6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט (חלק 1)
(נט)6.3‎-6

9. ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.23 לשון וספרות
    אשנב לספרות, מקראה לביה"ס הדתי, מהדורה 9.23.314/00
33.70 מעלות חדשה / ת"ל
    אשנב לסיפור הקצר, מדריך להוראת הסיפור
הקצר
9.23.316/00
22.65 רכגולד הלועזי / ת"ל *
37.00 רמות "לאורך השורות" (מקראה), ממ' / ת"ל + נט"ע * 9.24.300/01
37.00 רמות "לאורך השורות", מדריך למורה / נט"ע * 9.24.301/01
    "לאורך השורות", חלק ב' (מקראה), ממ' / 9.24.302/01
35.65 רמות ת"ל + נט"ע *
    "לאורך השורות", חלק ב', מדריך למורה מס' 2 / 9.24.303/01
37.15 רמות ת"ל + נט"ע *
37.15 רמות "לאורך השורות", מדריך למורה מס' 3 / ת"ל +
נט"ע *
9.24.303/02
28.80 מעלות קריאת קיץ, מקראה / ת"ל * 9.24.303/03
5.10 מעלות פרקים במדע לעם / ת"ל + צה"ל * 9.24.304/01
44.20 רכגולד שעת לשון, 32 נושאי לימוד לשיעור לשון / ת"ל * 9.24.304/03
    במבט שני - פרקים בהבנת הנקרא לתלמיד,
לביה"ס
9.24.304/04
24.50 מעלות המקצועי הכללי והדתי (מהדורה חדשה) / ת"ל *
    "לקרוא" קריקטורה, בעקבות הציורים בספר 9.24.304/05
24.60 מעלות "שעת מבחן" / ת"ל
    שעת מבחן, תלמידים משיבים לשאלות, 9.24.304/06
13.85 מעלות מדריך למורה / ת"ל
9.24
אזרחות
20.05 מעלות המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב, מסמ"ר-מסמ"ם /
ת"ל
9.24.305/00
9.31
ספרי לימוד במקצועות שונים בבתי-ספר טכניים

    העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1880‎-1939,
9.31.021/00
35.20 מר' שז"ר לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן, *
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1880‎-1939,
9.31.021/01
8.30 מר' שז"ר מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן *
    העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1919‎-1977,
9.31.022/00
59.05 מר' שז"ר חלק ב', לחטה"ע (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורון *
    העם היהודי, ארץ ישראל ומדינת ישראל,
1919‎-1977,
9.31.022/01
7.65 מר' שז"ר מדריך למורה (ממ' וממ"ד) / אביגיל אורן *
21.20 אור עם קבוצות / ר"ג יונג** 9.41.021/01
9.41
מתמטיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /
מל"מ הטכניון
20.10 מעלות ראייה מרחבית * 9.41.300/01
15.45 מעלות ראייה מרחבית, מדריך למורה * 9.41.301/01
18.60 מעלות תיאורים גרפיים * 9.41.302/01
15.45 מעלות תיאורים גרפיים, מדריך למורה * 9.41.303/01
18.60 מעלות טריגונומטרייה - הטנגנס * 9.41.304/01
15.45 מעלות טריגונומטרייה - הטנגנס, מדריך למורה * 9.41.305/01
18.60 מעלות טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס * 9.41.306/01
15.45 מעלות טריגונומטרייה - סינוס, קוסינוס, מדריך למורה * 9.41.307/01
18.60 מעלות גיאומטרייה - שטח ושטח פנים * 9.41.308/01
15.45 מעלות גיאומטרייה - שטח ושטח פנים, מדריך למורה * 9.41.309/01
18.60 מעלות חישובים מקורבים * 9.41.310/01
15.45 מעלות חישובים מקורבים, מדריך למורה * 9.41.311/02
18.60 מעלות יחס ופרופורציה * 9.41.312/01
15.45 מעלות יחס ופרופורציה, מדריך למורה * 9.41.313/01
18.60 מעלות כספומטיקה * 9.41.314/01
92.80 מעלות כספומטיקה, מדריך למורה (כולל דיסקט יב"מ) * 9.41.315/01
18.60 מעלות תבניות ומשוואות * 9.41.316/01
15.45 מעלות תבניות ומשוואות, מדריך למורה * 9.41.317/01
18.60 מעלות פונקציה ממעלה 1 * 9.41.318/01
15.45 מעלות פונקציה ממעלה 1, מדריך למורה * 9.41.319/01
18.60 מעלות פונקציה ממעלה 2 9.41.321/02
15.45 מעלות פונקציה ממעלה 2, מדריך למורה 9.41.321/03
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.60 מעלות סדרות וטורים 9.41.321/04
15.45 מעלות סדרות וטורים, מדריך למורה 9.41.321/05
18.60 מעלות בחירות 9.41.321/06
14.85 מעלות בחירות, מדריך למורה 9.41.321/07
18.60 מעלות הסקה ממשפט תנאי 9.41.321/08
15.45 מעלות הסקה ממשפט תנאי, מדריך למורה 9.41.321/09
18.60 מעלות גיאומטרייה: נפחן של מנסרות 9.41.321/10
15.45 מעלות גיאומטרייה: נפחן של מנסרות, מדריך למורה 9.41.321/11
ערכות לימוד להפעלה כיתתית
18.60 מעלות בעיות לוגיות, מארז לכיתה 9.41.322/01
18.60 מעלות משחקי חשיבה, מארז לכיתה 9.41.323/01
18.60 מעלות חישובים בע"פ, 4 ערכות קלפים, לכיתה 9.41.323/02
18.60 מעלות יישומי מתמטיקה 9.41.323/03
18.60 מעלות משחק בינגו 9.41.323/04
מתמטיקה 3 יחידות לימוד / מכון ויצמן
27.00 מכון ויצמן מסלולים, שטחים והיקפים, מדריך למורה 9.41.324/02
9.60 מכון ויצמן מסלולים, שטחים והיקפים 9.41.324/03
15.45 מכון ויצמן פונקציות ותבניות ריבועיות 9.41.324/04
17.60 מכון ויצמן מבוא לאנליזה 9.41.324/05
31.90 מכון ויצמן אנליזה, המשך 9.41.324/06
27.70 מכון ויצמן גיאומטרייה אנליטית 9.41.324/07
8.45 מכון ויצמן תכנון לינארי 9.41.324/08
19.20 מכון ויצמן יחס ודמיון 9.41.324/09
18.35 מכון ויצמן טריגונומטרייה - שימושים בהנדסה 9.41.324/10
26.05 מכון ויצמן הנדסת המרחב 9.41.324/11
27.45 מכון ויצמן סדרות 9.41.324/12
9.90 מכון ויצמן סטטיסטיקה 9.41.324/13
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
רובוטיקה ונושאים טכנולוגיים מתקדמים /
מל"מ הטכניון
25.50 הטכניון בקרת תהליכים באמצעות מחשב * 9.41.325/01
25.50 הטכניון יסודות בראייה ממוחשבת * 9.41.326/01
9.54
פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ד' /
מל"מ הטכניון
12.90 מעלות חשמל בבית / מל"מ הטכניון * 9.54.320/02
25.75 מעלות חשמל בבית, מדריך למורה 9.54.322/01
12.90 מעלות דוד השמש / מל"מ הטכניון * 9.54.323/01
19.15 מעלות מנוע המכונית / מל"מ הטכניון * 9.54.324/01
10.95 מעלות הטלפון / מל"מ הטכניון * 9.54.325/01
10.95 מעלות הפטיפון, לתלמיד / מל"מ הטכניון * 9.54.326/01
10.95 מעלות טילים ולוויינים, לתלמיד / מל"מ הטכניון 9.54.328/01
19.15 מעלות פיזיקה של הנהיגה א' / מל"מ הטכניון 9.54.328/02
פיזיקה לנתיב הטכנולוגי, רמה ג' /
פרויקט פעימ"ה
27.65 רכגולד תורת הזורמים - הידרוסטטיקה א' 9.54.332/00
27.65 רכגולד תורת הזורמים - הידרוסטטיקה ב' 9.54.333/00
27.65 רכגולד תורת הזורמים - הידרודינמיקה ג' 9.54.334/00
27.65 רכגולד תורת החום א' - מקורות חום וטמפרטורה 9.54.335/00
27.65 רכגולד תורת החום ב' - התפשטות חומרים ורמות חום 9.54.336/00
27.65 רכגולד תורת החום ג' - היתוך, רתיחה והתנדפות 9.54.337/00
27.65 רכגולד תורת החום ד' - חוקי הגזים ודרכי מעבר החום 9.54.338/00
27.65 רכגולד אופטיקה - גיאומטרייה 9.54.339/00
27.65 רכגולד אופטיקה גלית (פיסיקלית) 9.54.340/00
27.65 רכגולד מכניקה א' - כוחות, התקני כוח, וקטורים 9.54.341/00
27.65 רכגולד מכניקה ב' - תורת התנועות 9.54.342/00
27.65 רכגולד מכניקה ג' - החוק השני של ניוטון 9.54.343/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
27.65 רכגולד מכניקה ד' - עבודה, אנרגיה והספק 9.54.344/00
27.65 רכגולד מכניקה - מדריך למורה א', ב', ג', ד' 9.54.345/00
31.05 רכגולד מקורות אור 9.54.346/00
אמצעי הוראה
71.60 מא"ה קלטת וידיאו - מקורות החום 9.54.348/00
165.85 מא"ה שקפים - מכניקה 9.54.349/00
157.50 מא"ה שקפים - תורת החום 9.54.351/00
9.61
אנגלית לבתי-ספר טכניים וחקלאים
GG ENGLISH FOR TECHNICAL SCHOOL
    OFFICE SITUATIONS - THE
RECEPTIONIST /
9.61.002/00
6.40 מא"ה N. HOROVITS *
    OFFICE SITUATIONS - LETTER
WRITING /
9.61.004/00
6.40 מא"ה T. GLASS, N. HOROVITS *
    OFFICE SITUATIONS - FILING / 9.61.006/00
3.40 מא"ה T. GLASS, N. HOROVITS *
48.80 מפ' אונ' *ת' פוירשטיין ENGLISH THAT
WORKS /
9.61.007/00
9.70
אמנויות ומקצועות העבודה

    מתכוני יסוד, א', מנות ראשונות קר / חנן אפרים 9.70.001/00
34.25 מא"ה ויצחק כץ
15.00 מא"ה מתכוני יסוד, ב', מרקים / חנן אפרים ויצחק כץ 9.70.002/00
19.25 מא"ה מתכוני יסוד, ג', מנות ראשונות / חנן אפרים ויצחק
כץ
9.70.003/00
13.90 מא"ה מתכוני יסוד, ד', תבשילי ביצים / חנן אפרים ויצחק
כץ
9.70.004/00
    מתכוני יסוד, ה', תבשילי בקר, עגל וכבש / 9.70.005/00
23.55 מא"ה חנן אפרים ויצחק כץ
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
11.75 מא"ה מתכוני יסוד, ו', תבשילי עופות / חנן אפרים ויצחק
כץ
9.70.006/00
12.85 מא"ה מתכוני יסוד, ז', תבשילי דגים / חנן אפרים ויצחק כץ
9.70.007/00
    מתכוני יסוד, ח', תפ"א, אורז, בטטה / חנן אפרים 9.70.008/00
10.70 מא"ה ויצחק כץ
11.75 מא"ה מתכוני יסוד, ט', ירקות / חנן אפרים ויצחק כץ 9.70.009/00
10.70 מא"ה מתכוני יסוד, י', סלטים / חנן אפרים ויצחק כץ 9.70.010/00
13.90 מא"ה מתכוני יסוד, י"א, מנות קרות / חנן אפרים ויצחק
כץ
9.70.011/00
    תורת התפריט - טבחות (אירוח וטבחות) / 9.70.012/00
28.90 מא"ה חנן אפרים ויצחק כץ
    שאלות ותשובות באמנות הבישול / חנן אפרים 9.70.013/00
70.60 מא"ה ויצחק כץ
9.79
נושאים מיוחדים
70.60 מא"ה עיצוב שיער - יסודות המקצוע / יפה פרידמן 9.79.001/00
9.81
טכנולוגיה בחט"ב
46.55 רכגולד מערכות טכנולוגיות ממוחשבות "לגו לוגו" /
קרומהולץ
9.81.001/00
42.80 מא"ה קובץ שאלות לשרטוט טכני, א' / משה רול 9.81.003/00
48.15 מא"ה קובץ שאלות לשרטוט טכני, ב' / משה רול 9.81.004/00
19.25 רכגולד אוריינות התקשוב - מדריך 9.81.005/00
52.45 רכגולד היבטים בארגוני עבודה 9.81.006/00
26.75 רכגולד הכר את התעשייה 9.81.007/00
47.10 רכגולד התעשייה בעידן הטכנולוגי 9.81.008/00
15.00 רכגולד יומן התנסות התלמידים בעבודה 9.81.009/00
29.00 רכגולד יומן לשיעורי המלאכה ולשיעורי האמנויות 9.81.010/00
50.30 רכגולד מהפכת הטכנולוגיה בעולמנו 9.81.011/00

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
49.20 רכגולד מנגנוני המשק והכלכלה 9.81.012/00
15.00 רכגולד מעגלי איתות 9.81.013/00
15.00 רכגולד מעגלי תאורה 9.81.014/00
18.20 רכגולד סרטוט בחטי"ב, א' - ד"ע 9.81.015/00
18.20 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ב' - ספר 9.81.016/00
18.20 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ג' - ד"ע 9.81.017/00
18.20 רכגולד סרטוט בחטי"ב, ד' - ספר 9.81.018/00
9.82
חשמל ואלקטרוניקה
38.60 מט"ח תקשורת ספרתית * 9.82.002/00
58.55 אס.אס.אס. יסודות המיקרומחשב (תוכנה) / א' נחום * 9.82.004/00
    מכונות חשמל, תרגילי מעבדה / ר' פרוימוביץ,
9.82.006/00
28.70 אורט נ' בלומנטל**
28.70 אורט תרגילי מעבדה לחשמל, א' / פרוימוביץ, נ'
בלומנטל **
9.82.007/00
28.70 אורט תרגילי מעבדה לחשמל, ב' / פרוימוביץ, נ'
בלומנטל **
9.82.008/00
63.10 אורט יסודות תורת החשמל, ב' / ח' גרון ** 9.82.009/00
31.05 בזק תורת החשמל והמגנטיות, כרך א' / י' פקטה**
9.82.010/00
20.35 רכגולד מעגלים מודפסים 9.82.014/00
46.00 רכגולד אנגלית טכנית - אוסף מקורות 9.82.015/00
40.25 אורט מערכות אלקטרוניות 9.82.017/00
45.25 אורט אלקטרוניקה תקבילית, כרך א' (חלקים 1‎+2)
9.82.019/00
22.70 אורט אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב' 9.82.020/00
31.45 רכגולד המרת אנרגיה, חלק א' 9.82.021/00
47.80 מט"ח מחשבים ומיקרומעבדים, כרך א' 9.82.022/00
49.55 מט"ח מחשבים ומיקרומעבדים, כרך ב' 9.82.023/00
46.30 מט"ח מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך א' 9.82.024/00
41.55 מט"ח מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך ב' 9.82.025/00
24.85 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, ניסויי מעבדה 9.82.026/00
46.64 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך א' 9.82.027/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
43.60 מט"ח תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך ב' 9.82.028/00
52.40 מט"ח תורת החשמל, כרך א' 9.82.029/00
52.40 מט"ח תורת החשמל, כרך ב' 9.82.029/01
    תורת החשמל, מדריך למורה לשימוש בשקפים 9.82.029/02
88.30 מט"ח ממוחשבים
20.60 מט"ח תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך א' 9.82.030/00
24.85 מט"ח תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך ב' 9.82.030/01
37.70 אורט אלקטרוניקה ספרתית 9.82.031/00
27.65 אורט ניסויים במיתוג ובמערכות ספרתיות / י' חלמיש 9.82.032/00
21.45 אורט טכניקות בקרה, חלק 1 / ג' יבור, נ' פישרבאום 9.82.033/00
    מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק א' / מ' ברק, 9.82.034/00
37.00 אורט ש' וקס
37.00 אורט מבוא למערכות המרה ובקרה, חלק ב' / ד' אלמקיס
9.82.034/01
41.75 מט"ח מדידות ומיכשור / אמיר אברמוביץ 9.82.035/00
    שאלות ותשובות - מערכות חשמל ואלקטרוניקה / 9.82.036/00
56.70 מא"ה אברהם גרינברג
32.10 אורט קובץ תרגילים לבקר מתוכנת 9.82.037/00
68.50 אורט רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות 9.82.038/00
41.75 אורט שימושים תקביליים במגבר שרת 9.82.039/00
72.75 אורט אלקטרוניקה ספרתית ותקבילית 9.82.040/00
9.83
טכנולוגיות מידע
    ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך א' / צ' פירסט, 9.83.001/00
45.15 מט"ח א' שפרוני
    ניתוח ועיצוב מערכות מידע, כרך ב' / צ' פירסט, 9.83.002/00
45.15 מט"ח א' שפרוני
    ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מד"ל / צ' פירסט, 9.83.003/00
39.10 מט"ח א' שפרוני
50.30 מט"ח תקשורת נתונים/ א' שפרוני, א' שרון 9.83.004/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תקשורת נתונים: התנסויות בישומי תקשורת/ 9.83.005/00
24.55 מט"ח א' שרוני, מ' קליג'
29.05 מט"ח תקשורת נתונים - מד"ל / א' שפרוני 9.83.006/00
9.84
בנייה ואדריכלות
    תורת הבנייה, תהליכים וחומרים / ש' טרויאקס, 9.84.001/00
76.70 אורט ש' ציפר
    תכנון וסרטוט בעזרת מחשב - אדריכלות ובנייה /
9.84.002/00
45.25 אורט ג' רוכמן
77.55 אורט תרגילים בסרטוט אדריכלי / ג' רוכמן 9.84.002/01
13.90 אור עם עיטור פרספקטיבי / ש' ניאגו * 9.84.003/00
13.95 אור עם עיטור ארכיטקטוני / ש' ניאגו ** 9.84.004/00
36.40 רכגולד סטטיקה, חוזק חומרים ובטון מזוין / מ' מנדל 9.84.005/00
35.30 רכגולד תולדות האדריכלות והאמנות / מ' בן פשט 9.84.006/00
38.50 מא"ה בנייה בגבס / ע' בן עזר 9.84.008/00
13.90 מא"ה שאלות ותשובות - בנייה בגבס / ע' בן עזר 9.84.008/01
27.80 מא"ה בטיחות בעבודות בנייה / יצחק פלוריה 9.84.009/00
10.70 מא"ה בטיחות בעבודה עם כלים חשמליים / יצחק
פלוריה
9.84.010/00
19.25 מא"ה קריאת תכניות בניין / ששון עבודי 9.84.011/00
53.50 מא"ה לדעת עץ , מבחר עצים מפרט ואפיון / פ' קדרון 9.84.012/00
52.45 אורט סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק א' 9.84.013/00
41.75 אורט סטטיסטיקה - אוסף בעיות, חלק ב' 9.84.014/00
25.70 אורט תרגילים בסרטוט אדריכלי, מדריך למורה 9.84.015/00
77.05 אורט תולדות האמנות והאדריכלות 9.84.016/00
71.70 רכגולד אדריכלות עכשווית - שקופיות 9.84.017/00
10.70 רכגולד דפי עזר לחישוב כמויות בבניין 9.84.018/00
22.45 רכגולד חוברת עזר לנבחנים בסרטוט אדריכלי 9.84.019/00
39.60 רכגולד חישוב סטטי וקונסט' 9.84.020/00
22.45 רכגולד מעבדה לחומרי בניין 9.84.021/00
57.80 רכגולד מעקות ומדרגות סט 9.84.022/00
43.90 רכגולד סטטיקה טבלאות עזר 9.84.023/00
52.45 רכגולד סרטוט קונסטרוקציות 9.84.024/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.85 מינהל
24.55 המ' לפריון ארגון המשרד הקטן / ר' הניג * 9.85.001/00
10.50 המ' לפריון ייעול בעבודה משרדית / ר' הניג * 9.85.002/00
17.20 א"ח כתיבה במכונה (עברית) / בן חנן * 9.85.003/00
49.10 רכגולד ניהול משאבי אנוש (ערבית) 9.85.004/00
27.90 רכגולד ניהול משאבי אנוש (ערבית), מדריך למורה 9.85.004/01
47.35 ספ' המנהל
ניהול ספרי חשבון, ב' / ד' טל * 9.85.006/00
20.60 קרן אור פרקי יסוד בחישובים מסחריים / ב' כהן * 9.85.007/00
18.60 קרן אור פרקי יסוד בהנהלת חשבונות / ב' כהן ** 9.85.008/00
34.25 מפ"ט עמל יסודות החשבונאות לכיתה י' / יואלה טמיר 9.85.009/00
32.10 מפ"ט עמל יסודות החשבונאות לכיתה י"א / יואלה טמיר 9.85.010/00
70.40 רכגולד ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ' אמון 9.85.011/00
132.05 רכגולד ניהול מלאי ורכש ממוחשב, מדריך למורה / מ'
אמון
9.85.011/01
59.65 רכגולד אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח 9.85.012/00
38.15 רכגולד ניהול משאבי אנוש / ע' כרמי, א' סעת 9.85.013/00
98.40 רכגולד ניהול משאבי אנוש, מדריך למורה / מ' שבתאי
(עורכת)
9.85.013/01
22.65 רכגולד אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתה י' 9.85.014/00
22.65 רכגולד אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות
י"א-י"ב
9.85.014/01
    אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות
י'-י"ב,
9.85.014/02
15.50 רכגולד מדריך למורה
34.60 אורט המזכירות במערכת במשפטית / מ' ציטרון 9.85.015/00
45.35 אורט מבואות בענפי המשפט / א' שטיינץ 9.85.016/00
84.55 הוד עמי למד להצליח, / WORD 6יהודית סלע 9.85.017/00
    למד להצליח, WORD 6,מדריך למורה / 9.85.017/01
16.05 הוד עמי יהודית סלע
72.75 אורט אוגדן בתורת המינהל לכיתה י' 9.85.018/00
73.85 אורט אוגדן בתורת המינהל לכיתה י', מדריך למורה 9.85.018/01
74.90 אורט אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א 9.85.019/00
81.30 אורט אוגדן בתורת המינהל, לכיתה י"א, מדריך
למורה
9.85.019/01
74.90 אורט מערכות מידע משרדיות לכיתה י"א 9.85.020/00
74.90 אורט מערכות מידע משרדיות, לכיתה י"ב 9.85.021/00
77.05 אורט מערכות מידע משרדיות, לכיתות י"א-י"ב,
מדריך למורה
9.85.022/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
96.30 אורט המזכירה במשרד הממוחשב 9.85.023/00
50.30 אורט סדר הדין במשפט 9.85.024/00
31.05 רכגולד MODERN O.G. 9.85.025/00
199.00 רכגולד אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי ממוחשב 9.85.026/00
26.75 רכגולד אירועים בשיווק 9.85.027/00
25.70 רכגולד אירועים ותרגילים, י"א-י"ב 9.85.028/00
17.10 רכגולד אירועים ותרגילים, י"א-י"ב, מדריך למורה 9.85.028/01
25.70 רכגולד אירועים ותרגילים, י' 9.85.029/00
59.90 רכגולד אנגלית למזכירות רפואיות 9.85.030/00
44.95 רכגולד אנגלית עסקית - מינהל 1 9.85.031/00
44.95 רכגולד אנגלית עסקית - מינהל 2 9.85.032/00
66.35 רכגולד אריזה ושינוע 9.85.033/00
68.50 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1991 9.85.034/00
38.50 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1993 9.85.035/00
52.45 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1994 9.85.036/00
47.10 רכגולד בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1995 9.85.037/00
52.45 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1992 9.85.038/00
55.65 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1993 9.85.039/00
55.65 רכגולד בחינות בגרות וגמר ופתרונותיהן - מינהל 1994 9.85.040/00
47.10 רכגולד בחינות בגרות במינהל, 1995 9.85.041/00
87.75 רכגולד דגשים להוראת מקצועות המינהל 9.85.042/00
52.45 רכגולד יסודות החומרים 9.85.043/00
17.10 רכגולד מאגר שאלות מינהל וכלכלה 9.85.044/00
52.45 רכגולד מבוא לכלכלה בערבית 9.85.045/00
33.15 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 88, חשבונאות / מזכירות 9.85.046/00
33.15 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 89, חשבונאות / מזכירות 9.85.047/00
40.65 רכגולד מבחני בגרות וגמר - 90, חשבונאות / מזכירות 9.85.048/00
84.55 רכגולד מערכי שיעור, תכתובת עסקית 9.85.049/00
111.30 רכגולד ניהול משאבי אנוש - ערכת מערכי שעור 9.85.050/00
52.45 רכגולד ערבית מדוברת למזכירות משפטיות + קלטת 9.85.051/00
52.45 רכגולד ערבית מדוברת למזכירות רפואיות + קלטת 9.85.052/00
81.30 רכגולד רכש וניהול חומרים 9.85.053/00
87.75 רכגולד רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א 9.85.054/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
84.55 רכגולד רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א, מדריך למורה
9.85.055/00
52.45 רכגולד תורת המינהל, א' - ערבית 9.85.056/00
49.20 רכגולד תורת המינהל, ב' - ערבית 9.85.057/00
27.90 רכגולד תורת המינהל, מדריך למורה בערבית 9.85.057/01
26.75 רכגולד תכנים לשוניים באנגלית עסקית ותיירותית 9.85.058/00
27.90 רכגולד אוגדן אירועים בתורת המינהל בערבית לתלמיד
9.85.059/00
33.15 מפ"ט עמל
חשבונאות לכיתה י"א / יואלה טמיר 9.85.060/00
21.40 מפ"ט עמל
חשבונאות לכיתה י"ב / יואלה טמיר 9.85.060/00
9.86
מכונאות רכב ותחבורה
    מאגר שאלות ותשובות, מערכות חשמל
ואלקטרוניקה
9.86.001/00
56.70 מא"ה ברכב / א' גרינברג
    מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - המנוע 9.86.002/00
56.70 מא"ה ומערכותיו, חלק א' / א' גרינברג
    מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - הרכב 9.86.003/00
56.70 מא"ה חלק ב' / א' גרינברג
42.80 מא"ה זיהום אוויר ממנועי בנזין / י' כינרתי 9.86.004/00
41.75 מא"ה אוטוטרוניקה, חוברת עבודה / שלמה שקד 9.86.700/02
32.10 מפ"ט עמל
מנועים ומערכות ברכב / יוסי ברגיג 9.86.800/00
51.35 מפ"ט עמל
חשמל ואלקטרוניקה ברכב / ארז כהן 9.86.801/00
90.95 מפ"ט עמל
המנוע המודרני / יוסי ברגיג, שמואל פרימן 9.86.802/00
9.87 אופנה
    יסודות הגזירה לבגדי נשים וילדים / ב'
ויסברג,
9.87.001/00
29.85 אורט ס' ויטנברג *
14.95 ל'-אפ'/מודן תורת החומרים והטקסטילים / א' פישמן *
9.87.002/00
41.50 אורט פרקים בחומרי טקסטיל / מ' פבזנר
(עורכת)
9.87.003/00
27.65 רכגולד מונחי אופנה, מילון מצויר רב לשוני / ע'
רייך (עורכת)
9.87.004/00
33.95 רכגולד סגנונות באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ'
ברק
9.87.005/00
מסקיאפרילי עד גוטייה - שישה מעצבי
אופנה
9.87.006/00
37.70 רכגולד במאה העשרים / מ' כרמון
64.45 רכגולד קווים באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ'
ברק
9.87.007/00
קדימה
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999