6. דרכי הוראה
6.3 ספרי לימוד
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התש"ס בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט (חלק 2)
(נט)6.3‎-6


ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
28.65 רכגולד ציור אופנה בהיסטוריה / ע' רייף 9.87.008/00
37.00 רכגולד תפירה תעשייתית / ב' פלומן 9.87.009/00
41.75 רכגולד מפעל הלבשה - ניהול ותפעול / ג'רי קוקלין 9.87.010/00
58.45 אורט סדנה רב-תחומית באופנה, למורה ולתלמיד / ע'
חביב
9.87.011/00
76.00 רכגולד תולדות הלבוש + שקופיות / ע' רייך 9.87.012/00
96.30 מא"ה תדמיתנות בגדי גברים / ד' דותן וג'רי קוקלין 9.87.013/00
67.40 מא"ה תדמיתנות תעשייתית לבגדי נשים / ג'רי קוקלין 9.87.014/00
96.30 אורט מהחוט אל הבד - קלטת 9.87.015/00
96.30 אורט מהסיב אל החוט - קלטת 9.87.016/00
96.30 אורט המקטורן - קלטת 9.87.017/00
96.30 אורט אשפרה וסיבים עשויים - קלטת 9.87.018/00
41.75 אורט מעצבי אופנה בינלאומיים 9.87.019/00
417.30 אורט שקופיות מעצבי אופנה 9.87.020/00
47.10 אורט פרקים בחומרי טקסטיל, תרגום לערבית 9.87.021/00
617.40 רכגולד אמנות ולבוש במאה העשרים, שקופיות 9.87.022/00
49.20 רכגולד אמנות ולבוש במאה העשרים / הסבר לשקופיות
9.87.023/00
85.60 רכגולד ג'ז בתולדות הלבוש 9.87.024/00
69.55 רכגולד טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 1 9.87.025/00
77.05 רכגולד טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 2 9.87.026/00
47.10 רכגולד מפעל הלבשה (ערבית) 9.87.027/00
49.20 רכגולד מפעל הלבשה - שקפים + שיקופיות 9.87.028/00
10.70 רכגולד נהלים לביצוע פרויקטים 9.87.029/00
77.05 רכגולד עיצוב אופנה 9.87.030/00
41.75 רכגולד שישה מעצבי אופנה 9.87.031/00
649.50 רכגולד שישה מעצבי אופנה - שקופיות 9.87.032/00
294.25 רכגולד תורת החומרים הטקסטיליים - שקופיות 9.87.033/00
9.88
תיירות
24.75 המד' לתזונה
טבלאות הרכב המזונות / ק' גוגנהיים * 9.88.001/00
    מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון
ומשקאות /
9.88.003/00
57.85 רכגולד צ' מילר
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    מזונית - תוכנה יישומית לניהול מזון ומשקאות, 9.88.003/01
75.45 רכגולד מדריך למורה / צ' מילר
75.45 רכגולד שיווק תיירותי ומלונאי, מדריך למורה / א' קואל 9.88.004/00
25.05 רכגולד יישומי מחשב בפקידות קבלה / ר' לנג, ג' בונן 9.88.005/00
    יישומי מחשב בפקידות קבלה, מדריך למורה / ר'
לנג,
9.88.005/01
25.05 רכגולד ג' בונן
85.60 מא"ה פקידות קבלה / יואב נוסבאום 9.88.006/00
18.20 רכגולד אמצעי תחבורה ורכבות 9.88.007/00
34.25 רכגולד אנגלית עסקית - פקיד מורשה 9.88.008/00
34.25 רכגולד אנגלית עסקית - פקיד קבלה 9.88.009/00
31.05 רכגולד אנגלית עסקית - דפי עבודה לפקיד קבלה /
טליה גלס
9.88.010/00
9.65 רכגולד כרמל דמו - דיסקט 1/2 3
9..88.011/00
9.65 רכגולד כרמל דמו - דיסקט 1/2 3
9.88.012/00
64.20 רכגולד מזונית - תכנון תפריט 9.88.013/00
20.35 רכגולד משרד נסיעות ממוחשב 9.88.014/00
27.80 רכגולד צרפתית מקצועית 9.88.015/00
34.25 רכגולד שיווק תיירותי ומלונאי 9.88.016/00
69.55 רכגולד תכנון תפריט "מזונית" - מדריך 9.88.017/00
G.05 מל"ט
כרמל דמו - דיסקט 1/4 5 9.88.018/00
9.91 אמנויות העיצוב
140.15 רכגולד תכשיטנות 9.91.000/00
89.35 רכגולד לראות ולהתבונן, א': צורה ודגם / ק' רוולנד 9.91.001/00
92.15 רכגולד לראות ולהתבונן, ב': התפתחות הצורה / ק' רולנד
9.91.001/01
89.35 רכגולד לראות ולהתבונן, ג': הצורות המתאימות לנו / ק'
רולנד
9.91.001/02
31.45 רכגולד תולדות האמנות / בן פשט 9.91.002/00
93.05 רכגולד היבטים בתולדות העיצוב / בן פשט 9.91.003/00
64.15 רכגולד פרקים בתולדות האמנות / להב 9.91.004/00
94.25 אורט עיונים באמנות המאה העשרים / נ' הדס 9.91.005/00
214.00 רכגולד חלונות ראווה - שקופיות 9.91.006/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.92 כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה
39.35 רכגולד עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה 9.92.002/00
56.05 רכגולד עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה, מדריך
למורה
9.92.002/01
44.00 רכגולד עולם כימי, חלק ב': חומרים בטבע ובעידן
טכנולוגי
9.92.002/02
31.45 רכגולד יישומי מחשב בכימייה / ב' פיינשטיין 9.92.004/00
94.35 רכגולד יישומי מחשב בכיתה, מדריך למורה / ב'
פיינשטיין
9.92.004/01
22.45 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, א' - מסה ונפח 9.92.006/00
22.45 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ב' - כרומטוגרפיה 9.92.007/00
22.45 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ג' - ספקטרופוטומטריה
9.92.008/00
22.45 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ד' - טיטורי חומצה 9.92.009/00
22.45 רכגולד מכשור ומדידות בכימייה, ה' - טיטורי חימצון 9.92.010/00
    תהליכים ביוטכנולוגיים / פרופ' עמיחי פרימן, 9.92.800/00
52.45 מפ"ט
עמל
סימונה אברמוב
    פרקים בביוכימייה / פרופ' עמיחי פרימן, סימונה 9.92.801/00
67.00 רכגולד אברמוב
38.50 מפ"ט
עמל
טכנולוגיה כימית: מטלות ושאלות / דורית ואלון
תבור
9.92.802/00
9.93 מכונות
27.15 עם עובד מבוא לתורת המנוע / ב' פרבשטיין * 9.93.001/00
11.20 מא"ה סרטוט בתרגילים, א' / ר' גולדשטיין * 9.93.003/00
11.20 מא"ה סרטוט - קריאה בתרגיל, א' / א' פולניצר * 9.93.008/00
6.65 מא"ה סרטוט - קריאה בתרגיל, ב' / א' פולניצר * 9.93.009/00
8.70 מא"ה תדריך לקריאת סרטוט ותרגול, למורה / א'
פולניצר *
9.93.014/00
63.10 אורט הרכבת מכונות ואחזקתן / מ' גולומב** 9.93.019/00
17.50 אורט חישול וכבישה בחום ובקור / מ' גולומב** 9.93.020/00
35.05 אורט מבלטנות / מ' גולומב** 9.93.021/00
13.70 מא"ה תורת המבלטנות, א-ב / מ' לוי * 9.93.022/00
22.50 ל'-אפ' / מודן פרקי מכונות ב', ממסרות / נ' קגנוביץ ** 9.93.026/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
18.85 הטכניון בקרת תהליכים באמצעות המחשב * 9.93.042/00
18.85 הטכניון יסודות בראייה ממוחשבת * 9.93.043/00
27.15 מט"ח לוגיקה למערכות מיכון ובקרה 9.93.044/00
51.55 אורט תכנון תהליכי ייצור, חלק א' / י' פולק, י' וינגר 9.93.045/00
56.60 אורט סטטיקה וחוזק חומרים / י' אלפרוביץ 9.93.046/00
84.25 אורט סטטיקה וחוזק חומרים, מדריך למורה / י'
אלפרוביץ
9.93.047/00
62.90 אורט מדידות ובקרת איכות / ד' בן דוד 9.93.048/00
35.20 אורט מבוא לחומרים הנדסיים / א' קפלן 9.93.050/00
61.65 אורט תכנון וייצור בעזרת מחשב / ז' לוי 9.93.051/00
52.80 אורט הנדסת חומרים וטיפול תרמי / י' פישביין 9.93.052/00
47.25 אורט תיב"ם - מעבדות תיקון וייצור ממוחשבות / א'
בוקאי
9.93.053/00
52.80 אורט פרקי מכונות לכיתה י"א 9.93.054/00
58.45 אורט פרקי מכונות לכיתה י"ב 9.93.054/01
50.30 אורט בקרת תהליכים / ז' בהיר, ע' לוי 9.93.055/00
46.55 רכגולד צנרת תעשייתית, כרך א'/ נ' נווה 9.93.056/00
80.50 רכגולד צנרת תעשייתית, כרך ב'/ נ' נווה 9.93.056/01
45.90 רכגולד אוסף שאלות ותשובות במכונאות רכב / ה'
ברסלר
9.93.057/00
46.55 רכגולד יסודות הרובוטיקה / מ' שהם 9.93.060/00
22.65 רכגולד יסודות הרובוטיקה, חוברת תרגילים / מ' שהם 9.93.060/01
29.85 רכגולד יסודות הרובוטיקה, מדריך למורה / מ' שהם 9.93.060/02
57.25 רכגולד תרמודינמיקה / ש' לוי 9.93.061/00
37.00 רכגולד אווירודינמיקה / ר' יחיאב 9.93.062/00
47.15 רכגולד סרטוט מערכות צנרת/ ס' פראג' 9.93.065/00
27.15 מט"ח יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק ראשון 9.93.066/00

24.00 מט"ח יישומי בקרה במערכות תעופה - חלק שני 9.93.067/00
    יישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם 9.93.068/00
25.70 מט"ח רובוטיקה וראייה ממוחשבת
    ישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם 9.93.069/00
30.10 מט"ח בקרים מתוכנתים, מערכות מימשק
58.85 מא"ה שאלות ותשובות בריתוך / י' נוימן, ד חיים 9.93.070/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
54.55 אורט תכנון תהליכי ייצור, חלק ב' 9.93.071/00
49.20 אורט החומר, הכוח והחוזק 9.93.072/00
150.85 אורט מערכות שקפים לספר - סטטיסטיקה וחוזק
חומרים
9.93.073/00
54.55 אורט מערכות ייצור ממוחשבות 9.93.074/00
27.80 אורט ניסוי מתיחה (חוברת מעבדה) 9.93.075/00
727.60 אורט ניסוי מתיחה (התוכנה) 9.93.076/00
52.45 אורט סרטוט בעזרת מחשב 9.93.077/00
301.75 אורט ערכת שקפים לספר סרטוט בעזרת מחשב 9.93.078/00
41.75 אורט סרטוט ממוחשב 9.93.079/00
41.75 אורט מערכת ניסויים בסטטיסטיקה 9.93.080/00
54.55 רכגולד בחינות גמר במכניקה, 1989‎-1984 9.93.081/00
54.55 רכגולד בחינות גמר במכניקה, 1995‎-1989 9.93.082/00
22.45 רכגולד הגדשה ומגדשים 9.93.083/00
49.20 רכגולד הכר את המוסך 9.93.084/00
22.45 רכגולד המזרק 9.93.085/00

26.75 רכגולד חישובי מנוע 9.93.086/00
81.30 רכגולד יישומי מחשב במכונות 9.93.087/00
73.85 רכגולד יישומי מחשב במכניקה 9.93.088/00
23.55 רכגולד מבוא למערכת בקרה במכונות 9.93.089/00
16.05 רכגולד מדידות חלקי מנוע 9.93.090/00
68.50 רכגולד מדריך וטבלאות עזר למכונאות רכב 9.93.091/00
11.75 רכגולד מכניקה הנדסית - פתרונות בגרות, התשנ"א 9.93.092/00
79.20 רכגולד מנועי טורבינות למטוסים 9.93.093/00
57.80 רכגולד מערכות התזת דלק אלקטרוניות 9.93.094/00
49.20 רכגולד מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב 9.93.095/00
53.50 רכגולד מערכות מיכון א' 9.93.096/00
29.95 רכגולד מערכות נגד נעילת גלגלים בבלימה 9.93.097/00
26.75 רכגולד מערכת ההצתה ברכב 9.93.098/00
22.45 רכגולד נוסחאות בתרמודינמיקה 9.93.099/00
15.00 רכגולד צנרת תעשייתית - נספח 9.93.100/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
95.25 רכגולד תורת הריתוך 9.93.101/00
43.85 רכגולד תורת הריתוך - השלמה 9.93.102/00
50.30 רכגולד תורת השרברבות 9.93.103/00
92.00 רכגולד תקשורת גרפית 9.93.104/00
39.60 מט"ח פרקי מכניקה / ד"ר יעקב גל, משה קלרטג 9.93.400/00
26.75 מט"ח פרקי מכניקה, מדריך למורה / ד"ר יעקב גל,
משה קלרטג
9.93.400/01
  מט"ח + מאגר שאלות במגמת מכונות / משה מודריך, 9.93.401/00
31.05 משרד
החינוך
אריאל קניאל
68.75 אורט סטטיקה וחוזק במכונות / ד"ר פליקס קנדל 9.93.600/00
    חלקי מכונות I / וינגר, פרישמן, הלפרן, 9.93.601/00
85.15 אורט אסתר ליב, גביש
67.60 אורט תהליכי ייצור / בוקאי, רול 9.93.602/00
26.75 מפ"ט עמל רובוטיקה / מרדכי גידרון 9.93.800/00
19.25 מפ"ט עמל כרסום: מעבדה / מרדכי גידרון 9.93.801/00
19.25 מפ"ט עמל רובוטיקה: מעבדה / מרדכי גידרון 9.93.802/00
19.25 מפ"ט עמל CNC, מעבדה לעיבוד מכני / מרדכי גידרון 9.93.803/00
32.10 מפ"ט עמל מנועים ומערכות ברכב / יוסי ברגיג 9.93.804/00
21.40 מפ"ט עמל חריטה: תרגילים / מרדכי גידרון 9.93.805/00
26.75 מפ"ט עמל F.M.S., הדרכה ותרגילים / מרדכי גידרון 9.93.806/00
21.40 מפ"ט עמל CNC, סדנא למכונות / מרדכי גידרון 9.93.807/00
26.75 מפ"ט עמל מעבדה באוטומציה / מרדכי גידרון 9.93.808/00
19.25 מפ"ט עמל עקרונות תיב"מ / מרדכי גידרון 9.93.809/00
26.75 מפ"ט עמל תיב"מ: מערכות תיכון / מרדכי גידרון 9.93.810/00
דברי הסבר וחוברות בליווי שקפים - מכונות
82.40 מא"ה מסגרות מבנים - תורת המקצוע, א' / יצחק פלוריה 9.93.105/00
56.70 מא"ה מסגרות מבנים - תורת המקצוע, ב' / יצחק פלוריה 9.93.106/00
87.75 מא"ה מסגרות מבנים- תורת המקצוע, ג' / יצחק פלוריה 9.93.107/00
56.70 מא"ה תחזוקת מכונות א' / י' גושן, ד' כץ 9.93.108/00
56.70 מא"ה תחזוקת מכונות ב' / י' גושן, ד' כץ 9.93.109/00
56.70 מא"ה תחזוקת מכונות ג' / י' גושן, ד' כץ 9.93.110/00

ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
23.85 מא"ה היגוי הידראולי, שקופיות 9.93.111/00
96.30 מא"ה שאלות ותשובות, המנוע ומערכותיו / כנרתי יהונתן 9.93.115/00
56.70 מא"ה שאלות ותשובות , הרכב / כנרתי יהונתן 9.93.116/00
9.94
חינוך לפעוטות
44.00 רכגולד היכרות עם עולם ההדרכה, מדריך למורה / נ'
זרחוביץ
9.94.001/00
36.55 רכגולד מערכות מידע בחינוך / י' הילרוביץ 9.94.002/00
51.30 רכגולד התפתחות הילד וחינוכו / ר' צובל 9.94.003/00
52.50 רכגולד ספרות ילדים, מקראה / מ' ברוך (עורכת) 9.94.004/00
33.40 רכגולד ספרות ילדים, מדריך למורה / מ' ברוך 9.94.004/01
    פרקים בספרות, גיל ההתבגרות, מקראה / מ'
ברוך
9.94.005/00
22.65 רכגולד (עורכת)
    פרקים בספרות גיל ההתבגרות, מדריך למורה / 9.94.005/01
22.65 רכגולד מ' ברוך
28.90 מא"ה ארגון סביבה חינוכית / שרה סמילנסקי 9.94.006/00
40.65 מא"ה אמנות הילד / מרים צרפתי 9.94.007/00
31.05 רכגולד אימוני חינוך וטיפול בילד 9.94.008/00
33.15 רכגולד מערכות מידע בחינוך - מדריך 9.94.009/00
43.85 רכגולד עזרי ההוראה לגיל הרך 9.94.010/00
43.85 רכגולד עקרונות החינוך לגיל הרך - למורה 9.94.011/00
    היכרות עם עולם ההדרכה והחינוך הבלתי פורמלי
/
9.94.800/00
42.85 רכגולד נחמיה זרחוביץ
60.25 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / רבקה צובל 9.94.801/00
30.15 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / מדריך למורה 9.94.801/01
39.05 רכגולד מקראה לספרות ילדים בערבית / דניס אסעד 9.94.802/00
9.95 מכונאות ימית וחובלות

76.10 רכגולד ניווט חופי / ח' פריימן 9.95.001/00
33.40 רכגולד פרקים בהנדסת אוניות / י' רוזנטל 9.95.002/00
69.55 רכגולד חום ומכונות חום 9.95.003/00
68.50 רכגולד ימאות לחובלי משמרת 9.95.004/00
57.80 רכגולד תקציר טבלאות מועדי-ים 9.95.005/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
9.96 עיבוד עץ
42.25 עם עובד
עיבוד עץ, א' / י' פלוקן, ה' ואלקלינג * 9.96.001/00
42.25 עם עובד
עיבוד עץ, ב', מכונות ותמחיר / י' פלוקן, ה'
ואלקלינג *
9.96.002/00
13.10 מא"ה סרטוט טכני לנגרות בניין ורהיטים, ג' / א'
קורצוויל *
9.96.004/00
10.70 מא"ה תורת החומרים בעץ, שקופיות / מ' מוזס * 9.96.005/00
13.65 מא"ה מחברי עץ / פ' קדרון** 9.96.006/00
47.10 מא"ה מכונות לעיבוד עץ ב' / מ' רוזנברג 9.96.009/00
26.75 רכגולד תחשיב - חוברת עזר 9.96.010/00
9.97
טכנולוגיות תקשורת
28.30 רכגולד לכתוב תסריט ספר לימוד ותרגילים / ח' קומן 9.97.001/00
39.35 רכגולד תקשורת / י' בן אליעזר 9.97.002/00
53.70 רכגולד תקשורת וחברה (ב), מקראה 9.97.003/00
    תרגילי התנסות בטכנולוגיות הצילום, מגמת
טכנולוגיה
9.97.004/00
54.75 רכגולד ותקשורת, לכיתות י'-י"א / מ' גל, ע' עופר
71.70 רכגולד תרגילי התנסות בצילום, מדריך 9.97.004/01
68.15 רכגולד צילום צבעוני לכיתות י'-י"ב / מ"י לנגפורד 9.97.005/01
64.20 רכגולד עריכת סרטים 9.97.006/00
52.45 רכגולד תקשורת וחברה, א', לכיתה י' (מערכי שיעור) 9.97.007/00
59.90 רכגולד תקשורת וחברה, ב', מדריך יא' 9.97.008/00
55.65 רכגולד תקשורת וחברה, ג', מקראה י"ב 9.97.009/00
38.50 רכגולד תקשורת וחברה, ג', מדריך י"ב 9.97.010/00
9.98
תעשייה וניהול
22.65 מל"ט הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב 9.98.001/00
23.35 מל"ט אירועים בתעשייה / י' בן אפרים 9.98.002/00
    פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול, 9.98.003/00
83.80 מל"ט לכיתות י'-י"א / ר' חיראק
37.45 רכגולד חקר עבודה 9.98.004/00
37.45 רכגולד תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.005/00
ההוצאה המחיר בש"ח שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
48.15 רכגולד דגשים להוראת תעשייה וניהול 9.98.006/00
37.45 רכגולד אירועים בתעשייה 9.98.007/00
32.10 רכגולד פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול 9.98.008/00
37.45 רכגולד תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.009/00
9.99 טכנולוגיה מוכללת
    פרויקטים לתלמיד במערכות מידע / ש' ספרוני, 9.99.001/00
34.05 מט"ח ניסן מורדיאן
20.10 מט"ח מערכות מידע ממוחשבות / ש' ספרוני 9.99.002/00
27.35 מט"ח טכנולוגיה וחברה / א' זינגר 9.99.003/00
54.75 מט"ח אנרגיה, חלק א' / י' גל 9.99.004/00
32.95 מט"ח אנרגיה, חלק ב' / י' גל 9.99.005/00
26.80 מט"ח סדנאות לתלמיד / ר' יהל, י' פרלמן 9.99.006/00
27.15 מט"ח מדריך למורה לסדנאות/ ר' יהל, י' פרלמן 9.99.007/00
15.65 מט"ח פרויקטים במערכות מידע - מדריך למורה / נ'
מורדיאן
9.99.008/00
37.20 מט"ח מודול כללי / ר' יהל 9.99.009/00
16.75 מט"ח פרויקטים לתלמיד - חומרים ועיבודם / ע' צור 9.99.010/00
15.65 מט"ח מדריך למורה לפרויקטים בחומרים / ע' צור 9.99.011/00
34.05 מט"ח עקרונות התקשורת האלקטרונית + דיסקט/ ש'
גלעם
9.99.012/00
אחורה
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/7(ג), י"ג באדר התשנ"ט, 1 במרס 1999