6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לכיתות ז'-ט' (חלק 3)
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    THE TELEM STREET GANG / SH.
POSTOL*
3.61.022/00
38.05 המחברת (ממ' וממ"ד) לכיתה ז' (מהדורה מחודשת
ומתוקנת)
 
    GRAMMAR FOR THE 7TH GRADE,
WORKBOOK /**
3.61.023/00
35.60 אריק כהן ש' בין, מ' דרי  
35.60 אריק כהן GRAMMAR FOR THE 8TH GRADE,
WORKBOOK/ **
3.61.025/00
    TRAVEL THROUGH ENGLISH /* 3.61.040/00
40.80 אריק כהן ש' דיוויס, ק' דיקשטיין  
    TRAVEL THROUGH ENGLISH /* 3.61.040/01
    ש' דיוויס, ק' דיקשטיין  
חינם אריק כהן מדריך למורה  
    TRAVEL THROUGH ENGLISH /* 3.61.040/02
    ש' דיוויס, ק' דיקשטיין  
34.10 אריק כהן חוברת עבודה  
    TRAVEL THROUGH ENGLISH /* 3.61.040/04
    ש' דיוויס, ק' דיקשטיין  
7.15 אריק כהן מדריך למורה לחוברת עבודה  
    *פ' פרידלנדר NETWORK / 3.61.044/00
40.45 אריק כהן לכיתה ט'  
    *פ' פרידלנדר NETWORK / 3.61.044/01
חינם אריק כהן מדריך למורה  
    *ק' הלסברג NETWORK / 3.61.044/02
40.45 אריק כהן חוברת עבודה  
    קלטת *פ' פרידלנדר 3.61.044/03
18.00 אריק כהן NETWORK/  
    *ק' הלסברג NETWORK / 3.61.044/04
חינם אריק כהן מדריך למורה לחוברת עבודה  
    FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
SHAHAR*
3.61.046/00
52.65 מפ' אונ' לכיתה ז'  
    FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
SHAHAR*
3.61.046/01
19.75 מפ' אונ' מדריך למורה  
    FIVE IN ACTION / L. BELLELI, S. BEN
SHAHAR*
3.61.046/03
17.90 מפ' אונ' קלטת  
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    TIME OUT / R. GREEN 3.61.047/00
52.65 מפ' אונ'
לכיתה ט'  
    TIME OUT / R. GREEN 3.61.047/01
15.80 מפ' אונ'
מדריך למורה  
    TIME OUT / R. GREEN 3.61.047/03
17.90 מפ' אונ'
קלטת  
    TAKE THE LEAD / Z.
LARON, A. ABARBANEL
3.61.048/00
45.95 אריק
כהן
לכיתה ז'  
    TAKE THE LEAD / Z.
LARON, A. ABARBANEL
3.61.048/01
חינם אריק
כהן
מדריך למורה  
    TAKE THE LEAD / Z.
LARON, A. ABARBANEL
3.61.048/03
17.90 אריק
כהן
קלטת  
    SEVEN AND UP / D.
LURIA, I. PE'ER
3.61.049/00
45.60 אריק
כהן
לכיתות ז'-ח'  
    SEVEN AND UP / D.
LURIA, I. PE'ER
3.61.049/01
חינם אריק
כהן
מדריך למורה  
    SEVEN AND UP / D.
LURIA, I. PE'ER
3.61.049/03
17.90 אריק
כהן
קלטת  
    . GOING PLACES ,A. SOTTO J. OHANA 3.61.050/00
43.70 אריק
כהן
לכיתה ט' (לתלמידים חלשים)  
    . GOING PLACES ,A. SOTTO J. OHANA 3.61.050/01
חינם אריק
כהן
מדריך למורה  
    . GOING PLACES ,A. SOTTO J. OHANA 3.61.050/03
17.90 אריק
כהן
קלטת  
    MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/00
57.65 אריק
כהן
לכיתה ח'  
    MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/01
חינם אריק
כהן
מדריך למורה  
    MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/03
17.90 אריק
כהן
קלטת  
37.75 אריק
כהן
MOSAIC, WORKBOOK /
S. DAVIS
3.61.051/02
    MOVING ON / SH.
POSTOL
3.61.052/00
41.90 מפ' אונ'
לכיתה ח'  
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/01
16.75 מפ' אונ' מדריך למורה  
    MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/02
27.90 מפ' אונ' חוברת עבודה  
    MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/03
16.75 מפ' אונ' קלטת  
    MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/04
27.90 מפ' אונ' מדריך למורה לחוברת עבודה  
    מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור GO FOR IT /
3.61.053/00
57.50 אריק כהן לכיתה ז'  
    מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור GO FOR IT /
3.61.053/01
55.35 אריק כהן מדריך למורה  
    מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור GO FOR IT /
3.61.053/02
31.15 אריק כהן חוברת עבודה  
    מרסל דרי, אנדרו רייט, פני אור GO FOR IT /
3.61.053/03
17.90 אריק כהן קלטת  
    אנדרו רייט, פני אור GO FOR IT / 3.61.053/04
23.85 אריק כהן כרטיסי קריאה  
    מרסל דרי, פני אור GO FOR IT / 3.61.053/05
40.20 אריק כהן חוברת עבודה (לתלמידים חלשים)  
    מרסל דרי, פני אור GO FOR IT / 3.61.053/06
40.20 אריק כהן מדריך למורה לחוברת עבודה  
    מרסל דרי, פני אור GO FOR IT / 3.61.053/07
8.95 אריק כהן מילון  
    ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא A NEW LEAF /
3.61.054/00
47.75 מפ' אונ' לכיתה ט'  
    ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא A NEW LEAF /
3.61.054/01
14.30 מפ' אונ' מדריך למורה  
    א' פאר, ד' לוריא WHAT'S UP?/ 3.61.055/00
46.95 אריק כהן לכיתות ז'-ח'  
    א' פאר, ד' לוריא WHAT'S UP?/ 3.61.055/01
36.85 אריק כהן מדריך למורה  ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    א' פאר, ד' לוריא WHAT'S UP?/ 3.61.055/03
22.90 אריק
כהן
קלטת
    סוזן מלץ SPRINGBOARD / 3.61.056/00
42.80 מפ' אונ' לימוד לכיתה ז'
    סוזן מלץ SPRINGBOARD / 3.61.056/01
21.40 מפ' אונ' מדריך למורה
    סוזן מלץ SPRINGBOARD / 3.61.056/02
30.50 מפ' אונ' חוברת עבודה
    סוזן מלץ SPRINGBOARD / 3.61.056/03
37.45 מפ' אונ' קלטת
50.30 מפ' אונ' ספר לימוד לכיתה ח' א' רוס /
SPECTRUM
3.61.057/00
21.40 מדריך למורה א' רוס /
SPECTRUM
מפ' אונ' 3.61.057/01
28.90 חוברת עבודה א' רוס /
SPECTRUM
מפ' אונ' 3.61.057/02
21.40 קלטת א' רוס /
SPECTRUM
מפ' אונ' 3.61.057/03
55.10 אריק
כהן
אולין עזרא, סו-קרמן / FLYING COLON 3.61.058/00
33.70 אריק כהן מדריך למורה אולין עזרא, סו-קרמן/
FLYING COLON
3.61.058/01
33.15 חוברת עבודה אולין עזרא, סו-קרמן/
FLYING COLON
אריק כהן 3.61.058/02
21.40 קלטת אולין עזרא,סו-קרמן/
FLYING COLON
אריק כהן 3.61.058/03
52.45 מפ' אונ' אנה לואיז ברגר / RAINBOW 3.61.059/00
16.05 RAINBOW מדריך למורה אנה לואיז ברגר אנה מפ' אונ' 3.61.059/01
31.85 חוברת עבודה
אנה לואיז ברגר אנה
RAINBOW
מפ' אונ' 3.61.059/02
21.40 קלטת
אנה לואיז ברגר אנה
RAINBOW
מפ' אונ' 3.61.059/03
19.25 מט"ח ת"ל / DOLPHINS 3.61.400/00
5.75 מט"ח מדריך למורה / DOLPHINS 3.61.400/01
    SIGNAL C.Q., WORKBOOK / 3.61.934/02
17.90 טח"י צ' בן שחר, ש' אקשטיין, ק' רייס

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
47.80 ** ר' קינן, ד' בן מאיר SIGNAL C.Q., / 3.61.934/03
9.15 טח"י קלטת
    SUCCEEDING AT READING WITH
SIGNAL C.Q. /
3.61.935/00
    ר' קינן, ד' בן מאיר
15.85 טח"י חוברת עבודה למתקשים בקריאה בכיתה ז'
    SUCCEEDING AT READING WITH
SINGAL C.Q./
3.61.935/01
    שרון עזריה, אירית רוגובין
55.85 טח"י מדריך למורה
    SUCCEEDING AT READING WITH
SINGAL C.Q.
3.61.935/03
8.35 טח"י קלטת למתקשים בקריאה בכיתה ז'
    ד' בן מאיר, ג' סגל RADIO FEVER / 3.61.936/00
45.35 טח"י לכיתה ח'
    ד' בן מאיר, ש' עזריה, ע' רוגובין RADIO FEVER
/
3.61.936/01
29.85 טח"י מדריך למורה
    ד' בן מאיר, ג' סגל RADIO FEVER / 3.61.936/02
26.25 טח"י חוברת עבודה
    ד' בן מאיר, ג' סגל RADIO FEVER / 3.61.936/03
19.15 טח"י 2 קלטות אודיו
71.60 טח"י 2 קלטות וידיאו
RADIO FEVER
3.61.936/05
51.35 טח"י ספר לתלמיד לסדרה
TAKE FIVE
3.61.937/00
21.40 טח"י קלטת שמע לסדרה TAKE FIVE 3.61.937/03
3.62 ערבית

32.10 ספ' מעריב דבר ערבית / מ' פיאמנטה ** 3.62.003/00
17.50 מהות ערבית מדוברת א' / י' בן זאב* 3.62.006/00
34.40 יבנה מדארג', חלק ב' / מ' עינת* 3.62.011/00
21.00 יבנה ערבית לשנה ב' / מ' דנה ** 3.62.013/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
95.90 אונ' פתו' 12 סרטי רשם-קול / י' אופיר* 3.62.021/00
23.80 מט"ח "יחדיו", ספר א' 3.62.027/00
14.30 מט"ח "יחדיו", חוברת עבודה, א' 3.62.028/00
6.35 מט"ח "יחדיו", מן המזרח, א' / מט"ח 3.62.029/00
22.25 מט"ח "יחדיו", מדריך למורה, א' 3.62.030/00
76.20 מט"ח "יחדיו", מארז כרטיסיות (244) 3.62.031/00
15.85 מט"ח "יחדיו", מארז אותיות 3.62.032/00
18.90 מט"ח "יחדיו", מארז קלטות 3.62.033/00
14.30 מט"ח "יחדיו", מארז כרזות (2) 3.62.034/00
11.65 מט"ח "יחדיו", ספר ב' 3.62.035/00
18.65 מט"ח "יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה א'-ג' 3.62.035/02
12.85 מט"ח "יחדיו", ספר ב', חוברת עבודה ד'-ה' 3.62.035/03
126.95 מט"ח "יחדיו", מארז משחקים לחוברת ב', לכיתה 3.62.035/04
14.15 מט"ח "יחדיו", המוסיקה הערבית, חוברת 3.62.036/00
3.70 מט"ח "יחדיו", דפי עזר לשילוב התלמיד בתכנית 3.62.036/01
12.25 מט"ח "יחדיו", תרגילי חיזוק להפעלה בכיתה הטרוגנית 3.62.036/02
    "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר א',
3.62.300/00
41.35 מעלות לכיתה ז' / ת"ל **
    "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ב', 3.62.301/00
40.30 מעלות לכיתה ח' / ת"ל
    "אל ערביה", ערבית לבית הספר העברי - ספר ג', 3.62.302/00
30.80 מעלות לכיתה ט' / ת"ל
26.25 מט"ח "יחדיו", ספר ג' 3.62.400/00
50.10 מט"ח "יחדיו", ספר ג', מארז הפעלות מקדימות 3.62.400/02
50.10 מט"ח "יחדיו", ספר ג', קלטת 3.62.400/03
3.63
צרפתית
    GRAMMAIRE ET CONSTRUCTION
3.63.001/00
11.70 המחברת DE PHRASES, 1 / GABBAY**
62.25 HACHETTE METHODE ORANGE 2 /
REBOULLET **
3.63.002/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    METHODE ORANGE 2 /
REBOULLET **
3.63.003/00
31.10 HACHETTE חוברת עבודה
    EN AVANT LA MUSIQUE 1 - SERIE 3.63.005/00
  CLE INTER VERTE / BLANC, CARTIER,
LEDERLIN **
48.00 NATIONAL לכיתות ז'-ח'
    EN AVANT LA MUSIQUE 1 - SERIE 3.63.006/00
  CLE INTER VERTE / BLANC, CARTIER,
LEDERLIN **
49.40 NATIONAL מדריך למורה
    ALLO FRANCE 1 / BOUIX - LEEMAN,
SOULIE **
3.63.007/00
65.85 LAROUSSE לכיתות ז'-ח'
    ALLO FRANCE 1 / BOUIX - LEEMAN,
SOULIE**
3.63.008/00
71.35 LAROUSSE מדריך למורה
    ALLO FRANCE 1 / BOUIX
- LEEMAN,
3.63.009/00
    CALLIABETSOU **
36.60 LAROUSSE חוברת תרגילים
  CLE INTER PILE OU FACE 1 -
,METHODE DE ,FRANCAIS
PROFESSEUR /JEANNE VASSAL
3.63.010/00
49.15 NATIONAL ספר לתלמיד
    PILE OU FACE 1 - SERIE
VERTE, LIVRE DU
3.63.010/01
49.15 NATIONAL מדריך למורה
    PILE OU FACE 1 -
SERIE VERTE,
CAHIER
3.63.010/02
  CLE INTER D'EXERCICES/ NO. 1
15.05 NATIONAL חוברת תרגילים
    PILE OU FACE 1 -
SERIE VERTE,
CAHIER
3.63.010/03
    D'EXERCICES NO. 2
/ EDITH BLINDER
22.45 NATIONAL חוברת תרגיליםההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    PILE OU FACE 1- SERIE VERTE 1,
CAHEIR
3.63.010/04
    D'EXERCICES NO. 3 / EDITH
BLINDER,
  CLE INTER JEANNE VASSAL
24.60 NATIONAL חוברת עבודה לחטיבת הביניים
    PILE OU FACE 2 - METHODE DE
FRANCAIS -
3.63.011/00
  CLE INTER SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
50.30 NATIONAL ספר לתלמיד
    PILE OU FACE 2 - SERIE VERTE,
LIVRE DU
3.63.011/01
    PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
CLE INTER
50.30 NATIONAL מדריך למורה
    PILE OU FACE 3 - METHODE DE
FRANCAIS -
3.63.012/00
  CLE INTER SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
51.35 NATIONAL ספר לתלמיד
    PILE OU FACE 3 - SERIE VERTE,
LIVRE DU
3.63.012/01
  CLE INTER PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
51.35 NATIONAL מדריך למורה
    FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE
DE
3.63.013/00
    FRANCAIS /
    G. CAPELLE, M. COURELLI, N.
GIDON
63.15 HACHETTE ספר לתלמיד
    FREQUENCE JEUNES 1 - GUIDE DE
PROFESSEUR /
3.63.013/01
    G. CAPELLE, N. GIDON
90.50 HACHETTE מדריך למורה
    FREQUENCE JEUNES 1 - CAHIER
D'EXERCICES /
3.63.013/02
    G. CAPELLE, N. GIDON
34.65 HACHETTE חוברת תרגילים
    FREQUENCE JEUNES 2 - METHODE
DE
3.63.014/00
    FRANCAIS /
63.70 ספר לתלמיד
G. CAPELLE, M. COVOLLI, N.
GIDON HACHETTE
    FREQUENCE JEUNES 2 - GUIDE DE
PROFESSEUR /
3.63.014/01
    G. CAPELLE, N. GIDON
90.50 HACHETTE מדריך למורה
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    FREQUENCE JEUNES 2 - CAHIER
D'EXERCIES /
3.63.014/02
    G. CAPELLE, N. GIDON
39.10 HACHETTE חוברת תרגילים
    FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE
DE
3.63.015/00
    FRANCAIS /
    G. CAPELLE, M. COVOLLI, N.
GIDON
70.40 HACHETTE ספר לתלמיד
    FREQUENCE JEUNES 3 - GUIDE DE
PROFESSEUR /
3.63.015/01
    G. CAPELLE, N. GIDON
93.85 HACHETTE מדריך למורה
    FREQUENCE JEUNES 3 - CAHIER
D'EXERCICES /
3.63.015/02
    G. CAPELLE, N. GIDON
41.35 HACHETTE חוברת תרגילים
3.64 צ'רקסים
    פרקים במורשת הצ'רקסית האדיגה, לחטיה"ב/ 3.64.001/00
38.25 המחבר א' שאבסו*
    פרקים במורשת הצ'רקסית האדיגה, מדריך
למורה/
3.64.002/00
חינם המחבר א' שאבסו*
3.71 אמנות
52.65 המפ"ה בתי כנסת עתיקים, סדרת שקופיות / זאב רדובן
**
3.71.302/00
75.10 המפ"ה אמנות בזכוכית ובאבן, סדרת שקופיות ** 3.71.303/01
    עמידה יהודית בשואה, יחידת לימוד באמנות, 3.71.304/00
15.55 רכגולד מדריך למורה / ת"ל **
47.55 המפ"ה עמידה יהודית בשואה, סדרת שקופיות ** 3.71.304/01
    אדום, כחול, צהוב, מדריך למורה לאמנות בחינוך 3.71.305/00
9.05 מעלות המיוחד / ת"ל **
    אמנות יהודית בימי הביניים, חוברת וסדרת
שקופיות /
3.71.306/00
37.55 המפ"ה ת"ל + המפ"ה **
35.35 מעלות עיצוב בתי כנסת - אמנות וסמל / ת"ל ** 3.71.307/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
87.60 המפ"ה עיצוב בתי כנסת - אמנות וסמל, שקופיות / ת"ל **
3.71.307/01
21.60 מעלות ירושלים, בנייה ואבן: כיפות במבנים ובתי מדרון /
ת"ל
3.71.308/00
3.74 טכנולוגיה
9.60 רכגולד סרטוט ביד חופשית, לתלמיד בכיתות ז'-ח' /
ת"ל **
3.74.300/00
    עיצוב מוצרים: עץ, מתכת ופרספקס, לתלמיד 3.74.301/00
16.95 רכגולד בכיתות ה'-ח' / ת"ל **
36.80 ספ' מעריב שזירת פרחים / א' שומרוני ** 3.74.302/00
48.05 מל"מ י-ם יתד ואופן, לחינוך מיוחד, מדריך למורה/בר,
מרכוס
3.74.800/01
29.00 מל"מ י-ם יתד ואופן, לחינוך מיוחד, חוברת עבודה/בר,
מרכוס
3.74.800/02
3.77 בריאות וחינוך לתזונה
11.05 מעלות דרך הגב / ת"ל 3.77.300/00
    המזון בעידן טכנולוגי, שינויים במזון במהלך 3.77.301/00
35.55 מעלות עיבודו / ת"ל
3.79 נושאים מיוחדים
פיתוח כישורי התמודדות - "בכוחות עצמי"
מיועד לכיתות ז'-ט' ממ', לחינוך יסודי, חטיה"ב
טכנולוגי, מיוחד וט"ט) / מט"ח
9.50 מט"ח המראה שלי, חוברת לתלמיד 3.79.001/01
18.65 מט"ח המראה שלי, מדריך למורה 3.79.001/02
36.85 מט"ח המראה שלי, מארז נלווה 3.79.001/03
9.50 מט"ח לחיות עם רגש, חוברת לתלמיד 3.79.001/04
18.65 מט"ח לחיות עם רגש, מדריך למורה 3.79.001/05
57.55 מט"ח לחיות עם רגש, מארז נלווה 3.79.001/06
9.50 מט"ח לדעת להחליט, חוברת לתלמיד 3.79.001/07
18.65 מט"ח לדעת להחליט, מדריך למורה 3.79.001/08
34.30 מט"ח לדעת להחליט, מארז נלווה 3.79.001/09
9.50 מט"ח להתמודד, חוברת לתלמיד 3.79.001/10
18.65 מט"ח להתמודד, מדריך למורה 3.79.001/11
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.50 מט"ח אני ואחרים, חוברת לתלמיד 3.79.001/12
18.65 מט"ח אני ואחרים, מדריך למורה 3.79.001/13
9.50 מט"ח לתכנן, חוברת לתלמיד 3.79.001/14
18.65 מט"ח לתכנן, מדריך למורה 3.79.001/15
41.05 מט"ח לתכנן, מארז נלווה 3.79.001/16
9.50 מט"ח מה שיש בי, חוברת לתלמיד 3.79.001/17
18.65 מט"ח מה שיש בי, מדריך למורה 3.79.001/18
41.05 מט"ח מה שיש בי, מארז נלווה 3.79.001/19
9.50 מט"ח כללי המשחק, חוברת לתלמיד 3.79.001/20
18.65 מט"ח כללי המשחק, מדריך למורה 3.79.001/21
18.65 מט"ח כללי המשחק, מארז נלווה 3.79.001/22
9.50 מט"ח להיות בוגר, חוברת לתלמיד 3.79.001/23
18.65 מט"ח להיות בוגר, מדריך למורה 3.79.001/24
31.85 מט"ח להיות בוגר, מארז נלווה 3.79.001/25
9.50 מט"ח לקראת שינוי, חוברת לתלמיד 3.79.001/26
18.75 מט"ח לקראת שינוי, מדריך למורה 3.79.001/27
9.80 מט"ח לבחור מסגרת, חוברת לתלמיד 3.79.001/28
18.65 מט"ח לבחור מסגרת, מדריך למורה 3.79.001/29
9.50 מט"ח בכוחות עצמי: לשווק עצמי, ספר לתלמיד 3.79.001/30
16.70 מט"ח בכוחות עצמי: לשווק עצמי, מדריך למורה 3.79.002/31
11.35 רכגולד ושבו בנים לגבולם, למורה / ת"ל ** 3.79.300/00
21.85 מעלות ירושלים - שכינה ושכנות, לכיתות ז'-ט' / ת"ל 3.79.301/00
    ירושלים, העיר שנוגנה לה יחדיו, יצירות המלחין 3.79.302/00
13.50 המפ"ה צבי אבני, מאמר + קלטת / מט"ח
    שונות ושוויון, בהתמודדות עם הטרוגניות 3.79.303/00
13.10 רכגולד באוכלוסיית תלמידים בחטה"ב, למורה / ת"ל


קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999