אוכלוסיות מיוחדות
1.
חינוך מיוחד
1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות החופשה
בהתשס"א ועדכון התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות
נלוות ובפעולות העשרה בחופשות קיץ התשס"א
(תשס)1.2‎-11. להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד בשנת הלימודים התשס"א:

מס' ימי 
הלימוד
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
6
 
יום שישי, כ"א
בתשרי התשס"א
(20 באוקטובר 2000)
 
יום ראשון, ט"ז
בתשרי התשס"א
(15 באוקטובר 2000)
 
יהודי
 
סוכות
 
6
 
יום שישי, ג'
בטבת התשס"א
(29 בדצמבר 2000)
 
יום ראשון, כ"ז
בכסלו התשס"א
(24 בדצמבר 2000)
 
יהודי
 
חנוכה
 
8
 
יום שישי, י"ג
בניסן התשס"א
(6 באפריל 2001)
 
יום חמישי, ה'
בניסן התשס"א
(29 במרס 2001)
 
יהודי
 
פסח
 
14
 
יום שני, י"ג
בטבת התשס"א
(8 בינואר 2001)
 
יום ראשון, כ"ז
בכסלו התשס"א
(24 בדצמבר 2000)
 
ערבי
 
חופשת
החורף
 
13
 
יום שני, י"ג
בשבט התשס"א
(8 בינואר 2001)
 
יום שני, כ"ח
בכסלו התשס"א
(25 בדצמבר 2000)
 
דרוזי
 
חופשת החורף
 
12
 
יום חמישי, י"ט
בניסן התשס"א
(12 באפריל 2001)
 
יום שישי, ו'
בניסן התשס"א
(30 במרס 2001)
 
ערבי
 
חופשת האביב
 
15
 
יום שני, כ"ג
בניסן התשס"א
(16 באפריל 2001)
 
יום שישי, ו'
בניסן התשס"א
(30 במרס 2001)