תרבות 10.
ספריות 10.4
הודעות הפיקוח על הספריות הבית-ספריות (תשס)10.4‎-21. מצעד הספרים השנתי - התשס"א
מצעד הספרים השנתי מתקיים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים זה שש שנים.
מטרת המצעד היא לעודד ילדים ובני נוער לקרוא ספרים להנאתם.
לקראת שנת הלימודים התשס"א וכשלב מקדים למצעד הספרים מוצע לבתי הספר
להגיש רשימות ספרים הראויים, לדעתם, "להתחרות" על התואר "הספר האהוב על
התלמידים" (לפי חלוקה לכיתות א'-ג', ד'-ו', ז'-ט', י'-י"ב).
בהרכבת הרשימה הבית-ספרית ישתתפו התלמידים, המורים והספרנים (ראה בנספח
להלן דוגמת טופס לרישום הספרים).
ועדת שופטים תקבע את רשימות הספרים של מצעד התשס"א לאחר ריכוז כל ההצעות
שתתקבלנה מבתי הספר ובחינתן.
הנחיות להפעלת המצעד, רשימות הספרים וטופסי הרשמה יישלחו אל בתי הספר
בתחילת שנת הלימודים התשס"א.
2. כנס איפל"א (הפדרציה הבינלאומית של ארגוני ספריות
ומוסדותיהן) - 2000
כנס בינלאומי שכותרתו "המידע למען שיתוף פעולה: יצירת הספרייה הגלובלית של
העתיד" יתקיים בירושלים, במרכז הקונגרסים הבינלאומי (בנייני האומה), בי"ד-י"ז
באב התש"ס, 18‎-13 באוגוסט 2000.
איפל"א הוא הארגון הבינלאומי החשוב ביותר של ספרנים ומוסדות ספרניים, והכינוס
השנתי, הנערך כל שנה במדינה אחרת, הוא אירוע מרכזי בתחום הספרנות. זו הפעם
הראשונה שכנס איפל"א יתקיים בישראל, ותהיה זו הזדמנות נדירה למפגש ולדיאלוג
עם למעלה מאלף אנשי מקצוע שיבואו לכנס מרחבי העולם.
הכנס יציע למשתתפיו מגוון הרצאות מאלפות, דיונים, תערוכה מקצועית וחידושים
בתחומי הטכנולוגיה.
כנס הקיץ השנתי לספרנים בבתי הספר, המתקיים מדי שנה באוניברסיטת בר-אילן,
לא יתקיים בקיץ התש"ס, כדי לאפשר לספרנים להשתתף בכנס איפל"א.
טופסי הרשמה נשלחו לבתי הספר. הכנס יוכר לגמול השתלמות.


פרטים נוספים במזכירות הכינוס: פלתורס - תיאום ארגון כנסים, ת"ד 52047,
ירושלים 91520, טל' 20‎-6481245, פקס' 02‎-6481305, דואר אלקטרוני
.JFLA@TEUMCONG.CO.JL פרטים מלאים על הכינוס באתר האינטרנט
WWW.TEUMCONG.CO.JL/JFLA . שעות המשרד: ימים א'-ה', 15‎-8.30.


3. נספח: טפסים לרישום הספרים שנבחרו על ידי בית הספר ל"מצעד הספרים השנתי"
מדינת ישראל
משרד החינוך
מצעד הספרים השנתי לילדים ולנוער התשס"א
רשימת ספרים, הצעת בית-הספר

אתם מתבקשים לרשום את הצעתכם לספרים הראויים להשתתף במצעד הספרים
התשס"א (מסודרים לפי סדר ה-א"ב של שמות הסופרים) ולשלוח את הטופס אל הגב'
רות שאול, רח' ששת הימים 1, רמת השרון 47247 או בפקס' 02‎-5601498, אל
המחלקה לספריות, לא יאוחר מיום ה', י"ב בסיוון התש"ס, 15 ביוני 2000.
תודה על שיתוף הפעולה!
שם בית הספר:__________________ ביישוב: _____________________
הכתובת: __________________________ המיקוד: ________________
שם הספרן/ית _____________________________


ספרים לכיתות א'-ג'
השנה ההוצאה שם הספר שם הסופר
       
       
       
       
       
       
       
       

מדינת ישראל
משרד החינוך
מצעד הספרים השנתי לילדים ולנוער התשס"א
רשימת ספרים, הצעת בית-הספר

אתם מתבקשים לרשום את הצעתכם לספרים הראויים להשתתף במצעד הספרים
התשס"א (מסודרים לפי סדר ה-א"ב של שמות הסופרים) ולשלוח את הטופס אל הגב'
רות שאול, רח' ששת הימים 1, רמת השרון 47247 או בפקס' 02‎-5601498, אל
המחלקה לספריות, לא יאוחר מיום ה', י"ב בסיוון התש"ס, 15 ביוני 2000.
תודה על שיתוף הפעולה!
שם בית הספר:__________________ ביישוב: _____________________
הכתובת: __________________________ המיקוד: ________________
שם הספרן/ית _____________________________


ספרים לכיתות ד'-ו'
השנה ההוצאה שם הספר שם הסופר
       
       
       
       
       
       
       
       

מדינת ישראל
משרד החינוך
מצעד הספרים השנתי לילדים ולנוער התשס"א
רשימת ספרים, הצעת בית-הספר

אתם מתבקשים לרשום את הצעתכם לספרים הראויים להשתתף במצעד הספרים
התשס"א (מסודרים לפי סדר ה-א"ב של שמות הסופרים) ולשלוח את הטופס אל הגב'
רות שאול, רח' ששת הימים 1, רמת השרון 47247 או בפקס' 02‎-5601498, אל
המחלקה לספריות, לא יאוחר מיום ה', י"ב בסיוון התש"ס, 15 ביוני 2000.
תודה על שיתוף הפעולה!
שם בית הספר:__________________ ביישוב: _____________________
הכתובת: __________________________ המיקוד: ________________
שם הספרן/ית _____________________________


ספרים לכיתות י'-י"ב
השנה ההוצאה שם הספר שם הסופר
       
       
       
       
       
       
       
       

מדינת ישראל
משרד החינוך
מצעד הספרים השנתי לילדים ולנוער התשס"א
רשימת ספרים, הצעת בית-הספר

אתם מתבקשים לרשום את הצעתכם לספרים הראויים להשתתף במצעד הספרים
התשס"א (מסודרים לפי סדר ה-א"ב של שמות הסופרים) ולשלוח את הטופס אל הגב'
רות שאול, רח' ששת הימים 1, רמת השרון 47247 או בפקס' 02‎-5601498, אל
המחלקה לספריות, לא יאוחר מיום ה', י"ב בסיוון התש"ס, 15 ביוני 2000.
תודה על שיתוף הפעולה!
שם בית הספר:__________________ ביישוב: _____________________
הכתובת: __________________________ המיקוד: ________________
שם הספרן/ית _____________________________


ספרים לכיתות ז'-ט'
השנה ההוצאה שם הספר שם הסופר
       
       
       
       
       
       
       
       


הודעות


חוזר מנכ"ל תשס/10, כ"ז אייר תש"ס, 1 ביוני 2000