חוזר זה מבוטל
חינוך חברתי ובלתי פורמאלי
7.
קייטנות ומחנות קיץ
7.11
קייטנות - נספח 9
7.11‎-2
1 באפריל 1999

תאריך תחולה
 
עדכון סעיף
7.11‎-1
בחוזר הוראות
הקבע תשנח/10ב


מטרת הפרסום
 

נספח 9 דרכי תקשורת ליחידות החילוץ

ביפר טלפון שם/תפקיד איזור
04‎-8306666
*41125
מנוי כונן: #38441
06‎-6763138
050‎-261456
מפקד: דודיק
רמת
הגולן
04‎-8306666
#30883
04‎-9806607
050‎-261045
מפקד: יובל
אריאלי
גליל
מערבי
07‎-6278866
#20325
מנוי כונן: #43700
פלפון 050‎-317371
פלפון כונן:
050‎-312017
מפקד: מנו ברק
עין גדי
  02‎-9945245
02‎-9943222
050‎-346046
מפקד: יואב
זימרן (זימי)
מגילות
  07‎-9952222
050‎-391380
מפקד: נמרוד
שילוח
ערד
07‎-6278866
#27484
07‎-6588691
07‎-6588708
מפקד: אייל
יזרעאל
הר הנגב
03‎-6106666
#60832
#60827
מנוי כונן: #60826
051‎-231660
07‎-6581757
050‎-203439
07‎-6581482
פלאפון כונן:
050‎-282313
מפקד: פיטר
רבין
סגן: ששון
אליאס
ערבה
תיכונה
07‎-6278866
#71923
050‎-329676/5
07‎-6333844
052‎-709265
07‎-6375791
מפקד: אוליבר
נויבירט
סגן: דני שריון
אילת

אחורה
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל נט/8(ב), כ"ב בניסן התשנ"ט, 8 באפריל 1999