01
13.15 מכון ויצמן הסתברות / מל"מ רחובות ** 3.41.380/00
23.80 מכון ויצמן הסתברות, מדריך למורה / מל"מ רחובות ** 3.41.380/01
לרמה ב' - הסדרה "פרקים נבחרים
במתמטיקה"
30.15 מכון ויצמן על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.381/00
39.10 מכון ויצמן על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.385/01
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
29.40 מכון ויצמן על קבוצות אמת, לכיתה ח' / מל"מ רחובות
**
3.41.385/02
20.65 מכון ויצמן על תבנית וגרף, לכיתה ח' / מל"מ רחובות ** 3.41.385/03
40.35 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות ** 3.41.390/00
41.80 מכון ויצמן פונקציות, מדריך למורה / מל"מ רחובות ** 3.41.390/01
פרקים בהנדסת המישור לרמה ב'
(מתאים גם ללימודים
על-פי הסדרה לרמה א')
19.10 מכון ויצמן חלק א' - משולשים, לכיתה ח' / מל"מ רחובות
**
3.41.391/00
8.10 מכון ויצמן הנדסה 3 - מעגל ודמיון, לכיתה ט' / מל"מ
רחובות **
3.41.395/00
    הנדסה 3 - מעגל ודמיון, מדריך למורה / מל"מ 3.41.396/00
10.40 מכון ויצמן רחובות *
לרמה ג' - הסדרה "הבה נלמד מתמטיקה"
30.65 מכון ויצמן ספר א': על מספרים, לכיתה ז' / מל"מ רחובות
**
3.41.399/00
38.35 מכון ויצמן ספר ב': על תבניות, לכיתה ז' / מל"מ רחובות
**
3.41.400/00
31.30 מכון ויצמן פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות 3.41.400/01
29.00 מכון ויצמן ספר ד': על תבנית וגרף / מל"מ רחובות ** 3.41.408/00
  מל"מ/ על קבוצות אמת, לכיתה ח'** 3.41.409/00
33.05 מכון ויצמן
4.40 מכון ויצמן הנדסה 1 - ממלבן למשולש / מל"מ רחובות ** 3.41.412/00
    הנדסה 1 - ממלבן למשולש, מדריך למורה / 3.41.413/00
42.40 מכון ויצמן מל"מ רחובות *
מתימחשב
  מל"מ/ בעולם הפונקציות, חלק א' 3.41.414/00
13.90 מכון ויצמן
  מל"מ/ פונקציות, רמה א', מדריך למורה 3.41.414/01
69.50 מכון ויצמן
  מל"מ/ מרובעים ושטחים, רמה ב' 3.41.415/00
21.45 מכון ויצמן
  מל"מ/ סטטיסטיקה - משימות חקר 3.41.416/00
31.45 מכון ויצמן
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
  מל"מ/ משולשים בתנועה 3.41.417/00
11.75 מכון ויצמן
חומר העשרה לתלמיד
  מל"מ/ משימות ואתגרים, מדריך למורה 3.41.418/01
43.05 מכון ויצמן
  מל"מ/ משימות ואתגרים, חוברת עבודה 3.41.418/02
53.05 מכון ויצמן
  מל"מ/ משימות, פעילויות העמקה I, מדריך למורה 3.41.419/01
36.25 מכון ויצמן
  מל"מ/ משימות פעילויות העמקה I, חוברת עבודה 3.41.419/02
16.05 מכון ויצמן
  מל"מ/ משימות, פעילויות העמקה II, מדריך למורה
3.41.420/01
44.20 מכון ויצמן
  מל"מ/ משימות, פעילויות העמקה II, חוברת עבודה 3.41.420/02
17.85 מכון ויצמן
חוליות
8.50 מכון ויצמן חוליות: הנדסה א', פנקס לתלמיד / מל"מ
רחובות **
3.41.423/00
    חוליות: הנדסה א', דפי מבחן ל-20 תלמידים
(עם תוספת
3.41.424/00
20.00 מכון ויצמן למורה) / מל"מ רחובות **
8.75 מכון ויצמן חוליות: הנדסה א', מדריך למורה / מל"מ
רחובות **
3.41.425/00
6.75 מכון ויצמן
חוליות: הנדסה ב', פנקס לתלמיד ** 3.41.425/01
6.50 מכון ויצמן חוליות: מספרים ופעולות / מל"מ רחובות ** 3.41.427/00
    חוליות: שברים פשוטים, פנקס לתלמיד / מל"מ
3.41.428/00
7.90 מכון ויצמן רחובות **
    חוליות: שברים פשוטים, מדריך למורה / מל"מ 3.41.429/00
7.45 מכון ויצמן רחובות **
    כנ"ל, דפי מבחן ל-20 תלמידים עם תוספת
למורה /
3.41.430/00
12.70 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
    חוליות: שברים עשרוניים, פנקס לתלמיד /
מל"מ
3.41.431/00
8.30 מכון ויצמן רחובות **
    חוליות: שברים עשרוניים, מדריך למורה /
מל"מ
3.41.432/00
12.35 מכון ויצמן רחובות **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    כנ"ל, דפי מבחן ל-20 תלמידים, עם תוספת
למורה /
3.41.433/00
26.00 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
6.00 מכון ויצמן חוליות: אומדן / מל"מ רחובות ** 3.41.434/00
18.05 מכון ויצמן חוליות: אומדן, מדריך למורה / מל"מ רחובות
**
3.41.435/00
    חוליות: מחשבונים, חלק 1, סדר פעולות /
מל"מ
3.41.436/00
3.05 מכון ויצמן רחובות **
    חוליות: מחשבונים, חלק 1, מדריך למורה /
מל"מ
3.41.437/00
8.00 מכון ויצמן רחובות **
5.50 מכון ויצמן חוליות: מחשבונים, חלק 2, חזקות / מל"מ
רחובות **
3.41.438/00
    חוליות: מחשבונים, חלק 2, מדריך למורה / 3.41.439/00
12.85 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
לומדים מתמטיקה לכיתה הטרוגנית
19.00 27.00 26.20
16.60 מכון ויצמן על מספרים 1, לכיתה ז' 3.41.440/00
22.55 מכון ויצמן על מספרים 2, לכיתה ז' 3.41.441/00
  מכון ויצמן על מספרים 3, לכיתה ז' 3.41.442/00
  מל"מ/ על תבניות 1, לכיתה ז' 3.41.443/00
  מכון ויצמן
  מל"מ/ על תבניות 2, לכיתה ז' 3.41.444/00
  מכון ויצמן
משחקים
מיועדים לכל הרמות
9.70 מכון ויצמן הערך אורך / מל"מ רחובות ** 3.41.459/00
    התאמה, משחק ליחיד ולקבוצה, לכיתה ז' /
מל"מ
3.41.460/00
16.30 מכון ויצמן רחובות **
19.10 מכון ויצמן חסימות / מל"מ רחובות 3.41.461/00
5.05 מכון ויצמן השלם לשלם, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.462/00
5.70 מכון ויצמן חשבץ נא, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.463/00
6.90 מכון ויצמן ראשונים בבית, לכיתה ז' / מל"מ רחובות ** 3.41.464/00
    המירוץ הגדול, משחק לקבוצה, לכיתות ז'-ח' / 3.41.465/00
8.90 מכון ויצמן מל"מ רחובות **ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
10.05 מכון ויצמן המירוץ לאמת, משחק לקבוצה / מל"מ רחובות
**
3.41.466/00
    תבנית וגרף, משחק לקבוצה, לכיתה ט' / מל"מ
3.41.467/00
2.10 מכון ויצמן רחובות **
    מלא את הרשת, משחק לזוג, לכיתות ז'-ט' /
מל"מ
3.41.468/00
5.20 מכון ויצמן רחובות **
11.10 מכון ויצמן חשבונבו, סדרת משחקים בחשבון / מל"מ
רחובות **
3.41.469/00
3.52
מדע וטכנולוגיה לחט"ב
משולש המוחו"ט/ת"ל
13.50 מעלות עולם של אנרגיה, חלק א' / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.300/00
11.85 מעלות עולם של אנרגיה, חלק ב' / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.301/00
9.10 מעלות מערכות אקולוגיות / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.302/00
    מעורבות האדם בטבע, איכות האוויר / ת"ל + 3.52.303/00
21.40 מעלות מל"מ ירושלים
29.95 מעלות עולם של חומר / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.304/00
22.55 מעלות יצורנים, לכיתות ז', ח' / ת"ל 3.52.305/00
    מסע חשיבתי אל הירח, מדריך למורה / ת"ל + 3.52.306/01
12.30 מעלות אולפנה נווה רוחמה
    מסע חשיבתי אל הירח, דפי עבודה / ת"ל + 3.52.306/02
6.75 מעלות אולפנה נווה רוחמה
    מסע חשיבתי אל הירח, תמונות / ת"ל + אולפנה 3.52.307/00
7.40 מעלות נווה רוחמה
פעילויות ממוחשבות נלוות
385.20 רכגולד מה מסתתר בקנקן, גרסה לרשת / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.308/00
64.20 רכגולד מה מסתתר בקנקן, גרסה ליחיד / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.309/00
    עיבוד תוצאות של ניסויים באמצעות גיליון
אלקטרוני
3.52.310/00
22.90 רכגולד EXCEL, לומדה / ת"ל + מל"מ ירושלים
    מסע לעולם החלקיקים, גרסה ליחיד + חוברת /
ת"ל +
3.52.311/00
214.00 ידין עולם מל"מ ירושלים
    מסע לעולם החלקיקים, גרסה ליחיד + חוברת /
ת"ל +
3.52.312/00
53.50 ידין עולם מל"מ ירושלים
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
משולש המוחו"ט/אוניברסיטת ת"א
26.65 רמות בין פרחים ופרפרים / אוניברסיטת ת"א 3.52.313/00
26.65 רמות בראי השמים / אוניברסיטת ת"א 3.52.314/00
משולש המוחו"ט/אורט
42.55 לוני כהן מחר זה לא אותו דבר / אסנת דגן, דב קיפרמן /
אורט
3.52.600/00
    מחר זה לא אותו דבר, מדריך למורה / 3.52.600/01
31.30 לוני כהן אסנת דגן / אורט
42.55 לוני כהן דרך החומר / מירה טנדר, מוטי לייבוביץ/אורט 3.52.601/00
31.30 לוני כהן דרך החומר, מדריך למורה / מירה טנדר / אורט 3.52.601/01
42.55 לוני כהן דבר המערכת / אסנת דגן, דב קיפרמן / אורט 3.52.602/00
    דבר המערכת, מדריך למורה / אסנת דגן, 3.52.602/01
31.30 לוני כהן דב קיפרמן / אורט
42.55 לוני כהן הכול בא על תיכונו / ד"ר דוד מיודוסר / אורט 3.52.603/00
    הכול בא על תיכונו, מדריך למורה / 3.52.603/01
31.30 לוני כהן ד"ר דוד מיודוסר / אורט
3.52
ביולוגיה
לכיתות ז' או ח'
    פרקים ברבייה - רבייה באדם, בבעלי חיים
ובצמחים
3.52.334/00
20.10 מעלות (מיועד גם לכיתה הטרוגנית) / ת"ל **
16.90 מעלות פרקים ברבייה, כרטסת לעבודה עצמית / ת"ל
**
3.52.335/00
7.10 מעלות פרקיים ברבייה, מדריך למורה / ת"ל ** 3.52.336/00
    רביית בעלי חיים, מאגר מידע בסביבת
מולטימדיה /
3.52.337/00
697.30 רכגולד ת"ל - גרסה לרשת
    רביית בעלי חיים, מאגר מידע בסביבת
מולטמידיה,
3.52.337/01
139.40 מעלות גרסה ליחיד
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
לכיתה ח'
    מים חיים - משק המים בגופם של יצורים חיים,
3.52.338/00
17.10 מעלות לכיתה הטרוגנית / ת"ל **
    מים חיים, כרטסת לעבודה עצמית + חוברת
פתרונות
3.52.339/00
44.90 מעלות ת"ל **
4.90 מעלות מים חיים, תשובון, חוברת עבודה / ת"ל ** 3.52.340/00
34.95 מעלות מים חיים, מדריך למורה / ת"ל ** 3.52.341/00
    מאזן מים בצמחים ובאדם, פעילויות מחשב
בגיליון
3.52.341/01
20.75 רכגולד אלקטרוני / ת"ל
    בנק שאלות מבחן, מאזן המים ומאזן החום 3.52.341/02
18.00 רכגולד בגופם של יצורים חיים / ת"ל
לכיתה ט'
40.65 ספרי ת"א
סודות התא, לכיתה ט' / עדי מרקוזה-הס 3.52.001/00
21.40 ספרי ת"א
סודות התא, מדריך למורה / עדי מרקוזה-הס 3.52.001/01
10.60 גסטליט האדם בטבע: אדם ונוף, לתלמיד / מל"ל ** 3.52.342/00
    האדם בטבע: אדם ונוף, מדריך למורה, כולל
פעילויות
3.52.342/01
20.10 גסטליט לתלמיד / מל"ל **
13.95 גסטליט ייחודו של האדם, לתלמיד / מל"ל ** 3.52.344/00
11.85 גסטליט ייחודו של האדם, למורה / מל"ל ** 3.52.345/00
    תורשה, לומדת מחשב (ערכה לביה"ס) / 3.52.347/01
161.10 מל"מ י-ם
ת"ל + מל"מ י-ם
33.05 מל"מ י-ם
פרקים בתורשה / ת"ל + מל"מ י-ם* 3.52.348/00
13.75 מל"מ י-ם
פרקים בתורשה, מדריך למורה / ת"ל + מל"מ
י-ם*
3.52.349/00
29.00 רכגולד בנק שאלות מבחן, תורשה / ת"ל 3.52.349/01
13.95 מעלות פרקים בהזנה / ת"ל* 3.52.349/02
9.55 מעלות פרקים בהזנה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.349/03
20.40 מעלות פרקים בהזנה, כרטסת / ת"ל 3.52.349/04
13.75 רכגולד תזונה מגוונת, פעילויות ממוחשבות / ת"ל 3.52.349/05
41.15 מט"ח חידת התורשה, לכיתה ט' 3.52.400/00
41.15 מט"ח חידת התורשה, מדריך למורה 3.52.400/01
8.50 רכגולד חומרים ותכונותיהם, לכיתה ט' / מל"מ רחובות *
3.52.600/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
49.95 מל"מ י-ם
חשיבה במדע, מדריך למורה / ע' זוהר, י' ויינברג 3.52.800/00
    חשיבה במדע, פעילויות מחשב, מדריך למורה /
3.52.800/01
25.70 מל"מ י-ם ע' זוהר, י' וינברג
לכיתות הטרוגניות
52.45 מעלות אל תוך החומר, לכיתה ז' / ת"ל ** 3.52.300/00
17.65 מעלות חום וטמפרטורה, לכיתה ח' / ת"ל 3.52.301/00
8.80 מעלות חום וטמפרטורה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/00
    בנק שאלות מבחן: החומר, תכונותיו ומבנהו 3.52.302/01
33.50 רכגולד החלקיקי / ת"ל
39.65 מעלות פרקים בחשמל ובכימייה, לכיתה ח' / ת"ל 3.52.302/02
26.30 מעלות פרקים בחשמל ובכימייה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/03
    מסה ומשקל, לתלמיד, כיתה ט' (כולל הנחיות
למורה)
3.52.303/00
7.05 מעלות ת"ל **
22.60 מעלות האנרגיה בגלגוליה, לתלמיד, כיתה ט' / ת"ל ** 3.52.304/00
25.90 רכגולד האנרגיה בגלגוליה, מדריך למורה / ת"ל ** 3.52.304/01
17.55 רכגולד בנק שאלות מבחן, אנרגיה / ת"ל 3.52.304/02
    בנק שאלות מבחן, החומר, תכונותיו ומבנהו 3.52.304/03
33.50 רכגולד החלקיקי / ת"ל
20.55 מעלות אנרגיה, חלק א', לתלמיד / ת"ל ** 3.52.304/04
23.95 רכגולד חם-קר, לומדה / ת"ל 3.52.304/05
17.80 מעלות חשמל ואנרגיה, לתלמיד, כיתה ט' / מל"מ
רחובות **
3.52.305/00
9.45 מעלות חשמל ואנרגיה, חוברת עבודה / מל"מ רחובות
**
3.52.306/00
    חשמל ואנרגיה, מדריך למורה, מהדורה חדשה *
3.52.307/00
64.30 מכון ויצמן ומורחבת / מל"מ רחובות **
    "משוב" - חשמל ואנרגיה (לכיתה הטרוגנית),
שאלות /
3.52.309/00
11.95 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
    "משוב" - חשמל ואנרגיה, תשובה, אריזה
לתלמיד
3.52.310/00
13.15 מכון ויצמן אחד / מל"מ רחובות **
    ניסויים פשוטים בפיזיקה, מתאים גם לחוברת
עבודה /
3.52.312/00
23.65 רמות מל"מ ת"א **
    מן היסודות אל התרכובות, חוברת לתלמיד
כיתה ח' /
3.52.314/00
10.45 מכון ויצמן מל"מ רחובות **
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    מן היסודות אל התרכובות, כרטיסי זיהוי לכל
תלמיד /
3.52.315/00
5.60 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    מן היסודות אל התרכובות, כרטיסי זיהוי
(ריקים),
3.52.317/00
15.05 מכון ויצמן
פנקס ל-15 תלמידים / מל"מ רחובות **
    מן היסודות אל התרכובות, דפי הנחיה למורה / 3.52.319/00
22.20 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    מן היסודות אל התרכובות, מן ההוראה אל
ההערכה /
3.52.320/00
7.40 מכון ויצמן
מל"מ רחובות **
    כימייה וחשמל, סדרת שקופיות, כוללת חוברת
שאלון
3.52.322/00
207.75 מא"ה לתלמיד, לכיתה / ת"ל **
3.55
כימייה
43.55 מל"מ י-ם
חומרים כימיים בבית ובסביבה, לחנוך מיוחד /
בר, דגן
3.55.800/00
3.57
לימודי הסביבה וחקלאות
12.70 מעלות נגדל צמחים, לכיתה ז' / ת"ל ** 3.57.315/00
    תכנון סביבתי, קרקע אחת, צרכים רבים
לכיתות
3.57.316/01
16.05 רכגולד ט'-י"ב / ת"ל
11.65 מעלות פרחי קטיף / ת"ל 3.57.320/00
    מחוץ לחדר הכיתה, לחינוך מיוחד / בר, דגן, 3.57.800/00
89.35 מל"מ י-ם בן חור, ליבני
3.61
אנגלית
    DESTINATION ENGLISH / R. BARATZ* 3.61.007/00
39.35 קרנרמן לכיתה ט'
    FRIENDS ACROSS THE SEA, PART 1 /
SH. POSTOL*
3.61.008/00
43.05 המחברת לכיתה ח' (ממ' וממ"ד)
    FRIENDS ACROSS THE SEA / SH.
POSTOL*
3.61.009/01
26.25 המחברת מדריך למורה
    WE ARE THE WORLD, PART 1 / SH.
POSTOL*
3.61.011/00
41.30 המחברת
לכיתה ט' (ממ' וממ"ד)


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999