3. ארגון ומינהל
3.6 טכנולוגיית המידע ומיחשוב
"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ואתרי היחידות
(נט)3.6‎-7
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
אתר האינטרנט של המשרד מתעדכן מדי יום ומוסיף מגוון מידע וחומרים מיחידות
המשרד השונות:
פרסי ישראל התשנ"ט: פירוט התחומים שבהם יוענק הפרס השנה, אפשרות
לצפייה. בנימוקי ועדת השופטים וקורות חייהם של הזוכים.
1.1
מכרז 2.97/10 להקמת מערכת לניהול בית ספרי (מנב"ס): אפשרות "הורדת"
המרכז.
1.2
מצגת בנושא בחינות הבגרות: עיצוב בחינות הבגרות באופן מודולרי - עקרונות
וקווים מנחים.
1.3
כתובת האתר: http://www.education gov.il.

2. אתרי היחידות של המשרד
אתר האגף לחינוך יסודי: כנס שילוב המחשב בלמידה: סדר היום, תכנית
המושבים, הנושאים והמצגות וחומר מפורט על כל יזמה.
2.1
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/yesodi.


אתר המדענית הראשית: המשוב הארצי למערכת החינוך -תוצאות מבחני הישגים
באנגלית התשנ"ז, נוסח לדוגמה של המבחן והנחיות למתן ציונים.
2.2
כתובת האתר: http.//www.education.gov.il/yesodi.

אתר רשות הספורט, החינוך הגופני והמחול: חדש באתר: 2.3
מפת האתר - כל החומרים באתר ואפשרות סימונם לפי קבוצות עניין
גיליון ביטאון החינוך הגופני - פברואר 1999
קישור לספריית וינגייט ברשת.
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/sport.

אתר אגף הבחינות: אפשרות אחזור מידע אודות מועדי בחינות הבגרות ומיקודי
הלמידה בקיץ התשנ"ט.
2.4
כתובת האתר: http.//www.education.gov.il/exams.

אתר המרכזים הפדגוגיים: הצעות לפעילות בנושא המרכז "הזכות לכבוד והחובה
לכבד", וכן לקט מאמרים.
2.5
כתובת האתר: http.//www.education.gov.il/marpadim.


אתר שפ"י (השירות הפסיכולוגי-החינוכי): קטלוג היחידה לחינוך מיני ולחינוך
לחיי משפחה - פרטי הפרסומים כולל מחיר, היכן ניתן לרכוש ואפשרות הדפסת
טופס הזמנה באמצעות הדואר.
2.6
כתובת האתר: http.//www.education.gov.il/shefi.

אתר הוועד הלאומי הישראלי לאונסקו: פרויקטים חדשים באנגלית: התכנית
הבינלאומית ליבולים באזורים צחיחים ו"הכפר הגלובלי".
2.7
כתובת האתר: http.//www.education.gov.il/unesco.
הודעות


חוזר מנכ"ל נט/9(א), ט"ז באייר התשנ"ט, 2 במאי 1999