6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס לתלמידים עולים
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט
(נט)6.3‎-6

5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
האגף לתכניות לימודים
22.30 מעלות בואו נלמד עברית, חלק א' (ממ' וממ"ד) / ת"ל * 5.24.384/00
10.90 מעלות בואו נלמד עברית, א', למורה (מהדורה חדשה) /
ת"ל
5.24.384/01
    בואו נלמד עברית, ב' (ממ' וממ"ד), מהדורה חדשה
/
5.24.384/02
23.85 מעלות ת"ל
11.55 מעלות לקראת שיעור, לכיתות ב'-ו' / ת"ל 5.24.384/03
13.15 מעלות שערים למקצועות הלימוד, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל 5.24.384/05
7.75 מעלות בואו נלמד אלף-בית (ממ' וממ"ד) / ת"ל * 5.24.385/00
4.00 מעלות חוברת גישור במקרא, לכיתות ז'-ט' (ממ') / ת"ל * 5.24.386/00
4.80 מעלות בראשית, חוברת עזר לבי"ס על-יסודי / ת"ל * 5.24.387/00
5.20 מעלות שמות - חוקים / ת"ל * 5.24.387/01
6.00 מעלות נביאים ראשונים / ת"ל* 5.24.387/02
5.60 מעלות נביאים אחרונים / ת"ל * 5.24.387/03
8.15 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתות ו'-ח' / ת"ל * 5.24.387/04
7.20 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתה ט' / ת"ל 5.24.387/05
    מתפוצה למדינה, פרקים בהיסטוריה של עם ישראל
5.24.388/00
9.60 מעלות מדינת ישראל (1881‎-1951) / ת"ל *
    המשטר הפוליטי במדינת ישראל, לבי"ס 5.24.389/00
5.95 מעלות על יסודי / ת"ל*
7.55 מעלות מונחון עברי-רוסי בביולוגיה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל * 5.24.390/00
    מונחון עברי-רוסי-אנגלי בפיסיקה, לכיתות י'-י"ב / 5.24.391/00
6.65 מעלות ת"ל *
    מונחון עברי-רוסי-אנגלי בכימייה, לכיתות י'-י"ב / 5.24.392/00
4.95 מעלות ת"ל*
4.30 מעלות מונחון בפיסיקה-כימייה, לכיתות ז'-ט' / ת"ל * 5.24.393/00
    מונחים ביהדות, עברית-רוסית, אמהרית, 5.24.394/00
6.75 מעלות לכיתות א'-י"ב / ת"ל *
6.10 מעלות מונחון עברי-רוסי בגיאוגרפיה, לכיתות ה'-ט' / ת"ל
*
5.24.395/00
5.20 מעלות מונחון עברי-רוסי באזרחות, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל * 5.24.396/00
4.45 מעלות מונחון עברי-רוסי בהיסטוריה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל
*
5.24.397/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    מילון עברי-רוסי-אנגלי למונחים במתמטיקה / 5.24.398/01
11.95 מעלות ת"ל + הטכניון *
17.85 מט"ח הכול חדש, ספר א', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל *
5.24.399/00
24.35 מט"ח הכול חדש, ספר ב', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל * 5.24.400/00
17.15 מט"ח הכול חדש, ספר ג' לכיתות ד'-ו' / מט"ח + ת"ל 5.24.401/00
21.70 מט"ח עוברים לעברית, א' / מט"ח + ת"ל 5.24.402/00
23.45 מט"ח עוברים לעברית, ב' / מט"ח + ת"ל 5.24.403/00
9.60 מט"ח עוברים לעברית, א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח 5.24.404/00
32.10 מט"ח עוברים לעברית, א', ספר + קלטת / ת"ל + מט"ח 5.24.405/00
15.25 גשר תולדות עמנו, ב' / ש' שביט ** 5.31.020/00
20.40 גשר תולדות עמנו, ג' / ב' אביבי, ג' פרסקי ** 5.31.021/00
20.40 גשר תולדות עמנו, ה' / ב' אביבי, ג' פרסקי ** 5.31.022/00

קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999