חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 3
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 


רשימת מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות שהוסמכו לתת
אישור לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990
נספח 3

מס' הפקס' מס' הטלפון הכתובת שם המנהל המחוז
06‎-6500188
06‎-6500110
06‎-6500364
בית הממשלה,
נצרת
עילית 17105
אליעזר ארט
צפון
04‎-8353718
04‎-8353717/9
04‎-8353717
חורי 2, מגדל
הנביאים, חיפה
גדעון בן
מיכאל
חיפה
03‎-5124882
03‎-5124879/0
שוקן 18,
תל-אביב 66556
יצחק
דוידוביץ
מרכז
03‎-5124812
03‎-5124890/1
שוקן 18,
תל-אביב 66556
משה רובוביץ
תל-אביב
07‎-6464174
07‎-6464252
07‎-6464014
דרך הנשיאים,
ת"ד 610,
באר-שבע
אלי שיטרית
דרום
02‎-5601510
02‎-5601515/6
כנפי נשרים 22,
ירושלים
זאב אלון
ירושלים
06‎-6570971
06‎-6477426
פאולוס השישי
39,
נצרת 16000
תאופיק
זחאלקה
המגזר
הערבי
קדימה
אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999