9. תכניות לימודים
9.8 הנושא המרכז
(נט)
9.8‎-5 הנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה לכבד"

"כבוד או לא להיות" - תלמידים יוצרים תיאטרון בובות 1.
הפיקוח על הנושא המרכז הדו-שנתי מפעיל באמצעות חברת "פרויקטיב" תכנית
מיוחדת המיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' בבתי הספר וכן לכל התלמידים בבתי
הספר לאמנות או במגמות לאמנות.
התוצר הסופי של הפרויקט הוא הצגת תיאטרון בובות באורך של 10 דקות הדנה
באחת מסוגיות הנושא המרכז, כחלק מפסטיבל תיאטרוני בובות שיופק לסיכום
הפרויקט. התלמידים ייצרו את הבובות, יבחרו וימחיזו את הדילמה הקשורה
בנושא ויציגו את ההצגה. הפרויקט יוגש לצוות ההפקה מוקלט בקלטת וידיאו ויוצג
לאחר אישורו בפסטיבל מסכם של תיאטרוני בובות.
הפרויקט הוא קבוצתי. מורים המעוניינים להשתתף בו יוזמנו להשתתף
בהשתלמות וכמו כן יקבלו הנחיה לביצוע הפרויקט.
לפרטים: "פרויקטיב", דורון פולק/ענת חופי בן-צור, טל' 7/03‎-6702555,
פקס' 03‎-6721893, רח' כצלנסון 51, גבעתיים 53208.

"פוטו סבבא" - נוער מצלם סבא/סבתא - תחרות צילום 2.
"אשל" - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, בשיתוף פעולה עם
הפיקוח על הוראת האמנות והתיאטרון והפיקוח על הנושא המרכז, מקיימים
תחרות צילום לבני נוער.
מטרת הפעילות לתת ביטוי של רגש, אווירה, מקוריות וקומפוזיציה באמצעות
הצילום לקשר הבינדורי, לקרבה, לכבוד, לאהבה ולהדדיות בין הנוער ובין
סבא/סבתא.
חשוב לציין שהכוונה היא אמנם לצלם סבא/סבתא, אך לא בהכרח
סבא/סבתא של המצלמים עצמם.
1) התחרות מיועדת לתלמידי כיתות ז'-י"ב.
2) אפשר להגיש תצלומים בשחור-לבן, בצבע או בשקופיות.
3) גודל ההדפסים יהיה לפחות X1813 ס"מ, על נייר מבריק.
4) יש לשמור על התשליל.
5) אפשר לשלב שם לתצלום.
6) יש להדביק על גב התצלום מדבקה עם הפרטים האלה:
א. שם פרטי ושם משפחה
ב. מין התלמיד
ג. תאריך לידה
ד. הכיתה
ה. הכתובת ומס' הטלפון של התלמיד
ו. שם בית הספר
ז. הכתובת ומס' הטלפון של בית הספר
ח. שם התצלומים (אם ניתן).
7. המצלמים שקופיות יצרפו את הפרטים שהוזכרו לעיל על דף נפרד.
על התצלומים להגיע עד יום ו', י"ד באייר התשנ"ט, 30 באפריל 1999, לכתובת זו:
צילה רוזן, "אשל", ת"ד 3489, ירושלים 91034.

תהליך הבחירה: ועדת שיפוט ארצית תבחר את התצלומים הטובים ביותר, והם
יוצגו בתערוכה בירושלים שבמהלכה יתקיים גם טקס לציון האירוע. מתוך
התצלומים ייבחרו ה-13 המצטיינים, והם ייכללו בלוח שנה ש"אשל" תפיק לשנת
התש"ס.
בוועדת השיפוט משתתפים נציגי משרד החינוך התרבות והספורט, משרד העבודה
והרווחה, הג'וינט ו"אשל" וכן הצלמים דוד רובינגר, אלכס ליבק ויואל קנטור.
כל התלמידים שישלחו תצלומים יקבלו תעודת השתתפות. התלמידים שתצלומיהם
ייבחרו בשלב הארצי יקבלו תעודת הצטיינות. התלמידים שתצלומיהם ייכללו
בלוח השנה יקבלו פרס.
ההצגה "יש מקום לכולם" - התיאטרון למען הקהילה 3.
ההצגה מיועדת לתלמידי כיתות ד'-ט' ועוסקת בדילמות של היחס לזר ולשונה.
העלילה מתרחשת בפנימייה שמגיעים אליה שני תלמידים חדשים: אורית, בת
להורים גרושים, וסאשה, עולה חדש מחבר העמים. הגעתם לפנימייה מעוררת
דרמה וסערת רגשות בין הנערות והנערים המתבגרים.
ההצגה מאושרת על ידי אמנות לעם.
לפרטים: התיאטרון למען הקהילה, רח' מהר"ל 1, תל-אביב 62481,
טלפקס' 03‎-5279994.

"סמכות וכבוד הדדי" - השתלמויות בחדרי מורים 4.
המרכז להורות ולמשפחה במכללת סמינר הקיבוצים מציע מערך מגוון של
השתלמויות בית-ספריות לצוותי הוראה לטיפול בנושא המרכז. מטרת
ההשתלמויות להציע למורים דרכים יעילות לבניית סמכות ומנהיגות המבוססות
על כבוד הדדי. ההשתלמויות מבוססות על ההנחה שרק מורה המכבד את עצמו
יוכל לכבד גם את התלמידים, וכן על ההנחה שאקלים בית הספר ומודל ההתנהגות
האישית של המורים הם גורמי הלמידה החשובים ביותר בנושא זה, כמו בנושאים
אחרים.
מערך ההשתלמויות המוצע כולל את האפשרויות האלה: הרצאה, יום עיון,
השתלמות של כמה פגישות על פי צורכי בית הספר ואפשרויותיו, ליווי צוותי ניהול
בעיבוד הנושא והעברתו ועוד.
תיתכן השתתפות המרכז בחלק מעלות ההשתלמות.
לפרטים: המרכז להורות ולמשפחה, דרך נמיר 149, תל-אביב 62507,
טל' 03‎-6902375, פקס' 03‎-6990269.

"חמישים שנות משפט במדינה" - תערוכה בבית המשפט העליון 5.
בבית המשפט העליון נפתחה תערוכה העוסקת בהיסטוריה של מערכת המשפט
בישראל ובפסקי דין מובילים שתרומתם רחבה ובעלת השפעה על תפיסת החברה
הישראלית את בתי המשפט ועל עיצוב אופייה של מדינת ישראל.
ההתמקדות של התערוכה היא בתכנים, ולפיכך רוב המוצגים הם מסמכים.
התערוכה מציגה נושאים הקשורים בזכויות האדם, תוך התייחסות למאפיינים
ייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולאירועים בעלי משמעות
עמוקה בהיסטוריה של העם, כמו משפטי השואה.
התערוכה תהיה פתוחה לקהל עד חודש יוני 1999, בין השעות 15‎-9.
לפרטים: אורנה יאיר, הנהלת בתי המשפט, רח' כנפי נשרים 22,
גבעת שאול, ירושלים, טל' 02‎-6556760.
פרויקט "שורשים לדורות" 6.
שנת 1999 הוכרזה על ידי האומות המאוחדות כ"שנה הבינלאומית לזקן". מטרתה
להביא למודעות הציבור את מעמדם של בני הגיל השלישי.
משרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה, הוועדה
הציבורית לשנה הבינלאומית לזקן, "קרן קיימת לישראל" ועמותת "בבית"
(מלכ"ר), חברו יחד לקיים פרויקט חשוב זה.
הפרויקט עוסק ביישום בפועל של ערך כבוד האדם ובטיפוח ההבנה שהחברה
האנושית מורכבת מבני אדם שונים זה מזה וחלק מהשונות מתבטא בגיל.
מטרות הפרויקט
יצירת קשר בין הדורות במשפחה 1.
טיפוח מודעות הילדים והנוער לאוכלוסיית הגיל השלישי - שינוי תדמית
הקשיש בקהילה